Home > Tag Archives: Arbowet

Tag Archives: Arbowet

Zo werk je veilig met gevaarlijke stoffen

werken_met_gevaarlijke-stoffen_2_364566560

In de per 1 juli vernieuwde Arbowet staan nieuwe bepalingen over de maatregelen die werkgevers moeten nemen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Het gaat om verduidelijkingen van maatregelen bij overschrijding van grenswaarden van bepaalde stoffen. De maatregelen zijn van belang voor het plan van aanpak bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Nieuwe regels gevaarlijke stoffen verduidelijking geldende regelgeving De oude bepalingen met ...

Lees verder

Nieuwe Arbowet en Arbobesluit per 1 juli 2017

nieuws_158229176_150x150

Op 1 juli 2017 is het zover: dan treedt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet officieel in werking. De ministerraad is op 2 juni 2017 akkoord gegaan met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarmee treedt de nieuwe Arbowet volledig in werking per 1 juli 2017, inclusief second opinion en klachtregeling. Nieuwe Arbowet en gewijzigd Arbobesluit gelden per 1 juli Volgens de officiële bekendmaking ...

Lees verder

Kent u de digitale toolkit Nieuwe Arbowet?

digitale-toolbox_zonder_15-x150

U weet het natuurlijk allang: met ingang van 1 juli 2017 wordt de nieuwe Arbowet van kracht. Daarmee wijzigen de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Maar hoe zit het met de digitale toolkit Nieuwe Arbowet, kent u die al? De ministerraad is op 2 juni 2017 akkoord gegaan met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarmee treedt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet volledig in werking per ...

Lees verder

Arbowet drijft preventiemedewerker in armen or

knuffel_95551207

Op 1 juli is het zover: dan treedt de nieuwe Arbowet in werking. Vanaf dat moment heeft de or instemmingsrecht op de persoon van de preventiemedewerker, niet alleen meer op zijn takenpakket. De ministerraad is op 2 juni 2017 akkoord gegaan met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarmee treedt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet volledig in werking per 1 juli 2017, inclusief ...

Lees verder

Handige checklist voor het basiscontract

checklist2_87555412

Brancheorganisatie OVAL heeft voor werkgevers een vernieuwde checklist gepubliceerd. Daarin staan de eisen waaraan het basiscontract met een arbodienstverlener moet voldoen. In de vernieuwde checklist zijn de wijzigingen verwerkt van de nieuwe Arbowet, die ingaat per 1 juli 2017. Per 1 juli 2017 gelden wettelijke vereisten Per die datum gelden er wettelijke vereisten voor het basiscontract dat een werkgever sluit met ...

Lees verder

Tienstappenplan naar privacywetgeving

privé_407544046

Over een jaar moet elke organisatie voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een tienstappenplan opgesteld ter voorbereiding op de nieuwe regels. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat in op 25 mei 2018 en geldt voor de hele Europese Unie. Boetes voor overtredingen kunnen oplopen tot twintig miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet. In ...

Lees verder

Aanpassingen in ontwerp Arbobesluit

veranderen_494230630

Per 1 juli van dit jaar treedt de nieuwe Arbowet in werking. Naar aanleiding van de internetconsultatie in december 2016 zijn er nog enkele zaken gewijzigd in het voorstel voor het Arbobesluit. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verslag met de uitkomsten is begin april 2017 gepubliceerd. Second opinion prima, maar hoe? Eind 2016 was het mogelijk om ...

Lees verder

Beleidsregels kunnen veel eenvoudiger

regels_158415782

Met beleidsregels maakt de overheid duidelijk hoe zij in bepaalde gevallen handelt. In de praktijk leveren de beleidsregels vaak voor aanzienlijke extra regeldruk voor bedrijven en burgers. De Inspectie SZW is een van de grote producenten van deze aanvullende regelgeving. Dat concludeert Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, uit onderzoek naar de gevolgen van beleidsregels. De overheid belooft al jarenlang de regeldruk ...

Lees verder

Bouw veilig vanaf h et ontwerp

bouwplaats_406114573

Sinds 1 januari van dit jaar is het Arbeidsomstandighedenbesluit binnen de bouwsector verscherpt. Zo komt de verantwoordelijkheid voor veiligheid nog sterker te liggen bij de opdrachtgever.  Alleen al in het eerste halfjaar van 2016 vielen er in de bouw 56% meer doden dan in het jaar ervoor. Het aantal arbeidsongevallen steeg met 14%. Uit een groot onderzoek van het ministerie ...

Lees verder

Nieuwe PBM-richtlijn: de EU-guidance is er!

PBM_en_mannen_296917940

Op 21 april 2018 wordt de nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen van kracht. Dit levert een eenduidig Europees beleidskader op voor toepassing en kwaliteitsborging van PBM. De wetgeving bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese Unie. Meer informatie over de relevante wetgeving is te vinden op de website van de EU. Ondersteunende ...

Lees verder