Home > Author Archives: Inge Mulder (pagina 20)

Author Archives: Inge Mulder

Handige checklist voor het basiscontract

checklist2_87555412

Brancheorganisatie OVAL heeft voor werkgevers een vernieuwde checklist gepubliceerd. Daarin staan de eisen waaraan het basiscontract met een arbodienstverlener moet voldoen. In de vernieuwde checklist zijn de wijzigingen verwerkt van de nieuwe Arbowet, die ingaat per 1 juli 2017. Per 1 juli 2017 gelden wettelijke vereisten Per die datum gelden er wettelijke vereisten voor het basiscontract dat een werkgever sluit met ...

Lees verder

Drie nieuwe basisinspectiemodules SZW

vergrootglas_oog_424331113

De Inspectie SZW heeft drie nieuwe basisinspectiemodules gepubliceerd. De modules zijn opgesteld aan de hand van de laatste stand der techniek. De basisinspectiemodules (BIM’s) zijn geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Het gaat om algemene beschrijvingen van werkwijzen, inspecteurs mogen ervoor kiezen hiervan af te wijken. Het gaat om de volgende drie modules. 1. BIM Werkdruk Deze basisinspectiemodule is ...

Lees verder

Ieder arbeidsslachtoffer is er een te veel

ongelukje_153987455

Dagelijks sterven er wereldwijd 6.300 mensen door een ongeluk op de werkvloer of een werkgerelateerde ziekte. In Nederland staat de teller op 11 werknemers per dag. Op 28 april 2017, Workers’ Memorial Day (WMD), staat de internationale vakbeweging stil bij deze arbeidsslachtoffers. Ook de FNV houdt die dag op meerdere plekken in het land herdenkingen. Veel werkgevers onderschatten het probleem ...

Lees verder

Tienstappenplan naar privacywetgeving

privé_407544046

Over een jaar moet elke organisatie voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een tienstappenplan opgesteld ter voorbereiding op de nieuwe regels. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat in op 25 mei 2018 en geldt voor de hele Europese Unie. Boetes voor overtredingen kunnen oplopen tot twintig miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet. In ...

Lees verder

Goed checken bij duwen en trekken

palletpompwagen (1)

Duwen en trekken in het werk is een onderbelicht thema binnen de fysieke belasting. Onterecht, want belasting door duw-trektaken komt veel voor en verhoogt de kans op schouderklachten. De nieuwe Duw en Trek Check (DUTCH) maakt duidelijk of de belasting in een specifieke situatie inderdaad te hoog is en welke maatregelen daartegen mogelijk zijn. Meer kans op schouderklachten Na rug- ...

Lees verder

Kleine werkgevers, grote risico’s

blok_aan_been_94663921

Ooit een goede vriend, nu een blok-aan-het-been. Een dame met een modezaak wil maar wat graag uit onder de arbeidsovereenkomst met haar verkoper. Lukt haar dat? Een vrouw heeft een eenmanszaak voor mode en lifestyle. Zij sluit in juni 2016 een arbeidsovereenkomst met een (dan nog) goede vriend. Voor onbepaalde tijd en zonder proeftijd … Nog geen enkele hele dag ...

Lees verder

Aanpassingen in ontwerp Arbobesluit

veranderen_494230630

Per 1 juli van dit jaar treedt de nieuwe Arbowet in werking. Naar aanleiding van de internetconsultatie in december 2016 zijn er nog enkele zaken gewijzigd in het voorstel voor het Arbobesluit. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verslag met de uitkomsten is begin april 2017 gepubliceerd. Second opinion prima, maar hoe? Eind 2016 was het mogelijk om ...

Lees verder

Seks of ergonomie?

automeisje_2_359122415

Er is een vraag die zich steeds weer opdringt. Wat is nu een succesvolle manier om een betere werkplekinrichting aan te prijzen: seks of ergonomie? Op het wereld-ergonomiecongres IEA 2015 in Australië was een aantal presentaties gewijd aan werkplekinrichting en kantoorbouw. Net als in mijn boek, trouwens. Aandacht van potentiële kopers Op hetzelfde congres waren ook presentaties over het interieur ...

Lees verder

Jaarverslag 2016 Gezondheidsraad is uit

cijfers_308733887

In sommige opzichten is het jaarverslag 2016 van de Gezondheidsraad er een zoals ieder ander. Maar er is ook een duidelijk verschil: de raad beschrijft hoe er in toenemende mate grenzen zijn verlegd in de aanpak. Om die reden is het jaarverslag 2016 volgens de raad meer ‘van binnenuit’ opgesteld. De Gezondheidsraad bracht in het jaar 2016 twintig adviezen uit. De getalsmatige verantwoording ...

Lees verder

Veiligheid voorop in laboratoria

lab_150x150

In laboratoria wordt met zeer divers materiaal gewerkt, zoals biologisch materiaal, chemicaliën en bloed. Al deze materialen leveren ieder weer hun eigen risico’s op. Veilig werken in het laboratorium staat daarom voorop. En de persoonlijke veiligheid van de laboratoriummedewerkers maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Werken met micro-organismen In biologische laboratoria kunnen medewerkers in aanraking komen met micro-organismen. Omdat ze ...

Lees verder