Home > Author Archives: Inge Mulder

Author Archives: Inge Mulder

Nieuwe PBM-richtlijn: de EU-guidance is er!

PBM_en_mannen_296917940

Op 21 april 2018 wordt de nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen van kracht. Dit levert een eenduidig Europees beleidskader op voor toepassing en kwaliteitsborging van PBM. De wetgeving bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese Unie. Meer informatie over de relevante wetgeving is te vinden op de website van de EU. Ondersteunende ...

Lees verder

Arbeidsongeval en geen zin in een boete?

komkommerkrat_220127206

Drie verdachten zijn in Limburg aangehouden voor beïnvloeding van een slachtoffer van een arbeidsongeval. Door het onder druk zetten van het slachtoffer om te liegen over de toedracht van het ongeluk en het geven van een vals certificaat, hoopten zij een boete te ontlopen. De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft de zaak onderzocht en nu drie verdachten aangehouden. De ...

Lees verder

2016 rampjaar voor veiligheid in bouw

bouwvakkers_op_bouwplaats_197679923

Op de Nederlandse bouwplaatsen hebben zich vorig jaar 470 ernstige ongelukken voorgedaan. Daarbij vielen in totaal zestien doden. Dat blijkt uit nog niet geopenbaarde cijfers van de Inspectie SZW. Cobouw achterhaalde de cijfers uitgerekend op de allereerste landelijke veiligheidsdag, vrijdag 17 maart. Op die dag stonden bouwbedrijven, installateurs en opdrachtgevers stil bij de gevaren van werken in de bouw. Bouwsector in ...

Lees verder

Bouw boycot onveilige opdrachtgever

bouw_boycoy_331325210

Opdrachtgevers doen te weinig om ongelukken en gezondheidsklachten op de bouwplaats tegen te gaan. De helft van de bouwers wil niet meer samenwerken met opdrachtgevers met wie zij negatieve ervaringen hebben. Anderhalf jaar na het hijsdrama in Alphen aan den Rijn is het nog altijd niet best gesteld met de aandacht voor veiligheid onder opdrachtgevers in de bouw. Dat blijkt uit een ...

Lees verder

Drukte bij Huis voor Klokkenluiders

klokketoren_312980888

Het is veel drukker bij het Huis voor Klokkenluiders dan vooraf werd aangenomen. In het eerste half jaar na de oprichting van het Huis hebben 532 mensen aangeklopt voor advies. Dat is dubbel zoveel als het aantal meldingen dat werd verwacht, blijkt uit het eerste jaarverslag van het onafhankelijke zelfstandig bestuursorgaan. Voor melden van werkgerelateerde misstand Het Huis voor Klokkenluiders is ...

Lees verder

Verdwijnt de nationale kop op arbowetgeving?

kop_erop_558744160

Minister Asscher (SZW) heeft de Eerste Kamer geïnformeerd over de heroverweging van de nationale kop in arbowetgeving: zo’n 20 verplichtingen die niet voortkomen uit Europese richtlijnen of ILO-verdragen. Een verstandige zet? Nederland moet Europese regelgeving omzetten in nationale wetten. Maar op sommige gebieden gaat de Nederlandse wetgeving verder en ligt het beschermingsniveau voor de werknemer hoger. We noemen dit ‘de nationale kop’. ...

Lees verder

Hoofdbrekens over een uniform

Jac nieuw

Vorig jaar struikelde een Haagse agente over haar wapenstok, viel van de trap en brak haar duim. De oorzaak: de zak van haar nieuwe politie-uniform was niet goed doorgestikt, waardoor de knuppel door de broek zakte. Een gevalletje ‘bedrijfsongeval’, oordeelde de rechter. En dus schadevergoeding. De politie adviseert nu om de wapenstokzak zelf in te korten. Aanschaf leek zorgvuldig voorbereid ...

Lees verder

PBM-verordening, race tegen de klok?

PBM-symbolen_70268032

Op 21 april 2018 wordt de nieuwe Europese verordening voor PBM van kracht. Een eenduidig Europees beleidskader voor toepassing en kwaliteitsborging. Positief, maar … de tijd dringt! Fabrikanten en distributeurs maken zich zorgen, want de certificeerders hebben nog huiswerk te doen. Pas een klein aantal is geaccrediteerd om persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de nieuwe verordening te toetsen en te certificeren. Ook ...

Lees verder

Kleine asbestklus, groot gevolg

asbestverwijdering_409903828

De asbestvoorschriften uit het Arbobesluit gelden ook bij een kleine asbestklus. Maar zit er misschien nog een matiging van de boete in voor de eenmanszaak? De directeur/eigenaar van een eenmanszaak neemt de opdracht aan om twee rookafvoerpijpen van een particuliere woning in Zandvoort te verwijderen. Als hij net de eerste rookafvoerpijp heeft weggehaald, legt de Milieudienst IJmond het werk stil. ...

Lees verder

GRATIS whitepaper Risico’s beheersen

risicomanagement_300190790

Risico’s inventariseren en evalueren is een voortdurend proces van wikken en wegen. Over de inhoudelijke beoordeling van risico’s. En over de vraag hoe we het beoordelingsproces organiseren. In een bedrijf of organisatie hebben risico’s per definitie een collectief karakter. Daar vraagt omgaan met risico’s om het onderling delen van kennis en ervaring. Kortom: om het wikken en wegen in een ...

Lees verder