Home > Opleidingenpagina 2

Opleidingen

29 mei | Arbomanagement van OHSAS 18001 naar ISO 45001

iso-45001-arbo

Arbomanagement: Van OHSAS 18001 naar ISO 45001   Als bedrijven of instellingen in het verbeteren van hun arbeidsomstandigheden kunnen deze snel weer verdampen. Blijvende aandacht is niet gegarandeerd en de genomen maatregelen zijn lang niet altijd geborgd. Er moeten voorzieningen in de organisatie zijn die bewaken dat de genomen maatregelen zowel op de korte als de lange termijn hun werk ...

Lees verder

29 mei & 7 juni | Strategisch adviseren

strategisch-adviseren-arbo

U verstaat uw vak. U weet vaak wel wat er moet gebeuren en kan dat goed verwoorden. Toch nemen anderen uw voorstellen soms maar moeilijk aan. Uw inbreng wordt soms onbedoeld onderdeel van geharrewar, getouwtrek en gedoe. Onzichtbare en ongrijpbare factoren bepalen wat er met uw advies gebeurt. Hoe krijgt u daar zicht en greep op? Hoe krijgen uw expertise en inbreng de aandacht die ze verdienen?

Lees verder

30 mei | Productieve machineveiligheid

productieve-machineveiligheid-arbo

Een hoge veiligheid van machines staat haaks op de gewenste productiviteit, omdat bedieners hinder ondervinden van getroffen maatregelen zoals afschermingen. Dit is de gedachte die bij veel productiebedrijven heerst. Deze gedachte voedt het gevoel dat veiligheid geld kost en in de weg zit, een noodzakelijk kwaad is. Met een procesgerichte aanpak is het evenwel mogelijk een hogere veiligheid te bewerkstelligen zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie van de productie.

Lees verder

31 mei | Masterclass van RI&E naar cultuurverandering

rie-cultuurverandering-arbo

Deze masterclass leert u een brug te slaan tussen RI&E en cultuurverandering. Naast diepgaande inzichten in de sociaalpsychologische factoren die zich binnen organisaties afspelen als het gaat om risico’s en het invoeren van maatregelen krijgt u inzicht in uw rol als begeleider en in de effecten van verschillende aanpakken. Zo worden alle ambities waargemaakt. Van de organisatie en uzelf.

Lees verder

5 juni | Risicomanagement

risicomanagement-arbo

Bedrijven en organisaties worden tegenwoordig geconfronteerd met uiteenlopende risico’s. Niet alleen klassieke risico’s op het gebied van brandveiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu, maar ook risico’s van nieuwe technologieën, aansprakelijkheidsrisico’s en sociale risico’s. Dat vraagt om gedegen risicomanagement.

Lees verder

6 juni | Adviseren en grenzen stellen

adviseren-grenzen-stellen-arbo

Veel functionarissen in het werkveld van arbo, veiligheid en HR zijn door hun grote betrokkenheid en harde werken vaak “grenzeloos”. Dat wil hier zeggen; in de uitoefening van uw adviserende taak wordt de verantwoordelijkheid van een opdrachtgever snel “overgenomen”.  U neemt zo steeds meer “ballast ” op uw schouders, de bekende ”apen op de nek”.

Lees verder

12 juni | Cultuur en gedrag

cultuur-en-gedrag-arbo

U draagt als adviseur bij aan duurzame inzetbaarheid of veiligheidscultuur. U houdt gezondheid en veiligheid op de agenda van uw organisatie. Daarbij willen u en uw organisatie werken aan gedrag en cultuur.

Lees verder

13 december | Toetsen van een dynamische RI&E

Toetsen_dynamischeRIE-arbo

Een dynamische RI&E ziet er anders uit dan een klassieke RI&E. Toch moeten deze worden getoetst, want een RI&E is alleen geldig als deze het “stempel” heeft van een gecertificeerde kerndeskundige. Alleen, hoe doet u dat?

Lees verder