Home > Tag Archives: pesten

Tag Archives: pesten

Pestgedrag moet je wel bewijzen

duiveltje_pesten_471682730

Een medewerker van een SGZ zou zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig verwijtbaar gedrag, waaronder pesten. Zijn werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Maar de onderbouwing van het pestgedrag is uiterst mager. Overtuigt dit de kantonrechter? Een man werkt sinds januari 2006 bij een Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg. Maart 2016 verzoekt de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst ...

Lees verder

Zorgplicht baas voor burn-out?

burn-out_letters_302365223

Een P&O-medewerkster stelt dat zij een burn-out heeft opgelopen door overbelasting op het werk en pesten door haar leidinggevende. Zij stelt de werkgever aansprakelijk wegens tekortgeschoten zorgplicht. Een 48-jarige vrouw werkt sinds december 2007 voor 24 uur per week als P&O-medewerkster bij een ziekenhuis. In 2011 meldt zij zich ziek wegens overspanningsklachten. Veertien dagen later gaat zij weer aan het werk. Burn-out door ...

Lees verder

Online tool tegen pesten op het werk

online_tool_171894914

Pesten op het werk aanpakken? Leidinggevenden hebben nu de beschikking over twee nieuwe hulpmiddelen. Een online tool en een PowerPoint-presentatie helpen hen om ongewenste omgangsvormen op het werk zoals pesten aan te pakken. Eén op zes werknemers ervaart ongewenst gedrag Eén op de zes werknemers heeft te maken met ongewenst gedrag tussen collega’s onderling. Pesten is een vorm van zulk ...

Lees verder

Weinig werkplezier bij 1 op 3 rechercheurs

recherche_222667930

Intimidatie, discriminatie, pesten. Een op de drie medewerkers van de recherche ervaart weinig werkplezier. Meer dan de helft (55%) geeft aan moeite te hebben om thuis ‘los te komen’ van zijn werk. Dat blijkt uit de medewerkersmonitor (MEMO) 2017 die de politie heeft gepubliceerd. Voor het onderzoek vulden 6.365 rechercheurs van de 10.806 aangeschreven medewerkers de vragenlijst in. In 2016 vond dit onderzoek voor ...

Lees verder

Is ‘mobbing’ grond voor schadevergoeding?

mobbing_259392182

Een kwaliteitsfunctionaris op de afdeling medische microbiologie van een ziekenhuis eist schadevergoeding wegens ‘mobbing’. Ziet de kantonrechter aanwijzingen voor systematisch pesten door haar leidinggevende? In 2011 speelt de accreditatie van het microbiologisch laboratorium een belangrijke rol. Tussen de nu 59-jarige werkneemster en haar leidinggevende – een arts-microbioloog – ontstaan de nodige problemen. Bedrijfsarts: probleem in de arbeidsrelatie De arts voelt ...

Lees verder

Klacht over pesten verplicht tot actie

roddelen_508029706

Een werkneemster van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) valt uit door pesten. Na twee jaar ziekte en re-integratie in een tijdelijke functie, weigert de SVB om haar haar oude functie terug te geven. Kan dat zomaar? Het bedrijf heeft een gedragscode voor integriteit, met regels over ongewenste omgangsvormen. Daarin staat onder meer in dat iedere medewerker voor zichzelf uitmaakt of hij een ...

Lees verder

Pestbeleving

TjabeSmid groter

Het stond er echt, in de kranten: minister Asscher wil pesten op de werkvloer voorkomen door werkgevers naar een verplichte cursus te sturen. Dat had hij aan de Tweede Kamer gemeld. Pesten is immers een groot probleem. Volgens het alwetende TNO worden veel werknemers gepest, jaarlijks zo’n acht procent. Hoe weet TNO dat? Dat hadden ze in 2014 aan de ...

Lees verder

Tegen pesten

Jeroen Riemeijer

Asscher steekt zijn kop in een wespennest, en dat is bewonderenswaardig! Hulde voor hem. Hij verdient respect. Heel veel respect. Asscher gaat het pesten te lijf. Pesten op het werk. Want dat mag niet. Pesten op het werk is geniepiger Pesten op school mag niet en bewust naar doen tegen elkaar mag zeker ook niet. Bij pesten op school kan ...

Lees verder

Leiding moet op cursus tegen pesten

school_447010933

Is het u als leidinggevende niet gelukt om pesten en ander onaangenaam gedrag in uw bedrijf of organisatie een halt toe te roepen? Dan moet u binnenkort wellicht verplicht op cursus. Minister Asscher (SZW) overweegt namelijk om managers van bedrijven met een cultuur van pesten en andere ongewenste omgangsvormen een cursus gedrags- en cultuurverandering op te leggen. Anti-pestcursus juridisch en praktisch haalbaar? De bewindsman bekijkt op ...

Lees verder

Gezondheidsgegevens alleen naar bedrijfsarts?

zieke werknemer_296401529

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft gereageerd op een brief van brancheorganisatie OVAL en het Verbond van Verzekeraars over de ‘Beleidsregels zieke werknemer’. AP geeft in haar reactie aan dat uitsluitend de bedrijfsarts ‘gezondheidsgegevens’ mag opvragen. Daarmee geeft de Autoriteit geen enkele ruimte voor vragen van werkgevers naar functionele beperkingen en mogelijkheden. Vragen naar arbeidsmogelijkheden ziet zij eveneens als strijdig met de norm. > Lees ...

Lees verder