Nieuw
Home > Tag Archives: opleiding & training

Tag Archives: opleiding & training

Croonwolter&dros verschuift van formeel naar informeel leren

Sandra Mouwen

Croonwolter&dros is een van de grootste ondernemingen in werktuigbouwkunde, elektrotechniek, informatisering en automatisering. Vanuit het motto ‘Intelligentie door Technologie’ draagt het bedrijf met intelligente oplossingen bij aan het duurzaam presteren van haar klanten. Om wendbaar te blijven en voorop te kunnen blijven lopen in de snel veranderende markt, besteedt het bedrijf veel aandacht aan ontwikkeling en opleiden van medewerkers. Hoe ...

Lees verder

VCA-examen kan alleen nog elektronisch

online_examen_517212526

Doet u binnenkort VCA-examen? Dan is dat in de ‘nieuwe stijl’. Sinds 1 september kunnen medewerkers alleen nog elektronisch het VCA-examen afleggen. En misschien nog wel belangrijker: ook in de manier van vragen stellen is er het een en ander veranderd. Meer samenhang en blijk van begrip De bedoeling van het VCA-examen nieuwe stijl is dat het een grotere samenhang creëert tussen ...

Lees verder

Mag ontslag ondanks opzegverbod?

afwas_339612620

Een assistente spoelkeuken functioneert niet naar behoren in een ziekenhuis. De werkgever doet een ontbindingsverzoek, ondanks het inmiddels wegens ziekte geldende opzegverbod. Schuift de kantonrechter het opzegverbod terzijde? Een thans 45-jarige vrouw treedt in maart 1997 in dienst van een ziekenhuis als keukenassistente. Zij heeft bij deze uitvoerende functie veel aansturing nodig. Na veel gesprekken over haar functioneren, krijgt zij uiteindelijk een ...

Lees verder

Veilig echt kwestie van gedrag en cultuur?

techniek_624439109

Bij veel veiligheidskundigen leeft dezelfde gedachte: arbeidsrisico’s zijn nauwelijks meer te bestrijden met techniek. In plaats daarvan moet je sleutelen aan gedrag en cultuur, bijvoorbeeld door het geven van instructie en voorlichting. Maar is dit werkelijk effectiever? Volgens Tjabe Smid, emeritus hoogleraar arbeidsomstandigheden aan de VU in Amsterdam, hangt dat voor een groot deel af van de strategie van de werkgever. ...

Lees verder

Wat is individueel veiligheidsassessment waard?

mensen_499826266_150x50

Het lijkt alsof de Arbo- en HSE-wereld gedomineerd wordt door leveranciers van spullen, techniek en systemen. En daarnaast door aanbieders van cursussen, trainingen en advies. Daarbij is ten onrechte vaak het uitgangspunt dat alle mensen gelijk zijn en in gelijke situaties gelijk zullen reageren. Maar de individuele verschillen zijn juist groot. Weten, mogen en kunnen betekent nog niet doen Bij ...

Lees verder

Leidt VCA tot schijnveiligheid?

artikel_passenier_20209132_150x150

Steeds meer opdrachtgevers eisen dat medewerkers beschikken over een VCA-diploma. En toch gebeuren er nog veel te veel ongevallen. Veiligheidskundige Roelof KleinJan komt met een mogelijke oorzaak: VCA leidt tot schijnveiligheid. Bovendien mist hij op de werkvloer de bewustwording en betrokkenheid. De dubbele positie van de veiligheidskundige KleinJan is veiligheidskundige en ziet vaak dat kleine momenten van onoplettendheid ernstige gevolgen ...

Lees verder

Wat is uw leerdoel: bevoegd of bekwaam?

handshake_klein

Hoe bekwaam ben je met een diploma? Wie is ervoor verantwoordelijk dat medewerkers blijven leren wat zij nodig hebben om hun functie goed te kunnen uitoefenen? Dat was het centrale punt van de rondetafeldiscussie ‘Bevoegd of bekwaam’ die Vakblad Arbo onlangs organiseerde. De uitkomst: medewerkers moeten zelf zorgen dat zij bekwaam blijven voor hun werk, bedrijven moeten ruimte bieden voor ontwikkeling. ...

Lees verder

Zo houd je (zieke) werknemers aan boord

opleiding_en_training_105499763

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de werkgever verplicht de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen waarmee hij zijn functie op een goede manier kan blijven uitoefenen. Een dergelijke verplichting geldt ook voor zieke werknemers die hun eigen werk niet meer (volledig) kunnen uitvoeren. Het artikel in kwestie, artikel 7:611a BW, is dus niet alleen ...

Lees verder

Gezond en veilig werken begint op school

onderwijs_397875136

De Directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft ernaar dat iedereen tot aan zijn pensioen vitaal en gezond werkt. G&VW stimuleert daarom werkgevers om samen met werknemers maatregelen te nemen op het terrein van gezond en veilig werken. Basis duurzame inzetbaarheid leggen in (beroeps-)onderwijs Een goede basis voor gezond en veilig ...

Lees verder

Steigerbouw: wie betaalt verplicht certificaat?

steiger_check_148718402

​Sinds 1 januari 2017 moeten steigerbouwers een erkend certificaat hebben. Zonder dat mogen zij niet werken, conform de afspraak met de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven. Grote opdrachtgevers hebben de afspraak over het certificaat opgenomen in hun toelatingsbeleid. Met de Inspectie SZW zijn afspraken gemaakt over de naleving. Dit alles moet helpen om werken op hoogte veiliger te maken. Erkend ...

Lees verder