Home > Inspectie > Extra 160 fte voor Inspectie SZW?

Extra 160 fte voor Inspectie SZW?

01-12-2016

meer inspecteurs_468453497

Dodelijke ongevallen, vrij spel voor malafide werkgevers, slechte arbeidsomstandigheden. Vakbond CNV slaat alarm over de situatie bij de Inspectie SZW.

Er moeten snel 160 inspecteurs bij of het gaat helemaal mis, waarschuwt de vakbond. Bezuinigingen zouden de oorzaak zijn voor de zorgwekkende toestand bij de inspectie.

160 inspecteurs? Eerder 320!

Die heeft volgens het CNV te weinig inspecteurs om haar werk naar behoren te doen. En het is niet de eerste keer dat de vakbond de noodklok luidt. Er komen steeds meer berichten binnen dat er veel fout gaat, zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen. Volgens hem zijn zelfs die extra 160 inspecteurs nog niet voldoende. Limmen: “De kortingen op de Inspectie SZW zijn al van jaren geleden. Ga je niet verder terug dan naar kabinet Rutte-1, dan zijn er al minimaal 320 extra mensen nodig.”

35 extra inspecteurs: 5 miljoen

Minister Asscher erkent dat die ongelukken toenemen, blijkt uit zijn brief aan de Tweede Kamer. Ook volgend jaar verwacht hij dat de Inspectie meer bedrijfsongevallen zal moeten onderzoeken. Wil de Inspectie goed haar werk kunnen doen, dat heeft zij naar zijn inschatting zeker 160 extra inspecteurs nodig. De vraag is of die er gaan komen. Asscher heeft al wel 5 miljoen uitgetrokken voor 35 extra inspecteurs. Als dat er 160 moeten worden, kost dat bijna tien maal zoveel.

In principe voldoende capaciteit

Inspectie SZW heeft in principe voldoende capaciteit om haar taken uit te voeren. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. Wel is sprake van druk op het werkterrein van de inspectie. Het rapport ‘Werken met effect’ moet meer inzicht geven in de hoeveelheid capaciteit die de Inspectie in de toekomst nodig zal hebben, ook met het oog op de wijzigingen in de Arbowet die hoogstwaarschijnlijk per 1 juli 2017 ingaat. Uit het rapport blijkt ook dat het ministerie van SZW de verwachtingen over de Inspectie SZW duidelijker moet vaststellen.

Bronnen: cnv.nl, bnr.nl

image_pdf

Deel dit bericht via:


    One comment

    1. Het zou mooi zijn als er op dit vlak iets zou gebeuren, echter heb ik er een hard hoofd in dat de politiek.

      Onderstaand punt 4 uit managementsamenvatting van het rapport ´werken met effect´ zegt mij echter genoeg – er is duidelijk een gebrek aan man/vrouw kracht!

      4. Geconstateerd is dat er door ontwikkelingen druk ontstaat op het werkterrein van de Inspectie SZW. Door internationale economische ontwikkelingen staan de Nederlandse sociale normen onder druk. Ook is de capaciteit niet meegegroeid met het aantal ondernemingen en werkenden. Handhavingstoetsen laten een plus op de taakbelasting zien in plaats van een mm zoals bij de invulling van de taakstelling was beoogd. In verband met de taakintensivering Sociaal Akkoord Team is tijdelijk extra budget ingezet en voor twee businesscases voor gefingeerde dienstverbanden en grote constructies (te evalueren in 2017) is extra budget toegekend. Ook de juridisering veroorzaakt meer omvangrijke procedures.