Home > Tag Archives: bedrijfsarts

Tag Archives: bedrijfsarts

Gebrekkig oordeel over RSI als beroepsziekte

rsi_bord_2_161320526

Een beeldschermwerker bij de regiopolitie kampt met RSI. Zijn verzoek die als beroepsziekte aan te merken wordt afgewezen. De afwijzing is gestoeld op het medisch oordeel van de bedrijfsarts. De politieman vindt dit oordeel onduidelijk en gebrekkig en gaat in hoger beroep. Een man werkt bij de regiopolitie. Zijn werk bestaat voor 70 procent uit beeldschermwerk. In april 2015 vraagt ...

Lees verder

Pak ’m nog mee: de vernieuwde Arbowet

kerst_whitepaper_746116219

Ruikt u al dennentakken? Het jaar is bijna om … Sinds halverwege dit jaar is de vernieuwde Arbowet van kracht. Misschien een mooi moment om even vooruit te kijken: bent u helemaal bij? Het akkoord van de ministerraad voor wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in juni 2017 was het startschot voor de inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet. Dat gebeurde op 1 juli 2017, ...

Lees verder

Tips samenwerking preventiemedewerker-bedrijfsarts

preventiemedewerker_filmpje

De nieuwe Arbowet die sinds 1 juli 2017 van kracht is, besteedt expliciet aandacht aan de samenwerking preventiemedewerker-bedrijfsarts. Maar dan is voor veel preventiemedewerkers nog de vraag: hoe kom je als preventiemedewerker in contact met de bedrijfsarts? Begin oktober organiseerde de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek een webinar over de samenwerking preventiemedewerker-bedrijfsarts. Filmpje met tips over samenwerking preventiemedewerker-bedrijfsarts In aansluiting op het ...

Lees verder

Dit doet SZW in 2018 voor arbo en veiligheid

naar 2018 (2)_721036468

Oké, we hebben een demissionair kabinet. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ministerie van SZW geen beleidsprioriteiten heeft op het gebied van arbeidsomstandigheden. Die prioriteiten brengen de nodige wijzigingen met zich mee in de begroting 2018. Hierna een beknopt overzicht van de wijzigingen die van belang zijn voor veilig en gezond werken. Van beroepsziekten tot de activiteiten van de Inspectie SZW. ...

Lees verder

Nee, slaaptekort is niet stoer

slaapgebrek_579956794

“Personeel moet duurzaam inzetbaar zijn!” is tegenwoordig een veel gehoorde kreet. Veel bedrijven bieden hun medewerkers trainingen aan om langer vitaal te blijven. In deze trainingen wordt de slaap helaas nogal eens vergeten. Terwijl voldoende slaap even belangrijk is als voldoende bewegen en gezonde voeding. Mensen vinden het vaak zelfs stoer om door te werken ten koste van hun slaap. Slaaptekort ...

Lees verder

De nieuwe Arbowet helemaal up-to-date

update_404534065

Op 1 juli 2017 was het zover: toen is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet officieel in werking getreden. Op 2 juni 2017 ging de ministerraad akkoord met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarmee kon de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 volledig in werking treden, inclusief second opinion en klachtregeling. Whitepaper De vernieuwde Arbowet Hoe staat het in uw bedrijf of organisatie met ...

Lees verder

Zo zit het met second opinion in de Arbowet

second opinion2_463664324

Het zal u niet zijn ontgaan: per 1 juli 2017 is de Arbowet op een aantal punten gewijzigd. Hieronder de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot het recht van werknemers op een second opinion. Eerder heb ik in Vakblad Arbo al stilgestaan bij de belangrijkste wijzigingen, waaronder de actievere rol van de bedrijfsarts, het basiscontract voor arbodiensten en bedrijfsartsen en het ...

Lees verder

Nieuwe Arbowet, nieuwe boeteregels

geldboete_337159031

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving. Per 1 september zijn de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan de veranderde wetgeving. Vanaf dat moment geldt dan de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet. > LEES OOK: Nieuwe Arbowet en Arbobesluit per 1 juli 2017 Basiscontract ...

Lees verder

Betere arbeidsgerelateerde zorg in de branche

tuin_698849884

Het innovatieproject Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl is succesvol afgesloten. Het evaluatierapport vormt de afsluiting van twee jaar organiseren, implementeren, experimenteren en evalueren. In de Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl hebben UNETO-VNI Verzekeringen, Richting en TNO de stap gezet naar verbetering van arbeidsgerelateerde zorg en organisatie op brancheniveau. Dit is in lijn met één van de oplossingsrichtingen uit het SER-advies. Effectieve, sectorgerichte arbeidsgerelateerde ...

Lees verder

Ontslag door plichtsverzuim bij ziekte

awol_222017980

Ziekteverzuim is gebonden aan regels en voorschriften. Door zich daar niet aan te houden, krijgt een gemeentelijk medewerkster voorwaardelijk strafontslag. Is het ontslag na nieuw plichtsverzuim terecht gegeven? Een gemeentelijk medewerkster houdt zich in april 2014 niet aan de voorschriften voor ziekteverzuim. Zij licht haar leidinggevende niet tijdig in, is niet telefonisch beschikbaar en negeert de schriftelijke opdracht te komen ...

Lees verder