Home > Author Archives: Inge Mulder (pagina 5)

Author Archives: Inge Mulder

Struikelpartij door slacklines: zorgplicht?

stacklining_212819218

Een stagiaire zet slacklines in bij een les lichamelijke oefening. De leerkracht struikelt erover en raakt arbeidsongeschikt. Heeft de school haar zorgplicht geschonden en draait zij op voor vergoeding van de schade? Een leerkracht werkt in het basisonderwijs, met de bevoegdheid om bewegingsonderwijs te geven. Zij mag daarmee les geven op alle onderdelen binnen dit vakgebied. Op de openbare basisschool ...

Lees verder

Veiligheid op zijn Amerikaans …

spoorwegovergang USA_635033639

In mijn hoofd hoor ik hem nog nagalmen … de toeter. Wel eens een Amerikaanse trein horen loeien in de nacht? Een genot! U weet wel, die Amtrak goederenreuzen met een sliert wagons van drie kilometer en vier stampende diesellocs ervoor. En op het dak een enorme hoorn, waarmee de machinist laat merken dat hij eraan komt. Een gevalletje akoestische ...

Lees verder

‘Een RI&E is nooit volledig’

onvolledig_631445858

Wie denkt dat hij alle risico’s onder de knie heeft, vergeet dat hij de helft niet ziet, zegt Arthur Zanders, consultant risico- en crisismanagement en verbonden aan de TU Delft. “Een RI&E is een goed hulpmiddel, maar geen garantie.” Vooropgesteld: de RI&E is best een goed instrument, maar wel als hulpmiddel. “Door een RI&E in te vullen weet je zeker ...

Lees verder

Vloerconstructie zorgt voor instortingsgevaar

bibliotheek Erasmus Universiteit_674923231

De Erasmus Universiteit Rotterdam streeft ernaar het Polak-gebouw over twee weken weer te openen. Dit gebouw werd recent ontruimd en gesloten wegens instortingsgevaar. De oorzaak is het gebruik van een mogelijk onveilige vloerconstructie. Een woordvoerder van de universiteit geeft aan dat het ook langer kan duren. Een onafhankelijk bureau moet onderzoeken welke maatregelen nodig zijn en of het mogelijk is om ...

Lees verder

Vakbeurs Facilitair: 192 lezingen over 64 thema’s

Noviteitenplein

Van 24 tot en met 26 januari 2018 staat in Jaarbeurs Utrecht de Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer op het programma. Op de beursvloer presenteren zich naar schatting 400 organisaties. Daarnaast staat er ook een omvangrijk programma aan lezingen gepland. Inmiddels is de lijst met thema’s voor het lezingenprogramma voor editie 2018 van de Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheerbeurs bekend. De thema’s zijn ...

Lees verder

Eén organisatie, 32 RI&E’s

fusie_519395221

De RI&E opstellen voor je organisatie is voor veel werkgevers al een flinke uitdaging. Maar wat als die organisatie het resultaat is van een fusie, en er dus verschillende culturen bij elkaar komen? Roel Paulus van Zorgorganisatie Envida vertelt hoe hij dat heeft aangepakt. In december gaat het gebeuren. Dan krijgt de ondernemingsraad van zorgorganisatie Envida het instemmingsverzoek voor de ...

Lees verder

Wat is een goede bronaanpak bij CMR-stoffen?

gevaarlijke stoffen_209826265

Kwartsstof, benzeen, chroom-6. Het zijn enkele voorbeelden uit een lange lijst met CMR- stoffen: stoffen die carcinogeen zijn, mutageen of reprotoxisch. Hoe kan een werkgever hier veilig mee werken? ‘Dat doen wij altijd al zo.’ Het is een reactie die Diana Martens vaak heeft gehoord in de tijd dat ze nog inspecteur was bij de Arbeidsinspectie. “Ik was een keer ...

Lees verder

Asbest, de ‘onverwoestbare’

asbest_dakplaten_545656630

De naam asbest komt van het Griekse asbestos, dat onverwoestbaar of onvergankelijk betekent. De delfstof wordt al eeuwen gebruikt. Op Wikipedia lezen we dat de onbrandbare stof al door de Romeinen werd gebruikt als lijkwade voor koningen. Hierdoor werd de as van het vuur niet gemengd met de as van de edele. Niet in de oudheid, maar toch al weer ...

Lees verder

Kristallijn silica, een sluipmoordenaar

3M KPH Turcot PPE

Stofdeeltjes die onschuldig lijken, kunnen ongemerkt grote schade veroorzaken. Werknemers die blootstaan aan kristallijn silica kunnen ernstig ziek worden. De RI&E kan helpen bij beoordeling van de gevaren. Wie wel eens thrillers kijkt, weet dat sluipmoordenaars zich vaak goed weten te vermommen. De op het eerste oog meest onschuldig lijkende mensen blijken uiteindelijk de grootste schurken: de vriendelijke nieuwe buren ...

Lees verder

Eenvoudig werk, toch instructieplicht

betonmat_654661447

Als iets rechtop staat, weet iedereen toch dat het kan vallen? Misschien wel. Maar daarmee komt een bedrijf niet weg. Hoe eenvoudig ook, ieder werk kent risico’s. En daarmee heeft iedere werkgever instructieplicht. Verzaakt hij die, dan betaalt hij de schade. Een man is vanaf oktober 2016 op basis van een uitzendovereenkomst voor People Work Service uitgeleend aan een betonbedrijf. Dit bedrijf is ...

Lees verder