Home > Veiligheid > Arbodeskundigen: certificatie heeft meerwaarde

Arbodeskundigen: certificatie heeft meerwaarde

16-06-2009

De leden van de beroepsverenigingen voor veiligheidskundigen (NVVK), arbeidshygienisten (NVvA) en arbeids- en organisatiedeskundigen (BA&O) staan niet afwijzend tegen aangescherpte eisen voor certificering. Maar dit mag geen grotere belasting en hogere kosten met zich meebrengen.

Dat is de uitkomst van een gezamenlijke enquete over de certificering van arbodeskundigen die de drie beroepsverenigingen onlangs hielden onder hun leden. Enkele honderden leden van de NVVK, NVvA en BA&O stuurden de digitale enquete ingevuld terug.

 

Aanleiding voor de inventariserende ledenraadpleging is het voornemen van het Ministerie van Sociale Zaken om aangescherpte eisen te formuleren rondom de persoonscertificatie van arbodeskundigen. Het systeem dat de beroepsverenigingen nu hanteren, voldoet op termijn niet aan de eisen van het ministerie.

 

In de praktijk betekent de eis van Sociale Zaken dat iedereen die ge(her)certificeerd wordt, door de certificeerder, of een vertegenwoordiger daarvan, gezien moet zijn en het niveau waarop de persoon werkt, beoordeeld is. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door visitatie, het bespreken van rapportage of het afleggen van examens. Hoe het systeem er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk.

Binnenkort leest u hierover meer in het vakblad Arbo>>

image_pdf

Deel dit bericht via: