Home > Tag Archives: beroepsziekten

Tag Archives: beroepsziekten

Stewardess ziek door ‘troep in de lucht’?

stewardess_520355383

Een KLM-stewardess is ziek geworden van haar werk. Zij claimt dat dit komt door de gassen aan boord van de vliegtuigen waarin ze werkt, het zogenoemde aerotoxic syndrom. “Honderden beroepsvliegers en duizenden reizigers worden ziek van die troep in de lucht aan boord”, aldus stewardess Evelyn van den Heuvel tegen De Telegraaf. Niet ernstig verwijtbaar gehandeld Van den Heuvel stelt ...

Lees verder

Gelukkig aan het werk

Jac nieuw

Bent u gelukkig aan het werk? Of wilt u daar in dit nieuwe jaar verbetering in brengen? Elk jaar maakt de Verenigde Naties een lijst, het World Happiness Report, met daarin de gelukkigste landen ter wereld. Wij staan op plaats 7. Nederlanders scoren vooral het hoogst op lichamelijke beweging. Wij fietsen, lopen en sporten veel en dat maakt kennelijk gelukkig. Ik ...

Lees verder

RvS-advies verdragen over beroepsrisico’s

stil_114021253

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over stilzwijgende goedkeuring van drie verdragen over beroepsrisico’s van de Internationale Arbeidsconferentie. De drie verdragen beogen beroepsrisico’s tegen te gaan door luchtverontreiniging, lawaai, trillingen, het werken met kankerverwekkende stoffen en het werken met chemische stoffen. Het wetsvoorstel is op 31 januari 2017 bij de Tweede Kamer ...

Lees verder

Fysieke belasting in de RI&E

zwaar werk_100414498

Fysieke belasting is naast werkstress de belangrijkste oorzaak van verzuim en beroepsziekten. 42% van alle Nederlandse werknemers doet fysiek belastend werk. Aan ruim een derde van het werkgerelateerde verzuim liggen klachten aan het bewegingsapparaat ten grondslag. Fysieke belasting vormt daarmee een bedreiging voor de langdurige gezonde en productieve inzet van medewerkers. Dit maakt lichamelijke belasting tot een belangrijk risico om ...

Lees verder

Brein snel oud door ploegendienst

brainscan_390249514

Ploegendiensten zetten de biologische klok van de mens op scherp, met lichamelijke gevolgen als overgewicht en verhoogd risico op borstkanker. Maar wist u dat de hersenen ook vroegtijdig verouderen door werken in ploegendienst? Daarnaast beïnvloeden ploegendiensten de intellectuele vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek aan de universiteit van Swansea en Toulouse. Werken tegen biologische klok in Overdag actief zijn en ‘s nachts ...

Lees verder

Astma door rioolwerk?

kruipruimte_285483080

Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van causaal verband tussen de klachten en het werk. Lukt het in dit geval geval om dat aan te tonen? Een man werkt tweeënhalf jaar bij een rioolbeheersbedrijf en valt in november 2004 uit met long- en huidklachten. De bedrijfsarts acht hem niet meer geschikt voor zijn eigen werk. ...

Lees verder

‘Programma beroepsziekten’ start in 2018

werken_met_gevaarlijke_stoffen_118178743

In 2018 start het ministerie van SZW met het vierjarige ‘Programma beroepsziekten’. Dit zal zich in de eerste twee jaar richten op arbeidsgerelateerde aandoeningen veroorzaakt door gevaarlijke stoffen. Welke beroepsrisico’s er in de laatste twee jaar centraal staan, is nu nog niet bekend. Het ministerie zal dit in de loop van de tijd nader bepalen. Aandacht voor beroepsziekten nodig Minister Asscher ...

Lees verder

Arbobeleid is recessie voorbij

TNO Arbobalans 2016

Bedrijven nemen in 2016 meer maatregelen rondom veiligheid en gezondheid dan in 2014. Het niveau ligt echter lager dan in 2007. De aandacht voor arbobeleid houdt mogelijk verband met economische ontwikkelingen. Dit blijkt uit de Arbobalans 2016. Die geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid en werkgerelateerde gezondheid in Nederland. Arbobalans 2016: breed overzicht De Arbobalans wordt tweejaarlijks ...

Lees verder

Nieuwe richtlijnen Lyme en Q-koorts

stappenplan_kader_443406910

Het NCvB heeft twee nieuwe registratierichtlijnen uitgebracht: een voor de ziekte van Lyme en een voor Q-koorts. De richtlijnen bieden de bedrijfsartsen handvatten die helpen in de afweging of er al dan niet sprake is van een beroepsziekte. De richtlijn Lyme bevat daarnaast aanbevelingen voor preventie van de ziekte. Beide ziekten hebben zich in korte tijd definitief genesteld in Nederland. Ziekte van ...

Lees verder