Home > Duurzame inzetbaarheid > Meest voorkomende oorzaken werkgerelateerde stress

Meest voorkomende oorzaken werkgerelateerde stress

10-05-2013

Baanonzekerheid of reorganisatie ziet de werknemer als de meest voorkomende oorzaak van werkgerelateerde stress in Europa, gevolgd door het aantal gewerkte uren, de werklast of onacceptabel gedrag door collega’s.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de derde editie van de pan-Europese opiniepeiling, uitgevoerd door Ipsos MORI (een Britse onderzoeksorganisatie) in opdracht van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

 

Volgens de helft van de werknemers in Europa komt werkgerelateerde stress algemeen voor. In de sector gezondheidszorg is dit percentage het hoogst (61%). Verder is er een verschil te zien tussen vrouwelijke werknemers (54 procent) ten opzichte van mannen (49 procent) en tussen de leeftijdscategorieen: 53 procent van de werknemers in de leeftijdsgroep 18-54  ten opzichte 44 procent van de werknemers van 55 jaar en ouder.

Minder genoemde oorzaken van stress zijn gebrek aan steun van collega’s of leidinggevenden, onvoldoende duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden of beperkte mogelijkheden om werk zelf in te delen.

Aanpak van de werkgever 

Er bestaat een verband tussen het voorkomen van werkgerelateerde stress en de mening over de aanpak van de werkgever daarin. Zeven op de tien van de werknemers  in Europa geeft namelijk aan dat op hun werkplek nauwelijks sprake is van werkgerelateerde stress en vindt dat deze, als het wel voorkomt, ook goed wordt aangepakt. Werknemers die aangeven dat werkgerelateerde stress wel veel voorkomt (zes op de tien), geven ook aan dat de werkgever dit probleem onvoldoende aanpakt.

Beleidsmaatregelen niet altijd bekend 

Programma's of beleidsmaatregelen die het voor werknemers gemakkelijker moeten maken om tot aan hun pensionering of langer aan het werk te blijven zijn nauwelijks bekend, al is een meerderheid voor invoering van dergelijke maatregelen. De bekendheid met maatregelen is overigens groter naarmate het bedrijf waar men werkt groter is.

image_pdf

Deel dit bericht via: