Home > Author Archives: Inge Mulder (pagina 3)

Author Archives: Inge Mulder

Milde griepepidemie in Nederland

influenza_740148397 (1)

De afgelopen weken is het aantal mensen met griepachtige klachten gestaag gestegen. Er kwamen 69 op 100.000 inwoners met griepachtige klachten bij de huisarts. Inmiddels is sprake van een milde griepepidemie. In neus- en keelmonsters van deze patiënten zijn griep- en verkoudheidsvirussen aangetoond. Dit blijkt uit de Nationale griepsurveillance door het NIVEL en het Nationaal Influenza Centrum (ErasmusMC en RIVM). Van influenza A(H3N2) naar influenza ...

Lees verder

Geen vergoeding voor rammelende re-integratie

MS_113616178

De re-integratie van een parttime leerkracht vergt de nodige begeleiding. Haar werkgever pakt dit niet goed aan en krijgt een loonsanctie. Als de leerkracht volledig arbeidsongeschikt wordt, eist zij een vergoeding voor de rammelende re-integratie. Gaat de kantonrechter hierin mee? Een vrouw werkt sinds september 2002 als (parttime) leerkracht bij een schoolstichting. In maart 2013 krijgt zij de diagnose Multiple Sclerose (MS). De werkneemster meldt zich ...

Lees verder

Arbeidsgerelateerd, arbocuratief: wie neemt écht initiatief?

initiatief_nemen_457395046

Weet u nog waarom arbeidsgerelateerde zorg zo heet? Minister Asscher van SZW kwam ermee in juli 2013: ook andere medici dan bedrijfsartsen hebben een rol te spelen bij de gezondheid van werkenden. Preventie en behandeling zijn ermee gediend, aldus scenariostudies een jaar eerder, voortbouwend op járen onderzoek en pilots. Asscher vroeg de SER advies, mede namens zijn VWS-collega, over knelpunten als ...

Lees verder

Ja, heet water is een gevaarlijke stof (RI&E-casus)

extrusiemachine_687907069

Bij een kunststofproductiebedrijf springt een slang los van een extrusiemachine. Heet water van 90°C komt vrij en veroorzaakt tweedegraads brandwonden bij een werknemer. Onderzoek toont aan dat het bedrijf verzuimd heeft adequate maatregelen te treffen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te vermijden. Gevaarlijke stoffen, het ging toch om heet water? Jawel. Maar water onder druk van 90°C moeten we beschouwen als ...

Lees verder

Regels nachtwerk blijven zoals ze zijn

nachtdienst_vorkheftruck_724572847

Nachtwerk is slecht voor de gezondheid. Volgens de Gezondheidsraad kan ’s nachts werken negatieve gezondheidseffecten hebben en diabetes, hart- en vaatziekten en slaapstoornissen in de hand werken. Maar staatssecretaris Van Ark (SZW) past de regels niet aan. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het advies van de Gezondheidsraad biedt Van Ark “vooralsnog onvoldoende aanknopingspunten om de Arbeidstijdenwet ...

Lees verder

Dit moet u weten over werken in de kou

werken_kou_sneeuwruimen_532142119

Het is niet bepaald koud te noemen op het moment. Maar Nederland is Nederland, dus dat kan van de ene op de andere dag anders zijn. Als een werkplek te koud is, kunnen werknemers minder goed presteren. Daarnaast lopen ze de kans om ziek te worden. De werkgever is dan ook verplicht om maatregelen te nemen om gezondheidsschade door werken in de ...

Lees verder

Jaarplan SZW 2018: gezond, veilig en eerlijk werk

SZW_jaarplan_2018

“We leven in een welvarend land waar iedereen recht heeft op gezond, veilig en eerlijk werk. Met zo min mogelijk gezondheid- en veiligheidsrisico’s. En waar werkgevers en werknemers elkaar met respect en waardering behandelen. Niet wanneer het even uitkomt. Of toevallig in de planning past. Gewoon, omdat het zo hoort”, aldus Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Inspectie SZW. De Inspectie constateert drie belangrijke ...

Lees verder

Het wat & hoe van veilig en gezond werken

veilig_en_gezond_werken_777635836

Werken brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee. Het is uiteraard zaak de kans zo klein mogelijk te maken dat werknemers door hun werk een ongeval krijgen of arbeidsongeschikt worden. Door veilig en gezond werken. Daarmee komen we op het gebied van de arbeidsveiligheid. Die draait om de risico’s die samenhangen met werken. En op de twee belangrijkste partijen die ...

Lees verder

Dit wilde u weten in 2017

top10_ballon_490389127

De redactie van arbo-online voorziet u het hele jaar door van berichten, jurisprudentie, blogs en verdiepende artikelen. Over need-to-knows en nice-to-knows. Wat wij graag willen weten is wat u eigenlijk wilt weten. Dit wilde u weten in 2017. Berichten met ‘Arbowet’ of ‘Arbobesluit’ in de kop nemen een belangrijke plek in bij de ‘toppers’. Geen wonder in het jaar waarin de ...

Lees verder

Wij wensen u het beste van arbo

Het_beste_van_2017

Het jaar 2017 is bijna ten einde. Het is inmiddels een beetje een traditie aan het worden dat wij rond deze tijd een mooie selectie voor u maken uit Vakblad Arbo. De beste artikelen, gebundeld in één gratis digitale uitgave. Als kleine eindejaarsattentie voor u. Het team van Arbo wenst u een voorspoedig, gezond en veilig 2018. Wij wensen u, kortom, ...

Lees verder