Home > Author Archives: Inge Mulder (pagina 20)

Author Archives: Inge Mulder

Wat is individueel veiligheidsassessment waard?

mensen_499826266_150x50

Het lijkt alsof de Arbo- en HSE-wereld gedomineerd wordt door leveranciers van spullen, techniek en systemen. En daarnaast door aanbieders van cursussen, trainingen en advies. Daarbij is ten onrechte vaak het uitgangspunt dat alle mensen gelijk zijn en in gelijke situaties gelijk zullen reageren. Maar de individuele verschillen zijn juist groot. Weten, mogen en kunnen betekent nog niet doen Bij ...

Lees verder

Veiligheidskampioen

Rob-Poort

Wij Nederlanders zijn gek op het verzamelen van zegeltjes waar je iets ‘gratis’ voor krijgt. Meestal gebruikt om ons als klant merkentrouw te maken. Doorgaans aangeduid met Brand Loyalty. In het Engels klinkt dat kennelijk vriendelijker. Hoe dan ook, ik las in de krant dat bij een actie van grootgrutter Albert Heijn met een dergelijke spaaractie ruim drie miljoen anti-aanbakpannen ...

Lees verder

Klacht over pesten verplicht tot actie

roddelen_508029706

Een werkneemster van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) valt uit door pesten. Na twee jaar ziekte en re-integratie in een tijdelijke functie, weigert de SVB om haar haar oude functie terug te geven. Kan dat zomaar? Het bedrijf heeft een gedragscode voor integriteit, met regels over ongewenste omgangsvormen. Daarin staat onder meer in dat iedere medewerker voor zichzelf uitmaakt of hij een ...

Lees verder

Week van Veilig en Gezond Werken 2017

5xbeter WvVenG

Ieder jaar maakt de metaal zich een week lang extra sterk voor veilig en gezond werk. Dit jaar is de Week van Veilig en Gezond Werken van 19 tot en met 23 juni. De 5xbeter Truck trekt met een roadshow door het land en honderden bedrijven houden hun eigen Veiligheidsweek. De Week van Veilig en Gezond Werken sluit af op maandag ...

Lees verder

Gewasbescherming geslaagd, boer overleden?

gewasbescherming_548327224

Ethiopische boeren en agrarische werknemers van grote kwekerijen worden steeds meer blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Maar hun kennis van deze middelen is beperkt en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen onvoldoende. Dat vergroot de kans op gezondheidsproblemen, waarschuwt Beyene Negatu Mormeta. Hij is maandag 12 juni gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Veel gewasbeschermingsmiddelen, weinig pbm In Ethiopië worden steeds meer gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, terwijl de ...

Lees verder

Kent u de digitale toolkit Nieuwe Arbowet?

digitale-toolbox_zonder_15-x150

U weet het natuurlijk allang: met ingang van 1 juli 2017 wordt de nieuwe Arbowet van kracht. Daarmee wijzigen de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Maar hoe zit het met de digitale toolkit Nieuwe Arbowet, kent u die al? De ministerraad is op 2 juni 2017 akkoord gegaan met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarmee treedt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet volledig in werking per ...

Lees verder

Nederland ondertekent 3 ILO-verdragen

ILO-verdragen

Het is zover. Na ruim tien jaar lang vasthoudend lobbyen is de officiële bekrachtiging definitief van drie ILO-verdragen over veilig en gezond werken. Het gaat om de ILO-verdragen 139 over beroepskanker, 148 over werkmilieu en 170 over chemische stoffen. Deze internationale verdragen beschermen de rechten van werknemers. Basisnormen voor bescherming werknemers Met de ondertekening van deze verdragen zijn een aantal ...

Lees verder

Maak optimaal gebruik van uw brein

breingebruik_135244454

Hoe richt u uw werk zo in dat u er productiever van wordt? Kan de werkinrichting daar ook nog iets in betekenen? En maakt het iets uit wat u (niet) doet als u even pauzeert? Door slim gebruik te maken van uw brein, valt hard werken u lichter en blijft u beter en makkelijker bij de les. De kantoortuin is ...

Lees verder

100-400 man extra nodig tegen arbeidsuitbuiting

arbeidsuitbuiting_476158492

Tenminste honderd man extra. Die zijn nodig als de Inspectie SZW effectief arbeidsuitbuiting wil tegengaan. Maar twee- tot driehonderd extra mensen op bestrijding van oneerlijk werk zou eigenlijk nog veel mooier zijn. Dat blijkt uit een eigen inventarisatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarover bericht Trouw. Onderzocht is hoeveel mensen er nodig zijn om de doelstellingen van de ...

Lees verder

Zien, voelen, meten en begrijpen

decibel_262796759

Een geluidmeting uitvoeren. Het klinkt simpel, en als er sprake is van één geluidsbron, levert die meting niet zoveel problemen op. Maar wat als medewerkers worden blootgesteld aan bijvoorbeeld twee machines in een ruimte, aan één geluidsbron van 82 en één van 85 dB? Wat is dan het totale effect? Het is een vraag waar Barend Moleman, adviseur arbeidsomstandigheden bij ...

Lees verder