Home > Author Archives: Inge Mulder (pagina 4)

Author Archives: Inge Mulder

De OVV adviseert, de bouw negeert

bouwplaats_rotterdam_583017724

De bouw negeert steevast de adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, blijkt uit onderzoek van het vakblad Cobouw. Reactie van Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: “Het signaal van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is verontrustend.” Sinds de oprichting in 2005 onderzocht de OVV zeven vergelijkbare ‘bouwdrama’s’. Het voornaamste doel van deze onderzoeken is het trekken van lering en voorkoming van ...

Lees verder

Digitale process safety: meer plus dan min

binaire code_zwartwit_581548531

In de toekomst kunnen zelflerende computers mogelijk een chemische ramp voorkomen. Maar zo slim is de digitalisering in de procesindustrie nu nog niet, zegt Tijs Koerts. Koerts is specialist process safety. Hij is bovendien operations director van het European Process Safety Centre, waarin grote Europese Seveso-bedrijven samenwerken om hun procesveiligheid te verbeteren. “Toch heeft de digitalisering van process safety al ...

Lees verder

Berekenen is controleren

bouwcoordinator_575205700

Het is best lastig om je te kunnen indenken dat er constructiefouten worden gemaakt in de bouw. In Nederland. Je hoort weleens dat er een gebouw in elkaar is gezakt in een derdewereldland en dat er een paar slachtoffers zijn gevallen. Maar dat zijn we gewend. Dat verwondert ons niet. Elders zijn er geen strenge maatstaven voor de bouw van ...

Lees verder

Vuurpijlen en knalvuurwerk in de ban?

stuk vuurwerk_771401227

De overheid moet vuurpijlen en knalvuurwerk verbieden. Die aanbeveling doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De OVV heeft een uitgebreid onderzoek verricht naar veiligheidsrisico’s rond de jaarwisseling. De Onderzoeksraad noemt de risico’s van vuurpijlen en knalvuurwerk tijdens de viering onacceptabel groot. Volgens de raad is de tijd gekomen om “het voortdurende patroon van veel letsel en ordeverstoringen” te doorbreken. De raad ...

Lees verder

Gebrekkig oordeel over RSI als beroepsziekte

rsi_bord_2_161320526

Een beeldschermwerker bij de regiopolitie verzoekt zijn RSI als beroepsziekte aan te merken. Een afwijzing volgt op basis van het medisch oordeel van de bedrijfsarts. De politieman vindt dit oordeel onduidelijk en gebrekkig. Zijn werk bestaat voor 70% uit beeldschermwerk. April 2015 vraagt hij de korpschef om zijn RSI aan te merken als beroepsziekte. De korpschef wijst dit af en beroept ...

Lees verder

Tiptrack geeft grip op duurzame inzetbaarheid

app_321884942

Duurzame inzetbaarheid staat bovenaan de prioriteitenlijstjes van veel werkgevers. Want ook zij hebben er baat bij dat werkenden nu en in de toekomst productief en met plezier aan het werk blijven. Die wens vertalen naar concrete actie blijkt in de praktijk vaak nog lastig. KLM maakt nu als eerste grote werkgever gebruik van de door werkgeversvereniging AWVN ontwikkelde app. Daarmee werken medewerkers ...

Lees verder

Veel VIB’s krijgen dikke onvoldoende

gevaarlijke_stofjes_726718312

Chemische stoffen zijn onmisbaar in onze maatschappij. Maar een groot aantal chemische stoffen heeft gevaarlijke eigenschappen. Bij onzorgvuldig gebruik kunnen die leiden tot bijvoorbeeld huidirritatie, brand of kanker. REACH- en CLP-verordeningen zijn er om ons en het milieu te beschermen tegen de gevaren van deze stoffen. Veiligheidsinformatiebladen geven werkgevers belangrijke informatie over veilig werken met gevaarlijke stoffen van producenten en importeurs. Maar deugen ...

Lees verder

Zelfinspectietool gevaarlijke stoffen vernieuwd

vat_doodshoofd_gevaarlijke_stoffen_468472523

De Inspectie SZW heeft haar online zelfinspectietool voor veilig werken met gevaarlijke stoffen vernieuwd. In deze nieuwe versie van de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen zien werkgevers stapsgewijs wat ze moeten doen volgens de Arbowet. Ze kunnen dan meteen checken of ze al voldoen aan de wettelijke regels. Ze beoordelen hun bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. ...

Lees verder

Langer doorwerken: keuzes voor nu en later

vooruit_kijken_381108913

Bent u nog niet met pensioen? Dan krijgt u onvermijdelijk te maken met de stijgende AOW-leeftijd. Maar de gevolgen zijn niet voor iedereen hetzelfde. Want logischerwijs hebben mensen die al (veel) verder gevorderd zijn in hun werkzame leven minder tijd dan jongeren om zich in te stellen op langer doorwerken. Met een minder goede gezondheid of een minder sterke positie op ...

Lees verder

Hoe veilig is Chemelot?

Chemelot_Sabic_599645783

Op industrieterrein Chemelot heeft zich recentelijk een lekkage in een ammoniakleiding voorgedaan. Daarbij is een onbekende hoeveelheid ammoniak vrijgekomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet sinds februari 2017 onderzoek naar de veiligheid op het Chemelot-terrein. De aanleiding van dit onderzoek is de brand bij het bedrijf Sabic eind 2016. Bij de brand in een naftakraker raakten twee medewerkers zwaargewond. Een van hen overleed ...

Lees verder