Home > Tag Archives: Brzo

Tag Archives: Brzo

100-400 man extra nodig tegen arbeidsuitbuiting

arbeidsuitbuiting_476158492

Tenminste honderd man extra. Die zijn nodig als de Inspectie SZW effectief arbeidsuitbuiting wil tegengaan. Maar twee- tot driehonderd extra mensen op bestrijding van oneerlijk werk zou eigenlijk nog veel mooier zijn. Dat blijkt uit een eigen inventarisatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarover bericht Trouw. Onderzocht is hoeveel mensen er nodig zijn om de doelstellingen van de ...

Lees verder

Inspecties I-SZW op kankerverwekkende stoffen

carcinogenen2_360406871

Bij de komende inspecties kijkt de Inspectie SZW naar alle aspecten van de naleving van de regelgeving rond kankerverwekkende stoffen. Dit is onderdeel van een project gericht op het beperken/voorkomen van blootstelling aan mutagene, reprotoxische en kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. In welk kader gaat de inspectie aan de slag? Het project vindt plaats in het kader van het programma ...

Lees verder

Verdwijnt de nationale kop op arbowetgeving?

kop_erop_558744160

Minister Asscher (SZW) heeft de Eerste Kamer geïnformeerd over de heroverweging van de nationale kop in arbowetgeving: zo’n 20 verplichtingen die niet voortkomen uit Europese richtlijnen of ILO-verdragen. Een verstandige zet? Nederland moet Europese regelgeving omzetten in nationale wetten. Maar op sommige gebieden gaat de Nederlandse wetgeving verder en ligt het beschermingsniveau voor de werknemer hoger. We noemen dit ‘de nationale kop’. ...

Lees verder

Reactie VNCI op veiligheid chemie

giftig_116526892

De Volkskrant deed eigen onderzoek naar inspecties bij chemiebedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (Brzo)’. De VNCI heeft een uitgebreide reactie gegeven op dit onderzoek. De jaarlijkse rapportage van de rijksoverheid over de naleving van de Brzo, de ‘Staat van de Veiligheid’, en de openbare inspectierapporten vormden de basis voor het onderzoek. In het Volkskrant-bericht stond dat van de 400 ...

Lees verder

Chemiebedrijven vaak in de fout

brzo

Een vijfde tot een kwart van de 400 chemische bedrijven in Nederland heeft de afgelopen twee jaar een middelzware tot zware overtreding van de regels begaan. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een analyse van de inspectierapporten van Brzo-bedrijven. Veel overtredingen, toch verbetering Worden ook lichte overtredingen in de analyse meegenomen, dan ging meer dan de helft van de ...

Lees verder

Beeld veiligheid Moerdijk vertekend, vindt Klijs

Moerdijk_378843178

Weet u nog, dat onderzoek van Omroep Brabant? Dat trok de veiligheid in twijfel bij driekwart van de Brzo-bedrijven in Brabant. De Inspectie SZW constateerde bij elk van hen minstens één overtreding. Burgemeester Jac Klijs vindt het beeld dat is ontstaan door het onderzoek “zeer onterecht”. “De veiligheid bij de meeste chemische bedrijven in de provincie Noord-Brabant is echt goed op ...

Lees verder

Hoe onveilig is de Brabantse chemie?

veilig of niet_325554809

Het zou behoorlijk droevig gesteld zijn met de veiligheid van de chemie in Brabant. Maar staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu nuanceert de uitkomsten van het onderzoek van Omroep Brabant. Dit deed zij tijdens het mondelinge vragenuur in de Kamer. Het gaat volgens de staatssecretaris voor het overgrote deel om kleine overtredingen. “Als je goed zoekt, vind je altijd wat.” ...

Lees verder

BRZO+ inspecteur focust op ‘ageing’

ageing_477343423

In het Brzo 2015 is veroudering van installaties en corrosie (‘ageing’) als nieuw aandachtspunt opgenomen. Vanaf 2017 richten de BRZO+ inspecteurs zich op het thema ageing met hulp van een nieuw inspectie-instrument. Dit instrument is ontwikkeld om ageing te inspecteren bij de reguliere inspecties op arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieuveiligheid. Wat is dat, ageing? Ageing gaat niet alleen over de leeftijd van installaties. Het ...

Lees verder

Zo doet u het goed met Brzo 2015

Clipboard01

Er is een nieuwe handreiking voor bedrijven en overheden beschikbaar. De PGS 6 ‘Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015’ is eind vorig jaar gepubliceerd. De PGS 6:2016 is bedoeld om de regels toe te lichten die in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de Regeling risico’s zware ongevallen staan en betrekking hebben op de verplichtingen voor bedrijven. PGS ...

Lees verder

Omgevingsveiligheid Brzo-sector moet beter

enge stofjes_173014994

De omgevingsveiligheid voor industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen (de Brzo-sector) moet beter. Om dat te bereiken komt het ministerie van Infrastructuur en Milieu met de ‘Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector’. In 2016 voert het ministerie van Infrastructuur en Milieu deze regeling uit. Met ingang van 1 januari 2017 neemt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) ...

Lees verder