Home > Veiligheid > Stop pesten

Stop pesten

05-06-2009

Alleen integrale aanpak succesvol

Sinds 1 januari 2007 zijn bedrijven wettelijk verplicht om beleid te voeren tegen pesten, intimidatie, agressie en geweld. Wat moet een organisatie doen om pesterijen de kop in te drukken?

Auteur: Ans Bosgoed

 

Slechts weinig organisaties weten effectief op te treden tegen pesten. Een in de praktijk veel gekozen oplossing is het ontslaan van de dader, waarmee het probleem echter niet wordt opgelost. De pestkop zal na verloop van tijd weer nieuwe slachtoffers maken. Hij is immers niet echt aangesproken op zijn gedrag.

 

Als organisaties de problemen niet in een bredere context aanpakken, is de kans op herhaling of uitbreiding van de problemen groot. Want niet alleen de dader speelt een rol.

De organisatie moet ook actie ondernemen tegen de collega's. Als je alleen inzoomt op de dader en de gepeste, staan er binnen korte tijd nieuwe daders op en worden nieuwe slachtoffer gevonden. Want collegae en leidinggevenden hebben verzuimd om grenzen te trekken en om duidelijke feedback op het gedrag van de dader te gegeven.

Ook de leidinggevende verdient aandacht. Een goede leidinggevende moet meer kunnen en weten dan hoe de targets worden gehaald. HR-afdelingen kijken bij het aanstellen van leidinggevenden vaak onvoldoende naar hun sociale en communicatieve vaardigheden. Het ontbreekt leidinggevenden dan ook regelmatig aan techniek, vaardigheden en vooral moed om ongewenst gedrag te signaleren en om daders hierop aan te spreken.

Een ander probleem is dat zij zich niet altijd veilig voelen om personeelszaken in te schakelen. Vaak vrezen zij dat de HR-afdeling eventuele pestproblemen op de afdeling zal opvatten als een blijk van onvermogen van de leidinggevende. Daarom zijn leidinggevenden bang dat zij bij melding in de problemen zullen komen. Hierdoor komen zij in een spagaat te staan.

Sinds 1 januari 2007 zijn organisaties wettelijk verplicht om beleid te voeren tegen pesten, intimidatie, agressie en geweld. Daarnaast hebben zij ook een economisch belang bij het aanpakken van pesterijen, want pesten komt de productiviteit meestal niet ten goede.
Een veilige bedrijfscultuur vraagt allereerst om draagvlak van de Raad van Bestuur, de directie(s), ondernemingsraad, de HR-afdeling en de vertrouwenspersonen. Zij moeten doordrongen zijn van het belang van een beleid tegen pesten.

image_pdf

Deel dit bericht via: