Nieuw
Home > Tag Archives: RI&E-kennis

Tag Archives: RI&E-kennis

Dit doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Chemelot_Sabic_599645783

Er hoeft maar ergens een hijskraan om te vallen of een vliegtuig op de landingsbaan door te schieten of de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelt een onderzoek in. We komen die naam dan ook veelvuldig tegen in arboland. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bestaat al sinds begin 2005. Maar wat doet hij precies? Komt de OVV alleen in actie als er sprake is ...

Lees verder

Deze top 5 arbojurisprudentie moet u kennen

whitepaper_jurisprudentie_weegschaal

Sommige rechtszaken maken niet alleen een einde aan een ruzie tussen twee partijen, de uitspraak in die zaken heeft veel meer impact. Hoe de rechter de wet in een bepaalde zaak heeft uitgelegd, krijgt dan navolging in vergelijkbare gevallen. Onze whitepaper Top 5 arbojurisprudentie neemt dit soort jurisprudentie voor de arbopraktijk onder de loep. De gekozen uitspraken komen voort uit verschillende soorten ...

Lees verder

Trends en ontwikkelingen in machineveiligheid

Machineveiligheid_1_717412072

Contact met bewegende delen van machines veroorzaakte ruim 16 procent van de ernstige arbeidsongevallen in 2016. Is machineveiligheid zulke complexe materie, schiet de wetgeving tekort of zijn medewerkers gewoon hardleers? Websites buitelen over elkaar heen om de wetgeving over machineveiligheid uit te leggen. “De Machinerichtlijn 2006/42/EG is een productrichtlijn …”, “De ‘sociale’ richtlijn arbeidsmiddelen (2009/104/EG) geeft minimumvoorschriften voor veiligheid en gezondheid ...

Lees verder

Het wat & hoe van veilig en gezond werken

veilig_en_gezond_werken_777635836

Werken brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee. Het is uiteraard zaak de kans zo klein mogelijk te maken dat werknemers door hun werk een ongeval krijgen of arbeidsongeschikt worden. Door veilig en gezond werken. Daarmee komen we op het gebied van de arbeidsveiligheid. Die draait om de risico’s die samenhangen met werken. En op de twee belangrijkste partijen die ...

Lees verder

Wordt 2018 het jaar van uw RI&E?

2018_start_741374869

Iedereen weet het zo langzamerhand wel: veilig werken begint met een RI&E. Want een goede risico-inventarisatie en -evaluatie met plan van aanpak is cruciaal voor veilig en gezond werken. Daarom is het teleurstellend dat veel bedrijven nog steeds geen RI&E hebben. Van de bedrijven in Nederland beschikt 30-50 procent niet over de – wettelijk verplichte – risico-inventarisatie en evaluatie. Inspecteur-generaal Marc Kuipers sprak ...

Lees verder

I-SZW constateert veel overtredingen aanpak PSA

Inspectie SZW_inspecteurs

Werkgevers moeten meer aandacht besteden aan de aanpak van werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen. Dit blijkt uit controles van de Inspectie SZW tussen augustus 2016 en maart 2017. De Inspectie controleerde of werkgevers bij incassobureaus, beveiligingsorganisaties, onderwijsorganisaties en gerechten voldoende maatregelen treffen om psychische klachten bij hun werknemers te voorkomen. Het is bekend dat deze vier sectoren kampen met een vergrote kans op pesten, ...

Lees verder

Geen compliance zonder compliance management

compliance_443782840

Compliance lijkt de laatste tijd in veel bedrijfstakken een modebegrip te worden. Bedrijven gebruiken de term gretig om aan te tonen dat ze aan de wet- en regelgeving voldoen en maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Maar compliance blijft een hol begrip zonder doordacht compliance management met toetsbare doelstellingen. Want compliance management is méér dan voldoen aan de letter van de wet. Het ...

Lees verder

Struikelpartij door slacklines: zorgplicht?

stacklining_212819218

Een stagiaire zet slacklines in bij een les lichamelijke oefening. De leerkracht struikelt erover en raakt arbeidsongeschikt. Heeft de school haar zorgplicht geschonden en draait zij op voor vergoeding van de schade? Een leerkracht werkt in het basisonderwijs, met de bevoegdheid om bewegingsonderwijs te geven. Zij mag daarmee les geven op alle onderdelen binnen dit vakgebied. Op de openbare basisschool ...

Lees verder

‘Een RI&E is nooit volledig’

onvolledig_631445858

Wie denkt dat hij alle risico’s onder de knie heeft, vergeet dat hij de helft niet ziet, zegt Arthur Zanders, consultant risico- en crisismanagement en verbonden aan de TU Delft. “Een RI&E is een goed hulpmiddel, maar geen garantie.” Vooropgesteld: de RI&E is best een goed instrument, maar wel als hulpmiddel. “Door een RI&E in te vullen weet je zeker ...

Lees verder

Kristallijn silica, een sluipmoordenaar

3M KPH Turcot PPE

Stofdeeltjes die onschuldig lijken, kunnen ongemerkt grote schade veroorzaken. Werknemers die blootstaan aan kristallijn silica kunnen ernstig ziek worden. De RI&E kan helpen bij beoordeling van de gevaren. Wie wel eens thrillers kijkt, weet dat sluipmoordenaars zich vaak goed weten te vermommen. De op het eerste oog meest onschuldig lijkende mensen blijken uiteindelijk de grootste schurken: de vriendelijke nieuwe buren ...

Lees verder