Home > Tag Archives: Arbowet

Tag Archives: Arbowet

Leer jongeren in de metaal veilig werken

leer-werken-in-de-metaal

Jongeren in de metaal hebben drie keer zo vaak een ongeluk als andere werknemers in die sector. En het aantal ongevallen in de metaal is al hoger dan bij andere bedrijven. Jongeren die een metaalopleiding volgen moeten daar ook meteen leren om gezond en veilig te werken. Jong geleerd is tenslotte oud gedaan. Op korte termijn voorkomt dat ongelukken. Op lange termijn ...

Lees verder

Dit zijn de boetes bij de nieuwe Arbowet

kassa_retro_133688048

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving. Per 1 september zijn de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan de veranderde wetgeving. Sinds die datum geldt de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet. Welke boeteregels gelden er bij de nieuwe Arbowet, aan wie deelt de Inspectie SZW de ...

Lees verder

Eén organisatie, 32 RI&E’s

fusie_519395221

De RI&E opstellen voor je organisatie is voor veel werkgevers al een flinke uitdaging. Maar wat als die organisatie het resultaat is van een fusie, en er dus verschillende culturen bij elkaar komen? Roel Paulus van Zorgorganisatie Envida vertelt hoe hij dat heeft aangepakt. In december gaat het gebeuren. Dan krijgt de ondernemingsraad van zorgorganisatie Envida het instemmingsverzoek voor de ...

Lees verder

Wat is een goede bronaanpak bij CMR-stoffen?

gevaarlijke stoffen_209826265

Kwartsstof, benzeen, chroom-6. Het zijn enkele voorbeelden uit een lange lijst met CMR- stoffen: stoffen die carcinogeen zijn, mutageen of reprotoxisch. Hoe kan een werkgever hier veilig mee werken? ‘Dat doen wij altijd al zo.’ Het is een reactie die Diana Martens vaak heeft gehoord in de tijd dat ze nog inspecteur was bij de Arbeidsinspectie. “Ik was een keer ...

Lees verder

Beroepsziekten

Jacqueline_400x400

In de recent gepresenteerde begroting van het demissionaire kabinet staat dat het ministerie van SZW 1 miljoen euro gaat besteden aan het voorkomen en signaleren van beroepsziekten. Het vierjarige programma richt zich in de eerste twee jaar op de nadelige gezondheidseffecten van het werken met gevaarlijke stoffen. Geen echt nieuws, want het programma was in 2016 al aangekondigd in een ...

Lees verder

De nieuwe Arbowet helemaal up-to-date

update_404534065

Op 1 juli 2017 was het zover: toen is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet officieel in werking getreden. Op 2 juni 2017 ging de ministerraad akkoord met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarmee kon de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 volledig in werking treden, inclusief second opinion en klachtregeling. Whitepaper De vernieuwde Arbowet Hoe staat het in uw bedrijf of organisatie met ...

Lees verder

Zo zit het met second opinion in de Arbowet

second opinion2_463664324

Het zal u niet zijn ontgaan: per 1 juli 2017 is de Arbowet op een aantal punten gewijzigd. Hieronder de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot het recht van werknemers op een second opinion. Eerder heb ik in Vakblad Arbo al stilgestaan bij de belangrijkste wijzigingen, waaronder de actievere rol van de bedrijfsarts, het basiscontract voor arbodiensten en bedrijfsartsen en het ...

Lees verder

Nieuwe Arbowet, nieuwe boeteregels

geldboete_337159031

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving. Per 1 september zijn de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan de veranderde wetgeving. Vanaf dat moment geldt dan de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet. > LEES OOK: Nieuwe Arbowet en Arbobesluit per 1 juli 2017 Basiscontract ...

Lees verder

Zo werk je veilig met gevaarlijke stoffen

werken_met_gevaarlijke-stoffen_2_364566560

In de per 1 juli vernieuwde Arbowet staan nieuwe bepalingen over de maatregelen die werkgevers moeten nemen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Het gaat om verduidelijkingen van maatregelen bij overschrijding van grenswaarden van bepaalde stoffen. De maatregelen zijn van belang voor het plan van aanpak bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Nieuwe regels gevaarlijke stoffen verduidelijking geldende regelgeving De oude bepalingen met ...

Lees verder

Nieuwe Arbowet en Arbobesluit per 1 juli 2017

nieuws_158229176_150x150

Op 1 juli 2017 was het zover: toen is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet officieel in werking getreden. De ministerraad is op 2 juni 2017 akkoord gegaan met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De nieuwe Arbowet kon daarmee volledig in werking treden per 1 juli 2017, inclusief second opinion en klachtregeling. Nieuwe Arbowet en gewijzigd Arbobesluit gelden per 1 juli Het inwerkingstredingsbesluit tot ...

Lees verder