Home > Tag Archives: gevaarlijke stoffen

Tag Archives: gevaarlijke stoffen

Hoe voorkom je een explosie op de werkplek?

explosie_400x400_141030142

Hoe ontstaat een explosie op uw werkplek? Onder welke omstandigheden ontstaat een explosieve atmosfeer? En wat is dat eigenlijk precies, een explosieve atmosfeer? Na deze komen er nog wat vragen op. Zoals: wat maakt dat de boel vervolgens kan ontploffen? Wat zijn dan de gevolgen van een explosie? En belangrijker nog, welke maatregelen kun je nemen om een ontploffing te voorkomen? ATEX-richtlijn: ...

Lees verder

SZW op ‘road to zero’ met kankerverwekkers

road_to_zero_600784232

Nog altijd komen honderdduizenden werknemers dagelijks in aanraking met schadelijke, soms zelfs kankerverwekkende stoffen. Daar wil de Inspectie SZW verandering in brengen. Met de ‘road to zero’ vraagt de inspectie bedrijven om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen. Sommige stoffen lijken misschien onvervangbaar, maar voor een groot aantal zijn al veilige of meer gezonde alternatieven voorhanden. Blootstelling geen part of the job ...

Lees verder

Maak maar openbaar, die asbestovertredingen

reclamezuil_166984685

Inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen in de openbaarheid brengen? De Raad van State vindt dat het mag. En eens of oneens, tegen de uitspraak van de Raad van State staat geen beroep open. I-SZW maakt gegevens zware asbestovertredingen openbaar Sinds augustus 2014 maakt de Inspectie SZW inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen openbaar. Daarbij staat onder andere zwart op ...

Lees verder

Record asbestslachtoffers met longvlieskanker

asbest_in_schaaltje_2_489400330

Een recordaantal asbestslachtoffers met longvlieskanker hebben zich vorig jaar gemeld bij het Instituut Asbestslachtoffers. In 2016 kwamen er 580 meldingen binnen. Het jaar ervoor meldden zich 536 slachtoffers van longvlieskanker door asbest, blijkt uit het jaarverslag van het IAS. Piek longvlieskanker komt niet als verrassing De piek van mensen met longvlieskanker (mesothelioom, ook wel borstvlies-, buikvlies of asbestkanker genoemd) komt niet ...

Lees verder

Brandschoon, werkgever aansprakelijk?

handslijpmachine_609513674

Een servicemonteur loopt brandwonden op bij gebruik van een handslijpmachine op een met Ecosol ontvet oppervlak. De toedracht is onduidelijk en hij wacht lang met zijn schadeclaim. Is de werkgever alsnog aansprakelijk? De monteur demonteert en reinigt in oktober 2012 een wormkast van een hydraulische kraan. Na gedeeltelijke demontage heeft hij de wormkast handmatig gereinigd in een ontvetbak met de reinigingsvloeistof Ecosol. ...

Lees verder

Te koop: 200.000 gasmaskers met asbest

gasmasker_old_school_32921926

Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie heeft dik 200.000 gasmaskers in beslag genomen. Het gaat om maskers met asbesthoudende filterbussen. De gasmaskers lagen opgeslagen in een loods in de Limburgse gemeente Maasgouw. De eigenaar wordt verdacht van het bezit en verkoop van asbesthoudende producten. Vermoedelijk chrysotiel in filters gasmaskers De maskers waren opgeslagen in ruim 5000 legerkisten, zo ontdekte de ...

Lees verder

Asscher wil platform kankerverwekkende stoffen

carcinogenen_rond_532553239

In de Staatscourant (2017, 37689) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen. Een dergelijke publicatie vindt twee maal per jaar plaats. Het gaat om de stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zijn de kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B in bijlage I van de CLP-verordening. Deze lijst ...

Lees verder

Zo werk je veilig met gevaarlijke stoffen

werken_met_gevaarlijke-stoffen_2_364566560

In de per 1 juli vernieuwde Arbowet staan nieuwe bepalingen over de maatregelen die werkgevers moeten nemen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Het gaat om verduidelijkingen van maatregelen bij overschrijding van grenswaarden van bepaalde stoffen. De maatregelen zijn van belang voor het plan van aanpak bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Nieuwe regels gevaarlijke stoffen verduidelijking geldende regelgeving De oude bepalingen met ...

Lees verder

Het ging weer mis bij Shell Pernis

shell_pernis_2_488800066

Uit de fluorwaterstoffabriek van Shell Pernis is maandagavond een hoeveelheid waterstoffluoride ontsnapt. De stof kwam vrij met het spoelen van de leidingen. Na identificatie van het probleem heeft personeel van de oliemaatschappij samen met de hulpdiensten het lek gedicht, aldus een woordvoerder. De stof is binnen het Shell-terrein gebleven. Vrijgekomen gaswolk neergeslagen met waterstralen Hoewel het lek gedicht is, is de ...

Lees verder

Leven niet zo goed op Brabants asbestdak

asbestdak_612354305

Vanaf 2024 geldt een verbod op asbestdaken. Wie na die tijd nog een asbestdak heeft liggen op zijn schuurtje, kan rekenen op een boete. In Brabant levert dat problemen op. De branchevereniging van asbestverwijderaars VVTB trekt daarover aan de bel. De strengere controles van de Inspectie SZW zorgen voor oponthoud en maken de boel er bovendien niet veiliger op. Inspectie ...

Lees verder