Home > Author Archives: Inge Mulder (pagina 4)

Author Archives: Inge Mulder

SZW op ‘road to zero’ met kankerverwekkers

road_to_zero_600784232

Nog altijd komen honderdduizenden werknemers dagelijks in aanraking met schadelijke, soms zelfs kankerverwekkende stoffen. Daar wil de Inspectie SZW verandering in brengen. Met de ‘road to zero’ vraagt de inspectie bedrijven om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen. Sommige stoffen lijken misschien onvervangbaar, maar voor een groot aantal zijn al veilige of meer gezonde alternatieven voorhanden. Blootstelling geen part of the job ...

Lees verder

Meer veiligheid met minder maatregelen

lawinebord

Werner Munter, de Zwitserse lawinedeskundige, stelt dat het dragen van een helm in de bergen het risico op een ongeval vergroot. We voelen ons veiliger dan we in werkelijkheid zijn, waardoor we slechte risico’s opzoeken. Dit artikel beschrijft waarom diverse veiligheidsmaatregelen niet de gewenste risicoreductie opleveren. Het probeert een aanzet te geven om dit soort maatregelen op te sporen en ...

Lees verder

Bedolven onder het werk … zorgplicht?

zakken_447462274

Een universitair geschoolde parttime warehouse manager raakt ernstig gewond bij een arbeidsongeval. Is er sprake van tekortgeschoten zorgplicht, ook als de Inspectie SZW de werkgever slechts een boete heeft gegeven voor te laat melden en niet voor tekortschietende arbozorg? Een universitair student management, economie en consumentenwetenschappen loopt stage bij een groothandel in akkerbouwproducten en veevoer. Na zijn stage maakt hij ...

Lees verder

Breinvriendelijke pauze is het halve werk

even_pauze_157027796

U bent al de hele dag goed bezig op uw werk. Bilateraaltje hier, rapportje daar, intercollegiaal adviesje tussendoor … pfff. Maar nu begint u toch een beetje moe te worden. Even pauze dus, even iets anders. Koffie halen en navelstaren? Of snel uw mail checken en een rondje Facebook doen. Ach, wat maakt het uit? Multitasken is slecht voor onze productiviteit Wat ...

Lees verder

Maak maar openbaar, die asbestovertredingen

reclamezuil_166984685

Inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen in de openbaarheid brengen? De Raad van State vindt dat het mag. En eens of oneens, tegen de uitspraak van de Raad van State staat geen beroep open. I-SZW maakt gegevens zware asbestovertredingen openbaar Sinds augustus 2014 maakt de Inspectie SZW inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen openbaar. Daarbij staat onder andere zwart op ...

Lees verder

Is dit nou veiligheid?

CarstenBusch

Een paar weken geleden viel het concept van het Beroepsprofiel Veiligheidskundige in mijn elektronische brievenbus. Als bovengemiddeld geïnteresseerd vakpersoon moest ik dat natuurlijk gelijk bestuderen. Ik bleef met enigszins gemengde gevoelens zitten. Enerzijds heeft de werkgroep die met dit profiel bezig is geweest een product afgeleverd waar ik me als veiligheidskundige grotendeels in herken. Ik beschouw mezelf echter ook als ...

Lees verder

Risico, risico, wat is eigenlijk een risico?

risico2

We gebruiken de term ‘risico’ in de praktijk op verschillende manieren. Er bestaat dan ook een groot aantal omschrijvingen van het begrip. Sommige van deze beschrijvingen zijn tamelijk algemeen geformuleerd, andere beschrijvingen maken gebruik van preciezere verwoordingen. Ongewenst effect en kans maal effect Een voorbeeld van een algemene formulering is: risico is de mogelijkheid van een ongewenst effect. Preciezere verwoordingen maken gebruik ...

Lees verder

Nieuwe Arbowet, nieuwe boeteregels

geldboete_337159031

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving. Per 1 september zijn de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan de veranderde wetgeving. Vanaf dat moment geldt dan de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet. > LEES OOK: Nieuwe Arbowet en Arbobesluit per 1 juli 2017 Basiscontract ...

Lees verder

Hiv op de werkvloer, dit kan er beter

hiv_en_werk_312353315

“Kan ik op mijn werk wel of niet open zijn over mijn hiv-status? Het is een groot dilemma waar veel mensen met hiv dagelijks mee worstelen.” Dat concludeert Marlies Wagener, fysiotherapeute en docent-onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam. Zij onderzocht de problemen die mensen ervaren met hiv op de werkvloer. Onlangs is zij gepromoveerd op haar proefschrift Living with HIV: Implications for ...

Lees verder

Fouten volgens een format met CRM

marchaerkens2

Hoe gaat een werkgever om met fouten? Legt hij de schuld eenzijdig bij degene die de plank missloeg, of kijkt hij juist kritisch naar zijn eigen organisatie? Professionele luchtvaartbedrijven, zoals de Koninklijke Luchtmacht, kiezen primair voor de laatste optie. Daar maakt men gebruik van het succesvolle teamconcept Crew Resource Management  (CRM) om een zogenoemde Just Culture te bewerkstelligen. Twee fouten, begaan door ...

Lees verder