Home > Tag Archives: arbeidsgerelateerde zorg

Tag Archives: arbeidsgerelateerde zorg

Arbeidsgerelateerd, arbocuratief: wie neemt écht initiatief?

initiatief_nemen_457395046

Weet u nog waarom arbeidsgerelateerde zorg zo heet? Minister Asscher van SZW kwam ermee in juli 2013: ook andere medici dan bedrijfsartsen hebben een rol te spelen bij de gezondheid van werkenden. Preventie en behandeling zijn ermee gediend, aldus scenariostudies een jaar eerder, voortbouwend op járen onderzoek en pilots. Asscher vroeg de SER advies, mede namens zijn VWS-collega, over knelpunten als ...

Lees verder

Pak ’m nog mee: de vernieuwde Arbowet

kerst_whitepaper_746116219

Ruikt u al dennentakken? Het jaar is bijna om … Sinds halverwege dit jaar is de vernieuwde Arbowet van kracht. Misschien een mooi moment om even vooruit te kijken: bent u helemaal bij? Het akkoord van de ministerraad voor wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in juni 2017 was het startschot voor de inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet. Dat gebeurde op 1 juli 2017, ...

Lees verder

Zo zit het met second opinion in de Arbowet

second opinion2_463664324

Het zal u niet zijn ontgaan: per 1 juli 2017 is de Arbowet op een aantal punten gewijzigd. Hieronder de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot het recht van werknemers op een second opinion. Eerder heb ik in Vakblad Arbo al stilgestaan bij de belangrijkste wijzigingen, waaronder de actievere rol van de bedrijfsarts, het basiscontract voor arbodiensten en bedrijfsartsen en het ...

Lees verder

Betere arbeidsgerelateerde zorg in de branche

tuin_698849884

Het innovatieproject Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl is succesvol afgesloten. Het evaluatierapport vormt de afsluiting van twee jaar organiseren, implementeren, experimenteren en evalueren. In de Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl hebben UNETO-VNI Verzekeringen, Richting en TNO de stap gezet naar verbetering van arbeidsgerelateerde zorg en organisatie op brancheniveau. Dit is in lijn met één van de oplossingsrichtingen uit het SER-advies. Effectieve, sectorgerichte arbeidsgerelateerde ...

Lees verder