Home > Tag Archives: grip op gedrag

Tag Archives: grip op gedrag

Veilig echt kwestie van gedrag en cultuur?

techniek_624439109

Bij veel veiligheidskundigen leeft dezelfde gedachte: arbeidsrisico’s zijn nauwelijks meer te bestrijden met techniek. In plaats daarvan moet je sleutelen aan gedrag en cultuur, bijvoorbeeld door het geven van instructie en voorlichting. Maar is dit werkelijk effectiever? Volgens Tjabe Smid, emeritus hoogleraar arbeidsomstandigheden aan de VU in Amsterdam, hangt dat voor een groot deel af van de strategie van de werkgever. ...

Lees verder

Zo maakt u werken weer leuk!

feestje3_329135600

Beetje lusteloos? Maandag niet zo’n zin? Moe van alle onzin en regeltjes op het werk? Maak werken weer leuk! Oftewel: doe als Allard Droste. Haal de onzin eruit en werken wordt één groot avontuur. Geen hiërarchie, geen vaste werktijden, geen verlofdagenaanvraag, wel (veel) eigen verantwoordelijkheid en daardoor werkplezier. En dat alles nog veilig en gezond ook. Behandel uw medewerkers als ...

Lees verder

100% participatie zonder compliance

participatie_577153801 (1)

Voor bedrijven die door de Inspectie SZW op de vingers zijn getikt zou de inzet van de Scan Veilig Gedrag verplichte kost moeten worden. Dat vindt Joyce Rupert, gepromoveerd op diversiteit in teams. Zij onderzocht voor de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW hoe je zelfregulering bevordert in bedrijven. Dat resulteerde in de publicatie ‘Van compliance naar participatie’. ...

Lees verder

Meer veiligheidsbesef via houding en gedrag?

contractors_599814539

AkzoNobel is in Delfzijl een programma op het gebied van Contractor Safety Management (CSM) gestart. Doel: het besef van risico’s en veiligheid verbeteren bij eigen medewerkers én bij contractors. Middelen als taakrisico-analyses en werkvergunningen zijn volgens het chemiebedrijf niet voldoende. “Het gaat vooral om houding en gedrag.” Gedrag spil in relatie opdrachtgever-opdrachtnemer Belangrijk is dus vooral hoe mensen zich gedragen. ...

Lees verder

Zo werkt u veilig met heftrucks

© Photography by @[572654792871613:0]

Een magazijn is een hectische omgeving. Orders moeten op tijd naar de klant, er worden voorraden beheerd, er rijden heftrucks en er lopen mensen. In de beste magazijnen staat veiligheid voorop. Maar veilig werken in het magazijn lukt alleen als ook de medewerkers er het belang van inzien en er actief aan willen werken. Goud bij verkiezing Veiligste Magazijn 2016 ...

Lees verder

Gratis whitepaper Grip op gedrag

whitepaper gripopgedrag_372634867

Onveilig werken kan vele oorzaken hebben. Maar iedereen is het er wel over eens dat (on)veilig gedrag van mensen een belangrijke rol speelt als het gaat om veilig en gezond werken. Minder eenduidig is hoe je het streven naar veilig gedrag vorm kunt geven. Daarom hebben we over dit onderwerp nu een nieuwe, gratis whitepaper beschikbaar. Whitepaper Grip op gedrag Verreweg de meeste ongevallen ...

Lees verder

Gratis whitepapers Grip op gedrag en De vernieuwde Arbowet

whitepaper_240707917

Velen zien de vernieuwde Arbowet als een stap in de goede richting. De bedrijfsarts gaat meer aan preventie doen en er de preventiemedewerker kan nieuwe kansen grijpen. En gedrag, dat blijft onveranderd belangrijk als het gaat om veilig en gezond werken. Over beide onderwerpen hebben we nu een nieuwe, gratis whitepaper beschikbaar. Whitepaper Grip op gedrag Verreweg de meeste ongevallen ...

Lees verder

Bedprestaties en regelnaleving

zelfoverschatting_203354914

Bijna alle Nederlanders beoordelen hun bedprestaties als beter dan gemiddeld. Nee, ik heb het hier niet over slapen. Er is geen gevorderde les in statistiek voor nodig om te begrijpen dat niet iedereen beter kan zijn dan gemiddeld. Nu zult u denken: dat is goed om te weten, maar wat heeft het met veiligheid te maken? Meer risico’s door overschatting capaciteiten Deze ...

Lees verder

Gedrag bijsturen met nudging

nijntje_318993653

Op weg naar huis om de kinderen te halen, hoorde ik een enthousiaste wetenschapper vertellen over een nieuw onderzoek. Flarden ving ik op: ‘Nijntje’, ‘lagere snelheid’, ‘veiligheid’, ‘woonwijken’ en ‘scholen’. Nudging, daar ging het over. De Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV) bracht die dag een rapport uit over nudging om verkeersveiligheid te verbeteren. ‘Interessant!’ dacht ik meteen. Waarom? Ik ben moeder, ...

Lees verder

Leiding moet op cursus tegen pesten

school_447010933

Is het u als leidinggevende niet gelukt om pesten en ander onaangenaam gedrag in uw bedrijf of organisatie een halt toe te roepen? Dan moet u binnenkort wellicht verplicht op cursus. Minister Asscher (SZW) overweegt namelijk om managers van bedrijven met een cultuur van pesten en andere ongewenste omgangsvormen een cursus gedrags- en cultuurverandering op te leggen. Anti-pestcursus juridisch en praktisch haalbaar? De bewindsman bekijkt op ...

Lees verder