Nieuw
Home > Bedrijfshulpverlening (BHV) > Is zorgplicht ook risicoaansprakelijkheid?

Is zorgplicht ook risicoaansprakelijkheid?

07-08-2017

rautekgreep2

Een werknemer komt ten val tijdens een BHV-oefening en belandt in de WIA. De kantonrechter wijst zijn eis tot schadevergoeding toe: de werkgever heeft niet gezorgd voor een deugdelijke verzekering.

Wat zegt het hof in beroep? Is de aansprakelijkheid van een werkgever ook risicoaansprakelijkheid?

Man loopt wervelfractuur op bij Rautekgreep

Een man werkt bij een im- en exporteur van tractoren en werktuigen voor landbouw, wegenbouw en industrie. Naast zijn werk is hij sinds april 2009 ook BHV’er. Bij een herhalingsoefening najaar 2010 moet hij uit een verduisterde ruimte een slachtoffer in veiligheid brengen met de zogenoemde Rautekgreep (zie filmpje) en komt daarbij ten val. Hij loopt een wervelfractuur op en ontvangt sinds augustus 2013 een WIA-uitkering.

Kantonrechter: deugdelijke verzekering ontbreekt

De werkgever heeft sinds januari 2013 een andere Avb-verzekeraar (Aansprakelijkheid voor bedrijven), maar heeft niet gezorgd voor een uitloop- en inloopdekking. De kantonrechter wijst de eis tot schadevergoeding van de werknemer toe, omdat de werkgever niet heeft gezorgd voor een deugdelijke verzekering. Daarop gaat de werkgever in beroep.

Hof: kantonrechter hanteert onjuist toetsingskader

Het hof is van oordeel dat de kantonrechter van een onjuist toetsingskader is uitgegaan bij de vraag of er sprake was van een behoorlijke verzekering. Op grond van de arbeidsovereenkomst of de cao bestond destijds geen verplichting om een verzekering te sluiten voor schade voor dit soort ongevallen. Dat er wel een Avb-verzekering was gesloten – die door het ontbreken van een uitloopregeling geen dekking meer bood – betekent niet dat dit te kwalificeren was als handelen in strijd met goed werkgeverschap.

Werkgever aansprakelijk bij tekortkoming zorgplicht

Het hof verwijst naar enkele uitspraken van de Hoge Raad over de verzekeringsplicht in relatie tot verkeersongevallen en concludeert dat deze uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsplicht (art. 7:611 BW) ook tot dit soort ongevallen beperkt moet blijven. Het gaat immers om een uitzondering op artikel 7:658 BW. De werkgever is slechts aansprakelijk voor arbeidsongevallen als hij in zijn daarin vereiste zorgplicht is tekortgeschoten. De uitzondering mag niet tot een te ver gaande aantasting van deze regel leiden.

Aansprakelijkheid werkgever geen risicoaansprakelijkheid

Conclusie: de werkgever is niet aansprakelijk voor de schade omdat hij een verzekeringsverplichting niet zou zijn nagekomen. In het kader van de zorgplicht oordeelt het hof dat de werkgever of het opleidingsinstituut geen situatie in het leven heeft geroepen die andere of verdergaande maatregelen vergden dan zijn genomen. Toepassing van de Rautekgreep is een normaal onderdeel van de training, de veiligheid is tijdens de cursus niet uit het oog verloren. Het hof realiseert zich dat daarmee de schade van de werknemer voor diens risico blijft. Maar de aansprakelijkheid van een werkgever in de zin van artikel 7:658 BW is nu eenmaal geen risicoaansprakelijkheid. Het vonnis van de kantonrechter wordt vernietigd.

 

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 25 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1633
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

image_pdf

Deel dit bericht via:


  3 comments

  1. Tini Oosterbroek

   Ben dan wel benieuwd wie nu wel verantwoordelijk is voor de kosten en gederfde inkomsten van deze werknemer/bhv-er. Wat is zorgplicht: deze houdt toch niet op met het verzekeren tegen ongevallen? Het zou toch vreemd zijn een werknemer die zich extra inzet voor zijn werkgever ook nog een keer financieel de dupe te laten worden van een ongeval dat hem tijdens een training is overkomen.

  2. gerrit oorbeek

   Ben het helemaal met Tini eens. Dit hoort toch ook bij de zorgplicht van een werkgever?

   Het klopt mijn inziens niet wat de Hoge Raad verteld. Dat het misschien niet moet gaan om de verzekering, oke, maar wel dat de werkgever als goed werkgeverschap een financiele vergoeding geeft of een aanvulling o.i.d. .
   Straks komt het er nog op neer dat je als werknemer jezelf moet verzekeren als je op cursus gaat voor je werkgever. Is toch raar?

   • Inderdaad, de werknemer komt er erg bekaaid vanaf en dat is vooral te wijten aan het niet nemen van een verzekeringsuitloop bij het wisselen van Avb-verzekeraar. Dat is de werkgever mogelijk wel aan te rekenen. Het zou daarom een goede zaak zijn, dan de (advocaat van de) BVH-er toch in cassatie gaat en de HR er nog eens naar laat kijken. Het zou mij niet verbazen, dat de HR anders zal oordelen. Dan wordt de zaak terugverwezen naar een ander hof dat rekening moet houden met de visie van de HR. Maar dat zal bij elkaar toch al weer gauw twee jaar in beslag nemen.