Home > Tag Archives: gevaarlijke stoffen

Tag Archives: gevaarlijke stoffen

100.000 euro boete voor AkzoNobel-incidenten

Chemiebedrijf AkzoNobel moet van de rechtbank in Rotterdam 100.000 euro boete betalen voor een reeks incidenten, waaronder de ontsnapping van chloorgas en zoutzuur. ,,Zeer ernstig en een professioneel bedrijf onwaardig”, aldus de rechtbank. Twee werknemers ademden in april 2013 chloorgas in dat was vrijgekomen bij het werken aan leidingen. De medewerkers raakten onwel. Het incident werd echter niet gemeld. In ...

Lees verder

Vijf werk- en sporthandschoenen verboden

5 werkhandschoenen_277843796

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de verkoop van vijf werk- en sporthandschoenen verboden. Het gehalte aan chroom-6 in de handschoenen bleek na onderzoek (ver) boven de norm. Drie van deze vijf werk- en sporthandschoenen bleken zelfs zoveel chroom-6 te bevatten dat ze een ernstig veiligheidsrisico met zich meebrengen. De inspectiedienst heeft in totaal 28 sporthandschoenen en 24 werkhandschoenen ...

Lees verder

Wat is een goede bronaanpak bij CMR-stoffen?

gevaarlijke stoffen_209826265

Kwartsstof, benzeen, chroom-6. Het zijn enkele voorbeelden uit een lange lijst met CMR- stoffen: stoffen die carcinogeen zijn, mutageen of reprotoxisch. Hoe kan een werkgever hier veilig mee werken? ‘Dat doen wij altijd al zo.’ Het is een reactie die Diana Martens vaak heeft gehoord in de tijd dat ze nog inspecteur was bij de Arbeidsinspectie. “Ik was een keer ...

Lees verder

Kamer wil transparantie over gevaarlijke stoffen

Chemours, gevaarlijke stoffen

Terwijl Tweede Kamerleden een rondleiding kregen in de fabriek Chemours in Dordrecht, protesteerden inwoners uit Sliedrecht aan de poort. Ze boden de Kamerleden een appel aan uit een tuin vlakbij de fabriek. De Kamerleden kregen uitleg over het nieuwe proefsysteem dat GenX moet filteren uit het industrieel afvalwater. Er is veel onduidelijkheid over het lozen van gevaarlijke stoffen. Onlangs werd ...

Lees verder

Asbest, de ‘onverwoestbare’

asbest_dakplaten_545656630

De naam asbest komt van het Griekse asbestos, dat onverwoestbaar of onvergankelijk betekent. De delfstof wordt al eeuwen gebruikt. Op Wikipedia lezen we dat de onbrandbare stof al door de Romeinen werd gebruikt als lijkwade voor koningen. Hierdoor werd de as van het vuur niet gemengd met de as van de edele. Niet in de oudheid, maar toch al weer ...

Lees verder

Kristallijn silica, een sluipmoordenaar

3M KPH Turcot PPE

Stofdeeltjes die onschuldig lijken, kunnen ongemerkt grote schade veroorzaken. Werknemers die blootstaan aan kristallijn silica kunnen ernstig ziek worden. De RI&E kan helpen bij beoordeling van de gevaren. Wie wel eens thrillers kijkt, weet dat sluipmoordenaars zich vaak goed weten te vermommen. De op het eerste oog meest onschuldig lijkende mensen blijken uiteindelijk de grootste schurken: de vriendelijke nieuwe buren ...

Lees verder

Asbest in straalmiddel. Dit doet de inspectie

asbest, eurogrit, gevaarlijke stoffen

Mogelijk 140 bedrijven hebben gewerkt met het straalmiddel Eurogrit, waarin asbest is aangetroffen. Het straalmiddel is geleverd door het bedrijf Eurogrit BV uit Dordrecht. De inspecties nemen maatregelen. Straalgrit wordt op bouwplaatsen gebruikt als reinigingsmiddel. Medewerkers werkten onbeschermd tegen het met asbest vervuilde staalgrit en hebben mogelijk asbestvezels ingeademd. Zo is het gebruikt bij de Willemsbrug in Rotterdam en de ...

Lees verder

Beroepsziekten

Jacqueline_400x400

In de recent gepresenteerde begroting van het demissionaire kabinet staat dat het ministerie van SZW 1 miljoen euro gaat besteden aan het voorkomen en signaleren van beroepsziekten. Het vierjarige programma richt zich in de eerste twee jaar op de nadelige gezondheidseffecten van het werken met gevaarlijke stoffen. Geen echt nieuws, want het programma was in 2016 al aangekondigd in een ...

Lees verder

Werkhandschoenen kiezen tegen chemische risico’s

chemische stof_626488493

Hoe zorgt u dat uw werknemers de juiste handbescherming dragen bij werken met chemische stoffen? Of preciezer: de juiste handschoen voor de juiste toepassing? En wat is daarbij de rol van de RI&E? Chemische risico’s kunnen een valkuil vormen in de zoektocht naar de juiste handschoenen. Sinds 2016 is er een nieuwe norm voor chemisch bestendige handschoenen van kracht, de ...

Lees verder

OVV kritisch over mortierongeval Mali

mali_320114600

Defensie is ”ernstig tekortgeschoten” in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen in Mali. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Twee militairen kwamen om bij een ongeluk tijdens een oefening met een mortier. Een derde militair raakte ernstig gewond. Noch de veiligheid van de granaten, noch de medische gezondheidszorg waren op orde. De militairen kwamen in 2016 om tijdens een ...

Lees verder