Home > Tag Archives: inspecties (pagina 3)

Tag Archives: inspecties

Dwangsom voor privacyschending bij verzuim

privacy_81112846

Het is zover. De harde lijn van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich vertaald in een last onder dwangsom voor een Utrechtse zorgorganisatie. Dit wegens het schenden van de privacy bij de afhandeling van ziekmeldingen van werknemers. Eerder had de toezichthouder al vastgesteld dat stichting Abrona in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens handelde bij de ziekmelding van haar werknemers. Registratie mate van ...

Lees verder

‘Dronken’ inspecteur rapporteert overtredingen

Lichtstoet_070216_LIWIFOTO_115

Een “dronkemansactie”. De organisatie van Lichtstoet Beek trekt fel van leer tegen de Inspectie SZW. Die heeft overtredingen geconstateerd bij de opbouw van een podium na de Lichtstoet van carnavalszondag 2016. Niet alleen verwerpt de organisatie van het 30.000 bezoekers trekkende evenement op carnavalszondag de kritiek van de inspectie bij de opbouw van het podium op de mark. Ook beticht zij ...

Lees verder

Veel gesjoemel in de schoonmaak

schoonmaakster_393388486

Uit het Jaarplan 2017 kwam het al duidelijk naar voren. De Inspectie SZW hanteert een nieuwe aanpak waarbij het aantal inspecties niet meer leidend is. “Niet het aantal, maar het effect.” In plaats daarvan kiest zij steeds meer voor een risicogerichte aanpak van overtredingen met veel maatschappelijke impact. Doel: misstanden bij bedrijven doelmatiger opsporen en aanpakken. Aangescherpte aanpak arbeidsmarktfraude Met het oog daarop heeft de Inspectie ...

Lees verder

IKEA verantwoordelijk voor eerlijk transport

IKEA-tas_510942961

De FNV heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse en Europese transportbedrijven die voor IKEA werken. De aantijgingen: fraude met rij- en rusttijden, ernstige uitbuiting van chauffeurs en illegale inzet van buitenlandse truckers. Het gaat om ECS in Zeebrugge en Venlo, Samskip Van Dieren in Genemuiden en Rotterdam, Brinkman Trans-Holland in Emmen, en hun buitenlandse vestigingen en onderaannemers. De reactie van een ...

Lees verder

Nieuwe inspectierichtlijn kwartsstof

steen zagen_380959174

Blootstelling aan kwartsstof op de bouwplaatsen in Europa moet meer aandacht krijgen, vindt de Inspectie SZW. Jaarlijks maakt de blootstelling aan schadelijke stoffen als kwartsstof op het werk 2.000 tot 3.000 dodelijke slachtoffers. Kwarts, een mineraalsoort, is vaak in hoge concentraties verwerkt in bouwstoffen. De stof is nauwelijks met het blote oog waarneembaar en komt vrij bij bewerking van het materiaal. ...

Lees verder

Inspecties: niet het aantal, maar het effect

JaarplanSZW2017

Het aantal inspecties zegt (te) weinig over het bereikte doel van de inspecties, vindt inspecteur-generaal Marc Kuipers. Hij schrijft dit in het Jaarplan 2017 van de Inspectie SZW dat recentelijk naar de Tweede Kamer is gestuurd. Kuipers: “Daarom benoemen we in dit jaarplan per programma de beoogde effecten en resultaten.” Meer richten op matschappelijke effecten Tot nu toe werd de effectiviteit van ...

Lees verder

Hoe houd je asbestvezels in toom?

asbest

Hoe voorkom je adequaat verspreiding van asbestvezels buiten een containment? Met een onderdruk van 20 pascal, vindt de minister. Wat vindt de afdeling Bestuursrechtspraak? Werknemers verwijderen in augustus 2013 amosiethoudend asbest uit de kruipruimte van een oud pand. Uitgangspunt: overschrijding grenswaarde De werkzaamheden vallen onder risicoklasse 3. Daarbij wordt uitgegaan van overschrijding van de concentratie van asbeststof met een de grenswaarde van ...

Lees verder

Gebrekkige controles, onveilige gebouwen

database_310345979

Meer veiligheid voor medewerkers, eenvoudiger handhaven, minder kosten en meer energiebesparing. Dat zijn enkele van de voordelen van een centrale gebouwendatabase waar de gezamenlijke industrie-, bouw- en installatiesector voor pleiten bij minister Blok van Wonen en Rijksdienst. Door de zich terugtrekkende overheid hebben gebouweigenaren en onderhoudsbedrijven steeds meer verantwoordelijkheid gekregen. Brancheorganisaties FME, Bouwend Nederland en Uneto-VNI stellen echter dat noch de ...

Lees verder

Hoe zit het met PSA op scholen?

klas_206744158

Van 1 augustus 2016 tot 1 februari 2017 voert de Inspectie SZW controles uit bij middelbare scholen op psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij werknemers. De inspecteurs gaan vooral kijken of de scholen voldoende doen om PSA bij hun werknemers te voorkomen. De scholen hebben een brief ontvangen van de Inspectie om hen te informeren over de controles, meldt VOION, het Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds ...

Lees verder

Wel arbeidsinspectie, geen arbeid

Arbeidsinspectie

Bent u braaf aan het werk? U lijkt wel gek … Bij overheidsinstanties in Dubai doen ze dat heel anders. Heeft ook Sjeik Mohammed bin Rasjid Al Maktoemin gemerkt tijdens zijn ‘arbeidsinspectie’. Een groepje hooggeplaatste ambtenaren in Dubai kreeg recentelijk bezoek van de emir van Dubai. Hoog bezoek, dus. Jammer alleen dat ze er niet waren om hem te ontvangen. Terwijl ze wel ...

Lees verder