Home > Arbowet > Het risico: Opleiding van de preventiemedewerker

Het risico: Opleiding van de preventiemedewerker

29-06-2011

Een preventiemedewerker helpt de werkgever bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Een goede opleiding is daarbij geen overbodige luxe. Welke opleiding nodig is, blijkt uit de RI&E.

Aandachtspunten/Maatregelen
Een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren. De toelichting op de wet geeft aan dat het kennis- en vaardigheidsniveau van de preventiemedewerker afgeleid moet worden uit de risico-inventarisatie en -evaluatie. Dit betekent dat, afhankelijk van de risico’s die in het bedrijf aanwezig zijn, het kennisniveau bepaald moet worden. In concreto betekent dit dat het opleidingsniveau voor iedere preventiemedewerker individueel vastgesteld moet worden.

Het aanbieden van een basisopleiding. Een basisopleiding is een opleiding die kennis en vaardigheden aanbiedt die eigenlijk voor het goed functioneren van iedere preventiemedewerker onontbeerlijk zijn. In algemene zin zal iedere preventiemedewerker over basiskennis betreffende arbeidsomstandigheden en arbowetgeving moeten beschikken. Daarnaast zal de preventiemedewerker inzicht moeten hebben in managementsystemen en beleidsprocessen. Verder is van belang dat de preventiemedewerker over sociale vaardigheden beschikt. Hij zal vaak mensen moeten overtuigen, hij moet mensen laten samenwerken en zal ook zelf regelmatig presentaties moeten geven.

 

Het aanbieden van aanvullende opleidingen. Indien uit de risico-inventarisatie en -evaluatie blijkt dat de basisopleiding onvoldoende is, dient op de ontbrekende onderdelen bijscholing verzorgd te worden.

 

Wet- en regelgeving
Arbowet: art. 13 Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming

 

Voor u geselecteerd:  Opleidingen/congres voor de preventiemedewerker

 

Preventiemedewerker, 3-daagse praktijkcursus

Basiscursus arbocoordinator/preventiemedewerker

RI&E van theorie naar praktijk

De dag van de Preventiemedewerker

 

image_pdf

Deel dit bericht via: