Home > Opleidingen

Opleidingen

23 november | ARBO actualiteitendag

arbo actualiteitendag

Er is veel gaande in arboland. De nieuwe Arbowet en de consequenties daarvan houden de gemoederen bezig. Want een zorgvuldig arbobeleid is een must voor iedere organisatie. De vernieuwde Arbowet is daarbij een mooi hulpmiddel.

Lees verder

12 december | Arbomanagement

arbomanagement

Met een arbomanagementsysteem kunt u risico’s identificeren, beheersen en blijven beheersen. Een veel gehanteerde norm hiervoor is tot nu toe OHSAS 18001. De nieuwe norm ISO 45001 vervangt deze binnenkort. Wat betekent dat voor u als arboprofessional?

Lees verder

14 december | Toetsen van dynamische RI&E

dynamische rie

Een dynamische RI&E ziet er anders uit dan een klassieke RI&E. Toch moeten deze worden getoetst, want een RI&E is alleen geldig als deze het “stempel” heeft van een gecertificeerde kerndeskundige. Alleen, hoe doet u dat?

Lees verder

14 december | Masterclass Verzuimmanagement

masterclass verzuimmanagement

Tijdens deze effectieve combinatie van theoretische e-learning en klassikale praktijktraining leert u hoe u het verzuim in uw organisatie duurzaam verlaagt. Simpelweg door de focus te (ver)leggen op het optimaliseren van werkvermogen van uw medewerkers. Het één staat namelijk niet los van het ander.

Lees verder

8 maart | Privacywetgeving op de werkvloer

privacywetgeving-arbo

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Werkgevers en arbodienstverleners die niet op de juiste manier met privacy van werknemers op de werkvloer omgaan, riskeren hoge boetes die kunnen oplopen tot maar liefst € 820.000,00.

Lees verder

13, 20 & 27 maart | Praktijkopleiding arbocoördinator

arbo-rond-de-tafel-arbo

U zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden optimaal zijn. Dat iedereen zijn werk goed en veilig kan doen en uitvoeren. En u houdt de gezondheid van het bedrijf nauwgezet in het oog. Dat u kennis van arbo heeft, staat als een paal boven water. Maar daar houdt uw werk niet op!

Lees verder

22 maart | Werkdrukmanagement en PSA

werkdrukmanagement-psa-arbo

Psychosociale Arbeidsbelasting wordt gezien als een van de belangrijkste veroorzakers van verzuim in Nederland. Maar wat is nu PSA? Waar komt het vandaan? En vooral: wat zouden we eraan kunnen doen? Na heel veel en grootschalig onderzoek weten we welke stressoren er zijn en wat de invloed daarvan kan zijn op de beleving van werk.

Lees verder

10, 17 & 24 april | Praktijkopleiding Preventiemedewerker

preventiemedewerker-arbo

U coördineert alle arbozaken. U helpt bij het opstellen van de RI&E. U coördineert en bewaakt de voortgang van het plan van aanpak. U bent contactpersoon tussen de organisatie en externe deskundigen. U functioneert als vraagbaak op arbogebied. U onderhoudt de contacten met de Inspectie SZW. U noteert en onderzoekt de gemelde ongevallen. Een hele waslijst!

Lees verder

11 april | Omgaan met gevaarlijke stoffen

omgaan-met-gevaarlijke-stoffen-arbo

Wanneer is een stof wel en wanneer is het niet gevaarlijk? Wat zijn de effecten op de gezondheid van medewerkers? Welke maatregelen kunnen worden genomen om te borgen dat medewerkers wel veilig en gezond kunnen werken?

Lees verder

12 april | OR & VGWM

or-vgwm-arbo

Alles over de arbowet en het arbobeleid Verandering doet leven. Inspraak geeft inspiratie. Je bent dus blij dat de Arbowet geen starre wet is. Hierdoor krijg je binnen de or steeds meer verantwoordelijkheden en meer medezeggenschap op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Maar soms weet je het even niet meer. Hoe ga je als VGWM commissie nou ...

Lees verder