Home > Tag Archives: Arbobesluit

Tag Archives: Arbobesluit

Dit zijn de boetes bij de nieuwe Arbowet

kassa_retro_133688048

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving. Per 1 september zijn de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan de veranderde wetgeving. Sinds die datum geldt de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet. Welke boeteregels gelden er bij de nieuwe Arbowet, aan wie deelt de Inspectie SZW de ...

Lees verder

Coördinator-uitvoeringsfase spil veilig werken

Het gaat nog niet goed genoeg met de veiligheid op de bouwplaatsen. Het spreekwoord ‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’ gaat er wel erg letterlijk op. Alle partijen, de ‘houthakker’ én de opdrachtgever en zijn ontwerpteam, zijn verantwoordelijk voor de rondvliegende splinters. Hopelijk leidt de speciale rol van de coördinator-uitvoeringsfase tot minder ongevallen en gezonder werk. Coördinator zorgt voor ‘bruikbare houtblokken’ Bij de ...

Lees verder

Nieuwe Arbowet en Arbobesluit per 1 juli 2017

nieuws_158229176_150x150

Op 1 juli 2017 was het zover: toen is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet officieel in werking getreden. De ministerraad is op 2 juni 2017 akkoord gegaan met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De nieuwe Arbowet kon daarmee volledig in werking treden per 1 juli 2017, inclusief second opinion en klachtregeling. Nieuwe Arbowet en gewijzigd Arbobesluit gelden per 1 juli Het inwerkingstredingsbesluit tot ...

Lees verder

Aanpassingen in ontwerp Arbobesluit

veranderen_494230630

Per 1 juli van dit jaar treedt de nieuwe Arbowet in werking. Naar aanleiding van de internetconsultatie in december 2016 zijn er nog enkele zaken gewijzigd in het voorstel voor het Arbobesluit. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verslag met de uitkomsten is begin april 2017 gepubliceerd. Second opinion prima, maar hoe? Eind 2016 was het mogelijk om ...

Lees verder

Bouw veilig vanaf h et ontwerp

bouwplaats_406114573

Sinds 1 januari van dit jaar is het Arbeidsomstandighedenbesluit binnen de bouwsector verscherpt. Zo komt de verantwoordelijkheid voor veiligheid nog sterker te liggen bij de opdrachtgever.  Alleen al in het eerste halfjaar van 2016 vielen er in de bouw 56% meer doden dan in het jaar ervoor. Het aantal arbeidsongevallen steeg met 14%. Uit een groot onderzoek van het ministerie ...

Lees verder

2017: hogere boetes opdrachtgevers bouw

opdrachtgever_bouw_450327016

Opdrachtgevers in de bouw krijgen een hogere boete als ze opdrachtnemers laten werken onder slechte arbeidsomstandigheden. Die boete kan oplopen tot maximaal 13.500 euro. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft dit recentelijk bekendgemaakt. Aanscherping bouwprocesbepalingen Arbobesluit Het ministerie van SZW scherpt de bouwprocesbepalingen in het Arbobesluit voor opdrachtgevers aan. Daarmee kan de Inspectie SZW beter en harder optreden ...

Lees verder

Internetconsultatie wijziging Arbobesluit

e-consultation_307441403

Nu op internet: het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbobesluit in verband met een second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts. De wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet per juli 2017 behelst onder meer de mogelijkheid voor werknemers van een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Het grotere doel van de wijziging van de Arbowet is het aanpakken van de preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten in ...

Lees verder

Hoe houd je asbestvezels in toom?

asbest

Hoe voorkom je adequaat verspreiding van asbestvezels buiten een containment? Met een onderdruk van 20 pascal, vindt de minister. Wat vindt de afdeling Bestuursrechtspraak? Werknemers verwijderen in augustus 2013 amosiethoudend asbest uit de kruipruimte van een oud pand. Uitgangspunt: overschrijding grenswaarde De werkzaamheden vallen onder risicoklasse 3. Daarbij wordt uitgegaan van overschrijding van de concentratie van asbeststof met een de grenswaarde van ...

Lees verder