Home > Tag Archives: discriminatie

Tag Archives: discriminatie

Geen discriminatie bij brandweertraplooptest

brandweertraplooptest

Bij de verplichte fitheidstest van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is geen sprake van verboden onderscheid tussen mannen en vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Het College boog zich over de kwestie van vermeende discriminatie na een klacht van een brandweervrouw. De 53-jarige vrouw vond de eisen te zwaar voor vrouwelijke brandweermannen. Brandweertraplooptest onderdeel fitheidstest ...

Lees verder

Weinig werkplezier bij 1 op 3 rechercheurs

recherche_222667930

Intimidatie, discriminatie, pesten. Een op de drie medewerkers van de recherche ervaart weinig werkplezier. Meer dan de helft (55%) geeft aan moeite te hebben om thuis ‘los te komen’ van zijn werk. Dat blijkt uit de medewerkersmonitor (MEMO) 2017 die de politie heeft gepubliceerd. Voor het onderzoek vulden 6.365 rechercheurs van de 10.806 aangeschreven medewerkers de vragenlijst in. In 2016 vond dit onderzoek voor ...

Lees verder

Zwangerschapsdiscriminatie? Meld het!

zwangerschap_en_werk_403490569

Er is nu een meldpunt tegen zwangerschapsdiscriminatie, voor vrouwen die nadelige gevolgen ondervinden of hebben ondervonden van hun (aanstaande) moederschap. Met de binnengekomen meldingen wil het College voor de Rechten van de Mens beter zicht krijgen op de risico’s die vrouwen lopen in die periode van hun werkende leven. Meldpunt zwangerschapsdiscriminatie op het werk Het College voor de Rechten van ...

Lees verder

Wie werkt hard en is toch onzichtbaar?

onzchtbare_schoonmaker_526824259

Een theoloog die is gepromoveerd op schoonmakers en hun werk? Bijzonder, maar Jorcho van Vlijmen koos er bewust voor. Met zijn proefschrift ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ wil hij graag een maatschappelijke dialoog starten over de onzichtbaarheid van de tienduizenden schoonmakers in Nederland. Alleen opvallen als je je werk niet goed doet “De mannen en vrouwen die ...

Lees verder

Pappadag

Rob-Poort

Een tijdje terug ontstond er wat rumoer toen een bekende rapper – niet zo bekend bij mij, maar ik hoor ook niet tot zijn doelgroep – voor de zoveelste maal in een redelijk luxe personenauto werd aangehouden door de politie. De rapper in kwestie had een – zoals dat heet – getinte huidskleur en had de mooie auto bij elkaar ...

Lees verder

Meer doen tegen zwangerschapsdiscriminatie

zwanger en boos_462618871

Er moet een gerichtere aanpak komen van zwangerschapsdiscriminatie. Het kabinet wil samen met maatschappelijke organisaties gerichter toezicht door het team Arbeidsdiscriminatie van de Inspectie SZW. Verder krijgen aanstaande moeders en werkgevers extra voorlichting over hun rechten en plichten rond zwangerschap. Voor de vrouwen komt er onder meer een speciale app. Zwangerschapsdiscriminatie bijna helft vrouwen Bijna de helft van de vrouwen ...

Lees verder

Borstvoeding met behoud van salaris?

groeipijn2_398652394

Een uitzendkracht claimt recht op borstvoeding, haar chef ziet dat niet zitten en beëindigt per direct de arbeidsverhouding. Is hier sprake van discriminatie? Een vrouw gaat na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof via een uitzendbureau bij de gemeente Den Haag werken. Op de eerste werkdag vertelt ze haar leidinggevende dat ze haar baby, die op vijf minuten afstand van haar werk verblijft, ...

Lees verder

Bedrijfsarts krijgt rol bij discriminatie

zwanger en werk_190732964

Het ministerie van SZW wil dat bedrijfsartsen meehelpen met het vergroten van kennis over werk en zwangerschap. De overheid wil zo zwangerschapsdiscriminatie voorkomen. In een brief aan de Tweede Kamer geeft Asscher de stand van zaken in de strijd tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Eerder dit jaar vroeg het College voor de Rechten van de Mens om hierbij nadrukkelijk aandacht te geven aan ...

Lees verder

Hebben de ‘nieuwe toetreders’ een RI&E?

big eye_66713983

De Inspectie SZW voert van half september tot eind december 2016 inspecties uit bij nieuwe zorginstellingen, de zogenoemde ‘nieuwe toetreders’. De inspectie controleert of de werkgevers hun beleid voor gezond en veilig werk op orde hebben. Speciale aandacht RI&E gaat uit naar PSA Zo gaat de Inspectie na of de nieuwe toetreders de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben uitgevoerd en het bijbehorende plan ...

Lees verder

Is de RI&E basis voor anti-discriminatiebeleid?

anders_103667864

Het team Arbeidsdiscriminatie van de Inspectie SZW is nu een jaar actief. Op verzoek van de Tweede Kamer kijkt het team of werkgevers beleid voeren tegen discriminatie op de werkvloer. Niet zo eenvoudig als het klinkt. “De Arbowet biedt onvoldoende wettelijke grondslag voor het toezicht van de Inspectie SZW op anti-discriminatiebeleid”, concludeert Jacqueline Naafs in haar masterscriptie Arbeidsrecht voor de ...

Lees verder