Home > Author Archives: Inge Mulder (pagina 2)

Author Archives: Inge Mulder

Zo staat uw RI&E ervoor

resultaten_575280577

Vakmedianet heeft onderzocht hoe het er bij u voorstaat met de RI&E. Hoe werkt die in uw praktijk en wat levert die op? De RI&E is tenslotte de leidraad voor uw arbobeleid en cruciaal voor de kwaliteit van de arbozorg in uw organisatie. Bijna 500 mensen gaven gehoor aan onze oproep om een korte vragenlijst in te vullen: veel dank! Hier volgt een ...

Lees verder

Gehoorbescherming op de werkvloer

gehoorbescherming_529009666

We weten allemaal dat het levensgevaarlijk is om met harde muziek in je oren door het verkeer te fietsen. Bij gehoorbescherming op de werkvloer is het bewustzijn minder vanzelfsprekend. Daar slaan bedrijven vaak onbewust de plank volledig mis. Tijd voor verandering. Gehoorbescherming is alles behalve nieuw. Soldaten gebruikten al oordoppen in de tijd van de oude Grieken – bijenwas was ...

Lees verder

#MeToo: stel vertrouwenspersoon verplicht

ongewenst_gedrag_529585192

Slechts één op de vijf melders onderneemt vervolgstappen na ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dit blijkt uit een actuele peiling onder 300 leden van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Op basis van de uitkomsten pleit de LVV voor verplichte aanstelling van vertrouwenspersonen bij bedrijven en organisaties en wettelijke verankering van hun positie. Melders van ongewenst seksueel gedrag moeten zich veiliger voelen. En vaker ...

Lees verder

Ook loonaanvulling in derde ziektejaar?

extra geld_703929703

Een elektromonteur krijgt in zijn tweede ziektejaar een loonaanvulling tot 90 procent van het contractuele brutoloon. Zijn werkgever moet ook in het derde ziektejaar loon doorbetalen. Met aanvulling? De werkgever meent van niet. De monteur wordt in mei 2014 volledig arbeidsongeschikt. Het UWV legt de werkgever in februari 2016 een loonsanctie op tot 1 mei 2017 wegens tekortschietende re-integratie-inspanningen. De werkgever heeft de ...

Lees verder

Niet het gedrag, maar het systeem er omheen

Carsten bilde ledertrening

Bij sommige woorden gaan mijn nekharen overeind staan. Compliance staat heel hoog op die lijst. Gebazel over cultuur in bepaalde contexten ook. Gedragsverandering is een ander woord dat beslist in dat rijtje hoort. Niet omdat deze dingen per se verkeerd zijn. In tegendeel, compliance, cultuur en gedrag hebben een plek binnen veiligheid. Maar de manier waarop ze in de regel ...

Lees verder

3 goede reacties op lastige werksituaties

zen_221336704

Er doen zich met regelmaat lastige situaties voor op het werk. Situaties waarin een goede reactie al meteen een voorsprong oplevert. Jammer genoeg hebben we die goede reactie zelden paraat als we die nodig hebben. De situatie overrompelt ons en zet ons brein even in de parkeerstand. Door de stress die dan ontstaat, komen we niet verder dan ja zeggen ...

Lees verder

Technostress: ver voorbij de computerfrustratie

TNO_brochure_technostress

Wie kent ze niet: de filmpjes op YouTube van hevig gefrustreerde mensen die hun computer te lijf gaan? Of de verhalen van mensen van wie de baan is of gaat worden overgenomen door een legertje robots? We brengen het begrip technostress vaak in verband met ‘frustratie over niet-werkende techniek’, ‘gedwongen werken met onbegrijpelijke software’ of eenvoudigweg met ‘digitalisering’. Maar technostress ...

Lees verder

Huis voor Klokkenluiders kampt met crisis

alarmbel_416906308

Het Huis voor Klokkenluiders heeft in de bijna anderhalf jaar van zijn bestaan nog geen onderzoek naar misstanden kunnen voltooien. Het Huis, in 2016 in het leven geroepen om melders van misstanden op de werkvloer bij te staan, kampt met capaciteitsproblemen. In het bestuur is volgens onderzoek door NRC onenigheid ontstaan over de afhandeling van meldingen. Bestuursvoorzitter Paul Loven is ...

Lees verder

Oudere werknemers even goed als jonge

oudere werknemers_748356919

Oudere werknemers functioneren even goed als jongere, vindt driekwart van de werkgevers. En 12 procent vindt zelfs dat oudere werknemers beter presteren. Veel werkgevers zijn dus positief over het functioneren van oudere werknemers. Dit is een van de uitkomsten in de publicatie ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). > Bekijk de digitale publicatie ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers ...

Lees verder

Veilig en grijs moeten terug in de bouw

bouwvakker_senior_606410198

55-plussers weer terug de bouw in helpen, onveilige situaties hard aanpakken, afrekenen met oneerlijke concurrentie en een overheid die het goede voorbeeld geeft door eerlijk en veilig werken te belonen. Dat zijn de kernpunten in een notendop van het manifest ‘Bouwen doen we samen’. Werkgevers en werknemers doen met dit ‘sociaal bouwakkoord’ een gezamenlijke oproep aan de nieuwe minister van Sociale ...

Lees verder