Nieuw
Home > Tag Archives: gezondheidsraad

Tag Archives: gezondheidsraad

Regels nachtwerk blijven zoals ze zijn

nachtdienst_vorkheftruck_724572847

Nachtwerk is slecht voor de gezondheid. Volgens de Gezondheidsraad kan ’s nachts werken negatieve gezondheidseffecten hebben en diabetes, hart- en vaatziekten en slaapstoornissen in de hand werken. Maar staatssecretaris Van Ark (SZW) past de regels niet aan. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het advies van de Gezondheidsraad biedt Van Ark “vooralsnog onvoldoende aanknopingspunten om de Arbeidstijdenwet ...

Lees verder

Dit gaat de Gezondheidsraad doen in 2018

Gezondheidsraad_logo

Jaarlijks brengt de Gezondheidsraad een werkprogramma uit waarin staat beschreven aan welke adviesonderwerpen zij het komende jaar zal werken. In de meeste gevallen gaat om adviezen die gevraagd zijn door de opdrachtgevers van de raad. Die opdrachtgevers zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Infrastructuur en Milieu (IenM), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Economische Zaken (EZ), en de ...

Lees verder

Meer bewegen moet, zegt de Gezondheidsraad

wandelen_595969619

Er is veel gezondheidswinst te boeken als Nederlanders meer zouden gaan bewegen. De Gezondheidsraad adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan ook om actief te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten. Ook op het werk. Samenwerking met bijvoorbeeld lokale overheden, bedrijven en scholen ligt daarbij voor de hand. Dat schrijft de raad in zijn advies Beweegrichtlijnen 2017. Nieuwe beweegrichtlijn ...

Lees verder

Jaarverslag 2016 Gezondheidsraad is uit

cijfers_308733887

In sommige opzichten is het jaarverslag 2016 van de Gezondheidsraad er een zoals ieder ander. Maar er is ook een duidelijk verschil: de raad beschrijft hoe er in toenemende mate grenzen zijn verlegd in de aanpak. Om die reden is het jaarverslag 2016 volgens de raad meer ‘van binnenuit’ opgesteld. De Gezondheidsraad bracht in het jaar 2016 twintig adviezen uit. De getalsmatige verantwoording ...

Lees verder