Home > Opleidingen > 2, 9 & 16 november | Praktijkopleiding arbocoördinator

2, 9 & 16 november | Praktijkopleiding arbocoördinator

07-07-2017

Arbo_arbocoordinator_shop_2015-240x200

Geef arbo de plek die het verdient in uw organisatie

U zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden optimaal zijn. Dat iedereen zijn werk goed en veilig kan doen en uitvoert. En u houdt de gezondheid van het bedrijf nauwgezet in het oog. Dat u kennis van arbo heeft, staat als een paal boven water. Maar daar houdt uw werk niet op!

In veel organisaties voert de arbocoördinator het arbeidsomstandighedenbeleid uit. Daarnaast is hij belast met alle uitvoeringsmaatregelen die het beleid met zich meebrengt. Maar uw taken reiken verder dan dit. Om optimaal te functioneren heeft u naast inhoudelijke kennis van arbo ook inzicht in bedrijfsprocessen en in de organisatie als geheel nodig. U moet weten hoe besluiten worden genomen. U moet kunnen risicodenken!

Wat leert u?

 • U leert welke belangen er spelen binnen uw organisatie en hoe u daarop inspeelt.
 • U ziet in welke plek arbo heeft in het organisatiebeleid en leert hoe u arbo op een goede manier op de agenda zet én houdt.
 • U kunt het belang onderbouwen van een goed arbo-beleid met heldere argumenten, zonder de verantwoordelijkheden van de organisatie aan te tasten.
 • U weet welke deskundigen u kunt inschakelen en waarmee zij u van dienst kunnen zijn.
 • U leert diepgang te geven aan de RI&E, zodat deze de basis vormt voor een cultuurverandering.
 • U kunt de relatie leggen tussen arbo en risicodenken.

Bestemd voor:

 • (Beginnende) arbocoördinatoren
 • Leden van de medezeggenschapsorganen
 • Kwaliteits- en milieumanagers
 • Leidinggevenden
 • P&O-adviseurs

 

Inschrijven
image_pdf

Deel dit bericht via: