Nieuw
Home > Tag Archives: RI&E-trend

Tag Archives: RI&E-trend

Pas op voor de RI&E-specialisten

specialist_646175362

Een flink boete die in de duizenden euro’s kan lopen? Dat kan zomaar gebeuren als kleding- en schoenenwinkels niet aan de wettelijk verplichte RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) voldoen. Maar pas op voor de RI&E-specialisten. De Inspectie SZW heeft aangekondigd drieduizend winkels te gaan controleren op het naleven van de arbowetten. Een aantal ondernemingen heeft inmiddels al een waarschuwingsbrief van de ...

Lees verder

Zo staat uw RI&E ervoor

resultaten_575280577

Vakmedianet heeft onderzocht hoe het er bij u voorstaat met de RI&E. Hoe werkt die in uw praktijk en wat levert die op? De RI&E is tenslotte de leidraad voor uw arbobeleid en cruciaal voor de kwaliteit van de arbozorg in uw organisatie. Bijna 500 mensen gaven gehoor aan onze oproep om een korte vragenlijst in te vullen: veel dank! Hier volgt een ...

Lees verder

Nieuw: basisinspectiemodule RIE

vergrootglas_blond_586481438

De Inspectie SZW heeft weer een nieuwe basisinspectiemodule (BIM) gepubliceerd. Het gaat om een onderdeel van de basisinspectiemodule Arbozorg: RIE Deskundige Bijstand. De basisinspectiemodules zijn geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Het gaat om algemene beschrijvingen van werkwijzen, inspecteurs mogen ervoor kiezen hiervan af te wijken. De modules zijn opgesteld aan de hand van de laatste stand der techniek. Nieuwe basisinspectiemodule RIE ...

Lees verder

Nieuwe richtlijn tegen vallende graafbakken

graafbak_651752272

Sinds 1 september 2017 is een nieuwe richtlijn van kracht voor het veilig verplaatsen van graafbakken. De nieuwe richtlijn is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van brancheorganisaties en bouwbedrijven. Het doel van de nieuwe richtlijn is een einde maken aan ingesleten, maar onveilige praktijken op de bouwplaats. Die hebben in het verleden meermaals geleid tot ernstige, soms dodelijke ongevallen. ...

Lees verder

‘Schokkend aantal’ bedrijven zonder RI&E

shocking_425860762

De controle op riskante situaties op de werkvloer staat onder druk. Mark Kuipers, hoogste baas van de Inspectie SZW, vindt het “schokkend” dat veel bedrijven niet beschikken over de wettelijk verplichte RI&E. Hij benadrukt de eigen verantwoordelijkheid die bedrijven hebben voor veilig en gezond werken. De Inspectie SZW constateert een onrustbarend stijgende lijn in het aantal arbeidsongevallen. In 2016 vielen ...

Lees verder

SZW op ‘road to zero’ met kankerverwekkers

road_to_zero_600784232

Nog altijd komen honderdduizenden werknemers dagelijks in aanraking met schadelijke, soms zelfs kankerverwekkende stoffen. Daar wil de Inspectie SZW verandering in brengen. Met de ‘road to zero’ vraagt de inspectie bedrijven om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen. Sommige stoffen lijken misschien onvervangbaar, maar voor een groot aantal zijn al veilige of meer gezonde alternatieven voorhanden. Blootstelling geen part of the job ...

Lees verder

SER vraagt aandacht voor belang preventie

ziekte en werk_626824205

Preventie voor gezondheid van werknemers blijft erg belangrijk. Dat vindt de Sociaal-Economische Raad ook. De SER heeft informateur Zalm met een brief gewezen op het grote belang van preventie. De Raad waarschuwt onder meer voor de verwachte toename van het aantal chronisch zieke werkenden. Oorzaken: de stijgende levensverwachting en het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd. Langer gezond doorwerken met preventie ...

Lees verder

Weinig werkplezier bij 1 op 3 rechercheurs

recherche_222667930

Intimidatie, discriminatie, pesten. Een op de drie medewerkers van de recherche ervaart weinig werkplezier. Meer dan de helft (55%) geeft aan moeite te hebben om thuis ‘los te komen’ van zijn werk. Dat blijkt uit de medewerkersmonitor (MEMO) 2017 die de politie heeft gepubliceerd. Voor het onderzoek vulden 6.365 rechercheurs van de 10.806 aangeschreven medewerkers de vragenlijst in. In 2016 vond dit onderzoek voor ...

Lees verder

Meer veiligheidsbesef via houding en gedrag?

contractors_599814539

AkzoNobel is in Delfzijl een programma op het gebied van Contractor Safety Management (CSM) gestart. Doel: het besef van risico’s en veiligheid verbeteren bij eigen medewerkers én bij contractors. Middelen als taakrisico-analyses en werkvergunningen zijn volgens het chemiebedrijf niet voldoende. “Het gaat vooral om houding en gedrag.” Gedrag spil in relatie opdrachtgever-opdrachtnemer Belangrijk is dus vooral hoe mensen zich gedragen. ...

Lees verder

Nieuwe Arbowet en Arbobesluit per 1 juli 2017

nieuws_158229176_150x150

Op 1 juli 2017 was het zover: toen is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet officieel in werking getreden. De ministerraad is op 2 juni 2017 akkoord gegaan met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De nieuwe Arbowet kon daarmee volledig in werking treden per 1 juli 2017, inclusief second opinion en klachtregeling. Nieuwe Arbowet en gewijzigd Arbobesluit gelden per 1 juli Het inwerkingstredingsbesluit tot ...

Lees verder