Nieuw
Home > Duurzame inzetbaarheid > Hoe veilig blijft werk met al dat flexen?

Hoe veilig blijft werk met al dat flexen?

15-11-2017

flexwerken_2264747

De minister van SZW heeft de SER gevraagd onderzoek te doen naar gezond en veilig werken. Aanleiding: de gevolgen van de veranderende arbeidsmarkt, zoals meer flexibele arbeidsrelaties, op de arbeidsomstandigheden.

Toenmalig minister van SZW Lodewijk Asscher hechtte er belang aan om de gevolgen te onderzoeken van de veranderende arbeidsrelaties en veranderende arbeidsmarkt voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Onderzoek naar gevolgen toename flexibele arbeidsrelaties

Daarom vroeg de bewindsman de Sociaal-Economische Raad (SER) onderzoek te doen naar:

  • de gevolgen van flexibele arbeidsrelaties voor de gezondheid en veiligheid van werknemers;
  • de beschermende werking van de huidige verantwoordelijkheden, taken, rechten en plichten voor werknemers in flexibele arbeidsrelaties;
  • de positie en verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer in de Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet bij flexibele arbeidsrelaties;
  • eventuele andere ontwikkelingen in arbeidsrelaties die van invloed zijn op gezond en veilig werken en die van belang zijn bij het actueel houden van de verantwoordelijkheden, rechten, taken en plichten van werkgevers en werknemers.

Meer flexibele arbeidsrelaties, blijft het nog wel veilig en gezond?

Organisaties maken steeds meer gebruik van flexwerkers, die relatief onbekend zijn met de werkprocessen en veiligheidsinstructies in bedrijven en organisaties. Als zij geen tijd en gelegenheid krijgen zich die eigen te maken, dreigt het werk onveiliger te worden. Ook gaan organisaties flexibeler om met werktijden en werkplekken. Maar die moeten wel zijn ingericht op de behoeften van werknemers. Verder is de toename van het online aanbod van klussen en klusdiensten een reden om de SER in te schakelen. De raad moet de omvang hiervan onderzoeken en de gevolgen die dat heeft voor onder meer werktijden en arbeidsomstandigheden. In zulke situaties is er tenslotte geen vaste relatie tussen werkgever en werknemer.

 

> TIP: Up-to-date met veranderende arbo-omstandigheden? Kom naar het Landelijk Arbo Congres op 7 december in de Jaarbeurs Utrecht.

image_pdf

Deel dit bericht via: