Home > Opleidingen > 31 oktober | Strategisch Adviseren

31 oktober | Strategisch Adviseren

09-07-2017

strategisch adviseren

Steviger op je plek als adviseur

De essentiële waarde van intern advies
U verstaat uw vak. U weet vaak wel wat er moet gebeuren en kan dat goed verwoorden. Toch nemen anderen uw voorstellen soms maar moeilijk aan. Uw inbreng wordt soms onbedoeld onderdeel van geharrewar, getouwtrek en gedoe. Onzichtbare en ongrijpbare factoren bepalen wat er met uw advies gebeurt. Hoe krijgt u daar zicht en greep op? Hoe krijgen uw expertise en inbreng de aandacht die ze verdienen?

Waarom gaat het zoals het gaat?
De eerste dag helpt u zicht te krijgen op het hoe en waarom van allerlei spellen en dynamieken in uw werkomgeving. En op uw eigen onbewuste en onbedoelde aandeel daarin. Dag 2 bouwt hierop voort. Dan krijgt u gereedschap en repertoire hoe hiermee om te gaan!

Deze opleiding zet u steviger op uw interne adviesplek. Enkele opbrengsten:

  • effectiever adviseren, met meer rust en plezier;
  • inzicht in de verborgen krachten in de organisatie, uw collega’s én uzelf;
  • het vermogen deze krachten voor u laten werken, in plaats van tegen u;
  • het boek ‘Adviseren vanuit het geheel, de vitale waarde van intern advies’ van Paul Kloosterboer en collega’s.

Adviseren is ontwikkelen
Organisaties zijn continu in ontwikkelingen en beweging. Elke situatie is anders en elke klant heeft zijn of haar specifieke voorkeuren. Welke adviesstijl past daar dan bij? In welke organisatorische situatie is welke aanpak het meest effectief? De rol en de persoon van de adviseur zijn vaak belangrijker dan de inhoud van het advies. Waar sluit u op aan? Hoe doet u dat? En hoe geeft u uw eigen unieke bagage van karakter en talenten een waardevolle plek?

Inschrijven
image_pdf

Deel dit bericht via: