Home > Blogs > Onder druk

Onder druk

11-11-2013

Hoge werkdruk kan de gezondheid en het functioneren van werknemers beinvloeden. Onlangs verscheen de multidisciplinaire richtlijn 'Werkdruk'. Deze nieuwe richtlijn geeft inzicht in de gevolgen van hoge werkdruk, helpt die betrouwbaar vast te stellen en doet aanbevelingen voor interventies.

De auteurs van de richtlijn geven een uitgebreide toelichting op deze richtlijn in het artikel 'Onder druk', verschenen in vakblad Arbo>> nummer 10, 2013.

 

Zo wordt onder meer toelichting gegeven op:

 

  • Kwantitatieve en kwalitatieve werkdruk
  • Objectieve en subjectieve aspecten van werkdruk
  • Vormen van werkdruk zoals: psychische, emotionele en fysieke werkdruk

 

De richtlijn hanteert de volgende definitie van werkdruk: "Als de balans tussen de hoeveelheid werk (werkbelasting) en de tijd waarbinnen dat werk af moet zijn het draagvermogen van de werknemer (belastbaarheid) te boven gaat, is er sprake van werkdruk. Vooral in combinatie met beperkte regelmogelijkheden en het ontbreken van voldoende steun door collega's en leidinggevende om aan de gestelde eisen te voldoen, vormt werkdruk een risico voor de gezondheid van werknemers".

 

Geadviseerd wordt om in vier stappen periodieke monitoring van werkdruk in de organisatie mogelijk te maken:

 

  1. inventarisatie van meetinstrumenten
  2. implementatie van een monitoring systeem
  3. interpretatie van de uitkomsten
  4. wat doen bij vaststelling van hoge werkdruk?

 

De richtlijn komt op een goed moment. In juli 2013 signaleerde TNO al dat werkdruk toeneemt en arbomaatregelen afnemen.

 

Benieuwd hoe het met uw werkdruk is gesteld? Doe de Sneltest Werkdruk van FNV Bondgenoten.

 

Lees het volledige artikel in Vakblad Arbo>>, oktober 2013.

 

De richtlijn, het achtergronddocument en de performance-indicatoren zijn hier te vinden.

image_pdf

Deel dit bericht via: