Home > Duurzame inzetbaarheid > Doorwerken na 65? Niet iedereen trekt ‘t

Doorwerken na 65? Niet iedereen trekt ‘t

11-01-2017

senior met helm_26744380

“De hogere pensioenleeftijd voelt voor veel werknemers als onhaalbaar”, zegt Marie-José Thunnissen, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Bij de beroepsorganisatie zijn alle bedrijfsartsen in Nederland aangesloten.

Langer doorwerken houdt de AOW betaalbaar. Maar de maatregel leidt nu en later tot problemen bij grote groepen werknemers, waarschuwt de NVAB in de Volkskrant.

Pensioenleeftijd blijft stijgen

De pensioenleeftijd stijgt stapsgewijs naar 67 jaar en drie maanden in 2022. En daar houdt het zeker niet op. Het kabinet wil dat werkgevers en werknemers zelf oplossingen zoeken om werknemers tot op hoge leeftijd ‘duurzaam inzetbaar’ te houden. Klinkt mooi, maar is het ook realistisch? De NVAB denkt van niet. “We zien dat werknemers in de zorg en het onderwijs nu soms al de 65 niet halen. Ze zijn opgebrand”, zegt bedrijfsarts Thunnissen. Lichamelijke klachten spelen hen parten en ook de toegenomen werkdruk leidt dikwijls tot problemen.

Werklast stijgt, stap terug lastiger

Ook het gebrek aan uitzicht op ander werk leidt bij werknemers op leeftijd tot stress en voortijdige uitval. Want de werklast neemt toe. Door meer inzet van ict, toegenomen gebruik van smartphones, en flexibele roosters en ploegendiensten. Dat alles maakt het werk complexer, terwijl een stap terug doen voor hen die dat teveel wordt juist steeds lastiger wordt. Want organisaties en bedrijven besteden de minder veeleisende functies uit bezuinigingsoogpunt steeds vaker uit aan uitzendkrachten of vrijwilligers.

We zien dat werknemers in de zorg en het onderwijs nu soms al de 65 niet halen

Marie-José Thunnissen, bestuurslid NVAB

Lageropgeleiden zitten vaker klem

Werknemers moeten er zelf voor zorgen dat ze gezond blijven en langer kunnen doorwerken. Desnoods door omscholing als ze merken dat hun werk te belastend wordt. Dat lukt hoogopgeleide werknemers vaak nog wel, soms met hulp van door de werkgever aangeboden trainingen, zegt Thunnissen. Het zijn vooral de lageropgeleide medewerkers die klem komen te zitten. “Een alleenstaande moeder met een flexibel contract is niet actief bezig met het verkennen van haar toekomstmogelijkheden.”

Van economisch naar gezondheidsprobleem

De pensioenleeftijd maar weer omlaag dan? Nee, want via de verhoging ervan heeft het kabinet een economisch probleem opgelost. Maar volgens Thunnissen is het kabinet er nog onvoldoende van doordrongen dat Nederland er een veel complexer gezondheidsprobleem bij heeft gekregen. “Om te voorkomen dat mensen voortijdig stranden, moet er nu meer aandacht komen voor de factor arbeid in onze samenleving. Hoe mensen in de toekomst gezond langer kunnen doorwerken, is een zaak van de politiek en de Sociaal-Economische Raad.”

SZW: gedeelde verantwoordelijkheid

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat het om een gedeelde verantwoordelijkheid. “We realiseren ons dat er beroepen zijn die geen veertig jaar zijn vol te houden, omdat ze fysiek of mentaal te zwaar zijn. Het ministerie besteedt hier al jaren aandacht aan en trekt geld en tijd uit om mensen fit en met plezier te laten doorwerken tot hun pensioen. Samen met werkgevers en werknemers proberen we te zorgen voor tijdige omscholing en goede begeleiding van mensen.”

Bron: volkskrant.nl

 

> Praktische aanpakken en maatregelen voor ziekten door werk? U vindt het in het boek ‘Beroepsziekten voorkomen’.

image_pdf

Deel dit bericht via:


  3 comments

  1. Peter Plasmans

   Natuurlijk is het waar dat je niet in elk beroep kunt doorwerken tot 70. Bovendien kunnen er individuele verschillen zijn.
   Wat mij opvalt is dat wij, met zijn allen, nog lang niet alles uit de kast halen om beroepen “slijtvaster” te maken. En bovendien, als er mensen aangeven langer te willen blijven werken, dus tot na hun aow-leeftijd, lopen ze tegen een weigering aan of ten minste een ontmoedigingsbeleid.
   We zouden meer werk moeten maken van Duurzame Inzetbaarheid, en meer gebruik moeten maken van de kennis, kunde en ervaring van oudere werknemers. Ook door mensen ander werk te geven, een zogenaamde nieuwe uitdaging, gooi je die kennis, kunde en ervaring weg, en dat is nu juist de meerwaarde van die oudere werknemer.

  2. Er is maar een oplossing in deze, en dat is dat mensen 45 jaar werken en dan recht hebben op pensioen en AOW .
   Dan heb je alle laag geschoolden en zware beroepen te pakken.
   Maar of daar naar geluisterd gaat worden.

  3. Ik ben het helemaal met Piet Eek eens. Ik wil daar nog aan toevoegen dat tot voor kort er “riante” mogelijkheden waren voor mensen om eerder de stoppen. Denk aan de WAO, de VUT en andere regelingen. Omdat veel mensen die nu met pensioen zijn lang niet tot hun 65e hebben doorgewerkt, lijkt mij dit 1 van de oorzaken waardoor veel mensen steeds ouder worden…. De jaren die je na je 60e zijn immers het zwaarst. Voordat ik -eindelijk- met pensioen mag, heb ik 50 jaar gewerkt.