Nieuw
Home > Inspectie > Meer aandacht voor preventie arbeidsrisico’s

Meer aandacht voor preventie arbeidsrisico’s

17-05-2017

overalhelmpjes_128130389

Preventie is de eerste stap naar veilig en gezond werken. Werkgevers zijn dan ook verplicht om de preventie van arbeidsrisico’s systematisch aan te pakken.

Hoe? Door risico’s in kaart te brengen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een plan van aanpak op te stellen om de risico’s te beheersen en te zorgen voor de aanwezigheid van deskundigen, zoals preventiemedewerkers en bedrijfsartsen.

Uit de monitorrapportage Arbo in Bedrijf 2016 van de Inspectie SZW blijkt dat bedrijven die de arboverplichtingen beter naleven ook significant vaker hun arbeidsrisico’s beheersen. Vooral belangrijk hierbij: het hebben van een RI&E met plan van aanpak en betrokkenheid van medewerkers bij arbobeleid.

2016: meer aandacht voor preventie arbeidsrisico’s

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de arboverplichtingen. Uit de nieuwste monitor blijkt dat bedrijven in 2016 meer aandacht besteedden aan preventie van arbeidsrisico’s. Vooral beter dan voorheen scoorden het regelmatig overleg over arbobeleid met werknemers en de aanwezigheid van bedrijfshulpverlening en een preventiemedewerker. Maar het aantal bedrijven met een risico-inventarisatie en -evaluatie blijft nagenoeg gelijk, zo’n 45 procent. De geleidelijk dalende trend in de naleving van deze bepalingen komt dus tot stilstand. Maar gezien het belang van gezond en veilig werken vindt de Inspectie SZW dat de aandacht voor preventie van arbeidsrisico’s nog beter moet.

> DOWNLOAD de gratis checklist globale basis-RI&E

Machineveiligheid slechter, meer aandacht voor werkdruk

Afwijking op de trend omhoog is de beheersing van arbeidsrisico’s op het gebied van machineveiligheid. In 2016 was er bij 41% van de bedrijven sprake van machineveiligheid als arbeidsrisico. De risicobeheersing op dat terrein was echter lager dan tijdens de vorige meting. In 2016 was de risicobeheersing op werken met machines onvoldoende bij 25% van de bedrijven, tegen 18% in 2012. Daar staat tegenover dat meer bedrijven maatregelen nemen om werkstress te voorkomen, door aandacht voor onder andere werkdruk, arbeidsdiscriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie en geweld.

Waarom de monitor Arbo in Bedrijf?

De monitor Arbo in Bedrijf wordt sinds 1998 gepubliceerd, sinds 2012 tweejaarlijks. Het onderzoek geeft een actueel beeld van de naleving van arboverplichtingen, de blootstelling aan arbeidsrisico’s en door werkgevers getroffen maatregelen om de blootstelling aan de arbeidsrisico’s te voorkomen of te verminderen. De monitor is ook input voor de Arbobalans, die TNO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitbrengt.

> BEKIJK de monitor Arbo in bedrijf 2016

Bron: inspectieszw.nl

 

image_pdf

Deel dit bericht via:


  2 comments

  1. Moeten we veel waarde hechten aan rapportages van de Inspectie SZW? Deze dienst functioneert op het niveau van een ontwikkelingsland. Bovendien kunnen hele grote vraagtekens geplaatst worden bij de onafhankelijkheid. De RI&E is een belangrijk instrument voor arbobeleid. Inderdaad, maar de regelgeving bevat enkele belangrijke systeemfouten, waardoor het maken van een goede RI&E praktisch onmogelijk is en meestal uit een simpel afvinklijstje bestaat. De RI&E is dus een belangrijk instrument, maar heeft totaal geen prioriteit voor de inspectie. Hoe kun je beweren dat het goed gaat met de preventie, wanneer minder dan de helft van de werkgevers helemaal geen RI&E heeft en de andere helft voornamelijk uit afvinklijstjes bestaat. Wanneer het goed gaat met de preventie, hoe kan het dan dat het aantal beroepsziekten – voor zover we dat met de huidige gebrekkige regelgeving al kunnen bepalen – ongeveer op hetzelfde niveau ligt als 25 jaar geleden? We maken ons druk over een (kleine) stijging van het aantal verkeersdoden (circa 600 per jaar). Jaarlijks gaan er circa 5000 (een onderschatting) (ex)werknemers vroegtijdig dood door slechte arbeidsomstandigheden! Daar kraait geen enkele overheidsinstantie naar. Kortom, we kunnen de verslaglegging door de I-SZW met een hele groten korrel zout nemen.

  2. j van der Burg

   bedrijven kijken enkel naar het kosten plaatje inkopers bepalen het beleid,
   als je te moeilijk doet is daar de deur,steeds meer keuringen worden gedaan met mensen die geen enkele notie hebben wat ze doen ,mensen uit het vak worden steeds meer geweerd te DUUR.
   Jammer bij de inspectie arbo en arbeids inspectie kan je je recht niet halen zijn niet thuis.
   vele bedrijven hebben geen veiligheids beleid en worden al jaren niet gecontroleerd.