Home > Tag Archives: kankerverwekkende stoffen

Tag Archives: kankerverwekkende stoffen

Asscher wil platform kankerverwekkende stoffen

carcinogenen_rond_532553239

In de Staatscourant (2017, 37689) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen. Een dergelijke publicatie vindt twee maal per jaar plaats. Het gaat om de stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zijn de kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B in bijlage I van de CLP-verordening. Deze lijst ...

Lees verder

Sporten op kunstgras veilig, zegt ECHA

goal_134327603

Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels brengt zeer weinig risico met zich mee, ook voor kinderen. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) na recent onderzoek op verzoek van de Europese Commissie. Hetzelfde geldt voor mensen die werken met het zogeheten rubbergranulaat, de vermalen autobanden waarvan de korrels worden gemaakt. Onderzoek RIVM, proef VU en tegengeluiden Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en ...

Lees verder

Werkplek kankervrij: meer grenswaarden

onderzoek

Vakbonden in Europa willen erkenning van het risico van kankerverwekkende stoffen en beperking van hun gebruik. De bonden willen daarom meer bindende grenswaarden (BOEL’s) voor kankerverwekkende stoffen. Recentelijk tekenden diverse Europese overheidsinstanties een akkoord voor een nieuw stappenplan om kankerverwekkende stoffen op de werkplek te verminderen. Deze Roadmap on Carcinogens moet meer bewustzijn creëren rond werkgerelateerde kanker en de risico’s op het werk verlagen. Huidige EU-voorzitter Nederland nam het initiatief ...

Lees verder