Home > Tag Archives: chroom-6

Tag Archives: chroom-6

Vijf werk- en sporthandschoenen verboden

5 werkhandschoenen_277843796

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de verkoop van vijf werk- en sporthandschoenen verboden. Het gehalte aan chroom-6 in de handschoenen bleek na onderzoek (ver) boven de norm. Drie van deze vijf werk- en sporthandschoenen bleken zelfs zoveel chroom-6 te bevatten dat ze een ernstig veiligheidsrisico met zich meebrengen. De inspectiedienst heeft in totaal 28 sporthandschoenen en 24 werkhandschoenen ...

Lees verder

Veiligheidshandschoenen? Weet wat je koopt!

Jos Putman

Recentelijk nam de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit tijdens een steekproef leren veiligheidshandschoenen met een te hoog gehalte chroom-6 uit de handel. De NVWA waarschuwt de PBM-markt alerter te zijn op de aanwezigheid van deze voor de gezondheid zeer schadelijke stof. Deze casus is een voorbeeld dat het belang onderstreept van degelijke en goed onderbouwde inkoopspecificaties bij de aanschaf van ...

Lees verder

Inspecties I-SZW op kankerverwekkende stoffen

carcinogenen2_360406871

Bij de komende inspecties kijkt de Inspectie SZW naar alle aspecten van de naleving van de regelgeving rond kankerverwekkende stoffen. Dit is onderdeel van een project gericht op het beperken/voorkomen van blootstelling aan mutagene, reprotoxische en kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. In welk kader gaat de inspectie aan de slag? Het project vindt plaats in het kader van het programma ...

Lees verder

RIVM publiceert deelonderzoek chroom-6

puzzelblok_603738671

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een wetenschappelijk literatuuronderzoek gepubliceerd naar de effecten van chroom-6 op de gezondheid. Het RIVM onderzocht onder meer van welke ziekten het aannemelijk is dat chroom-6 ze kan veroorzaken. Het onderzoek is een belangrijke stap op weg naar duidelijkheid voor betrokkenen, onder wie oud-medewerkers van Defensie. 2014: eerste klachten oud-medewerkers In het voorjaar van 2014 ...

Lees verder

Chroom-6 doet weer stof opwaaien

rupsband3_208713814

In een opslagloods van Defensie bij Almelo is de giftige stof chroom-6 aangetroffen. Defensie zegt dat het gaat om een licht verhoogde concentratie, waargenomen bij recente metingen in het pand. Dat meldt de krant Tubantia. De opslagplaats in Vriezenveen bij Almelo is een voormalige loods van de NAVO. Nu bewaart Defensie er materieel dat in voorbereiding is voor de verkoop. ...

Lees verder

Aanklacht tegen staat om chroom-6

roestig_482123674

Drieduizend oud-werknemers van defensieterreinen in Eygelshoven en Brunssum dienen een aanklacht in tegen de Nederlandse Staat. Reden: de staat liet hen willens en weten werken met het kankerverwekkende chroom-6. De oud-defensiemedewerkers hebben daarvoor advocaat Rob Bedaux in de arm genomen. Dat meldt omroep L1. Gezondheidsklachten door chroom-6 Tijdens hun werkzaamheden werden de medewerkers blootgesteld aan het schadelijke chroom-6. Zo’n 1.200 van hen ...

Lees verder

‘Alle chroom-6-verbindingen carcinogeen’

giftigegassen_432752080

De Gezondheidsraad concludeert in een advies dat alle chroom-6-verbindingen als kankerverwekkend moeten worden beschouwd. Minister Asscher van SZW heeft het advies onlangs toegestuurd gekregen. De minister kan op basis van dit advies een nieuw maximum vaststellen waaraan werknemers mogen worden blootgesteld. Blootstelling chroom-6-verbindingen kan leiden tot longkanker Beroepsmatige blootstelling aan chroom-6-verbindingen kan leiden tot longkanker. Blootstelling van mensen op hun werk gedurende ...

Lees verder