Home > Jurisprudentie > Ik ben ziek, nou doei!

Ik ben ziek, nou doei!

02-05-2016

doei_352184201

Mag een werkgever een ziek personeelslid ontslaan als deze na zijn ziekmelding helemaal niets meer van zich laat horen?

Een man werkt sinds 4 november 2015 bij een bedrijf als Application Engineer Electronics. Op 1 december 2015 heeft hij zich ziek gemeld.

Ziek gemeld

Nadat hij zich ziek heeft gemeld heeft hij niet meer gereageerd op schriftelijke en telefonische verzoeken van de werkgever, noch van de ingeschakelde bedrijfsarts. De werkgever verzoekt op 9 februari 2016 de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, De werkgever is van mening dat de werknemer verwijtbaar handelt door niet te reageren, de voorschriften niet naleeft en geen gehoor geeft aan de oproep van de bedrijfsarts.

Behoorlijk opgeroepen?

De werknemer heeft geen verweer gevoerd en is ook niet op de rechtszitting verschenen. De kantonrechter stelt daarom allereerst vast dat de werknemer behoorlijk is opgeroepen. Naast de oproep door de griffie is de werknemer door de werkgever ook nog eens per deurwaardersexploot opgeroepen. Uit de adresverificatie blijkt dat de werknemer op 3 maart 2016 staat ingeschreven op het adres dat voor beide oproepen is gebruikt.

Verbod tot opzegging?

De rechter stelt vervolgens vast dat niet blijkt dat het ontbindingsverzoek verband houdt met een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:670, leden 1 tot en met 4 en 10 van het Burgerlijk Wetboek, of dat sprake is van enig ander verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Daarmee komt de kantonrechter toe aan een inhoudelijke beoordeling van het verzoek.

Grond voor ontbinding

Naar het oordeel van de kantonrechter leveren de door de werkgever naar voren gebrachte, niet weersproken, feiten en omstandigheden een redelijke grond op voor ontbinding (artikel 7:669 lid 3, sub e BW). De conclusie is dan ook dat het verzoek van werkgever wordt toegewezen en de arbeidsovereenkomst met directe ingang ontbonden. De werknemer wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van de procedure veroordeeld. Die worden van de kant van de werkgever begroot op bijna 600 euro.

 

Bron: Kantonrechter Roermond, 15 maart 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:2190
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo wetgeving & Actualiteitendag op 17 november 2016.

image_pdf

Deel dit bericht via: