Home > Tag Archives: gevaarlijke stoffen-doen

Tag Archives: gevaarlijke stoffen-doen

Zelfinspectietool gevaarlijke stoffen vernieuwd

vat_doodshoofd_gevaarlijke_stoffen_468472523

De Inspectie SZW heeft haar online zelfinspectietool voor veilig werken met gevaarlijke stoffen vernieuwd. In deze nieuwe versie van de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen zien werkgevers stapsgewijs wat ze moeten doen volgens de Arbowet. Ze kunnen dan meteen checken of ze al voldoen aan de wettelijke regels. Ze beoordelen hun bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. ...

Lees verder

Verbetercheck Gevaarlijke stoffen voor de metaal

omgaan_met_gevaarlijke_stoffen_676735849

5xbeter, de organisatie voor de gezondheid en veiligheid van werknemers in de metaalbewerking en metalektro, heeft een Verbetercheck Gevaarlijke stoffen gelanceerd. De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen is een praktisch instrument voor veilig werken met gevaarlijke stoffen. Hiermee kunnen bedrijven in de metaalsector hun gevaarlijke stoffen laagdrempelig registreren, de blootstelling bepalen, maatregelen nemen en borgen dat zij er veilig en gezond mee werken. Met veilige werkwijzen gezondheidsrisico’s voldoende ...

Lees verder