Home > Tag Archives: gevaarlijke stoffen-kennis

Tag Archives: gevaarlijke stoffen-kennis

Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen

carcinogene stoffen_778870651

In de Staatscourant (2016, 68784) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en reprotoxische stoffen. Een dergelijke publicatie vindt twee maal per jaar plaats. Het gaat om de stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zijn de kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B in bijlage I van ...

Lees verder

Veel VIB’s krijgen dikke onvoldoende

gevaarlijke_stofjes_726718312

Chemische stoffen zijn onmisbaar in onze maatschappij. Maar een groot aantal chemische stoffen heeft gevaarlijke eigenschappen. Bij onzorgvuldig gebruik kunnen die leiden tot bijvoorbeeld huidirritatie, brand of kanker. REACH- en CLP-verordeningen zijn er om ons en het milieu te beschermen tegen de gevaren van deze stoffen. Veiligheidsinformatiebladen geven werkgevers belangrijke informatie over veilig werken met gevaarlijke stoffen van producenten en importeurs. Maar deugen ...

Lees verder