Home > Tag Archives: risico-inventarisatie

Tag Archives: risico-inventarisatie

Risico, risico, wat is eigenlijk een risico?

risico2

We gebruiken de term ‘risico’ in de praktijk op verschillende manieren. Er bestaat dan ook een groot aantal omschrijvingen van het begrip. Sommige van deze beschrijvingen zijn tamelijk algemeen geformuleerd, andere beschrijvingen maken gebruik van preciezere verwoordingen. Ongewenst effect en kans maal effect Een voorbeeld van een algemene formulering is: risico is de mogelijkheid van een ongewenst effect. Preciezere verwoordingen maken gebruik ...

Lees verder

Zo houd je (zieke) werknemers aan boord

opleiding_en_training_105499763

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de werkgever verplicht de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen waarmee hij zijn functie op een goede manier kan blijven uitoefenen. Een dergelijke verplichting geldt ook voor zieke werknemers die hun eigen werk niet meer (volledig) kunnen uitvoeren. Het artikel in kwestie, artikel 7:611a BW, is dus niet alleen ...

Lees verder

Meer aandacht voor preventie arbeidsrisico’s

overalhelmpjes_128130389

Preventie is de eerste stap naar veilig en gezond werken. Werkgevers zijn dan ook verplicht om de preventie van arbeidsrisico’s systematisch aan te pakken. Hoe? Door risico’s in kaart te brengen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een plan van aanpak op te stellen om de risico’s te beheersen en te zorgen voor de aanwezigheid van deskundigen, zoals preventiemedewerkers en bedrijfsartsen. ...

Lees verder

Dood door schuld van het zuiverste water

H2S_189902876

Drie mannen overlijden door inademing van het giftige H2S bij controle van een waterzuiveringsinstallatie. Dood door schuld, zei de rechtbank eerder. Blijft het hof hierbij in hoger beroep? Een bedrijf recycleert afvalstoffen uit de landbouw, de bouw en de wegenbouw. Het terreinwater mag niet (meer) worden geloosd op het oppervlaktewater. Daarom bouwt het bedrijf begin 2010 in een loods een mobiele ...

Lees verder

De Veiligheidsfabeltjeskrant (1)

CarstenBusch

Binnen het veiligheidsvak bestaat een groot aantal gevestigde waarheden en gebruiken. Sommige hiervan leiden tot sub-optimaal gebruik van mensen en middelen, andere hebben zelfs schadelijke bijeffecten. In de komende periode zal ik zo maandelijks een veiligheidsfabel presenteren, in de hoop dat dit veiligheidsprofessionals tot kritisch denken aanzet en misschien een paar discussies op gang brengt binnen professionele kringen. Het binnenkort te verschijnen ...

Lees verder

De glazen bol

Rob-Poort

In mijn jonge jaren bezocht ik vaak de jaarlijkse kermis in mijn geboortedorp. Eerst gefascineerd door de botsautootjes en op latere leeftijd vooral door de meisjes die daar vrij rondliepen. Maar bijna altijd stond ik vol bewondering te kijken naar de geheimzinnige, veelal extravagant geklede en vaak ravissante dame die jou de toekomst kon voorspellen: de waarzegster. Er waren er ...

Lees verder

Wat houdt relative ranking in?

rodebal_534958594

Sommige beschrijvingen van het begrip risico zijn globaal geformuleerd, andere beschrijvingen preciezer. Relative ranking of risico ranking is een techniek waarbij de grootte van risico’s op een semi-kwantitatieve manier wordt geschat. De uitkomst is relatief en heeft dus geen absolute betekenis. Combinatie kans- en effectparameter Meestal wordt bij relative ranking een kans-parameter gecombineerd met een effect-para-meter. In de eenvoudigste variant ...

Lees verder

RI&E verdwijnt bij de kinderopvang

kinderopvang_279696767

Lijstjes invullen is passé en niet voldoende toegespitst op toepassing in de praktijk, vindt de kinderopvangbranche. Om de kwaliteit en het toezicht echt te verbeteren, gaat de verplichte RI&E verdwijnen. Dit stellen minister Asscher (SZW) en de partijen Brancheorganisatie Kinderopvang, MOgroep, BOinK, FNV en CNV in hun akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. De maatregelen moeten ingaan vanaf 2018. Akkoord Minister Asscher is ...

Lees verder

RI&E toetsingsvrij bij max 25 man

biebRIE_299222171

Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van een branchespecifiek RI&E-instrument, hoeven hun RI&E niet te laten toetsen. De risico-inventarisatie en -evaluatie is een lijst waarin de werkgever de mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf op een rijtje zet. Toetsingsvrij Wanneer komt een bedrijf in aanmerking voor toetsingsvrijstelling? Bij het bedrijf werken maximaal 25 werknemers (alle vestigingen samen). Voor ...

Lees verder

Bij RI&E is de vorm vrij

vogel_metaal_176926823

Denk aan een RI&E en we denken bijna automatisch aan een gestandaardiseerde vragenlijst. Maar weet u dat de wetgever niets zegt over de vorm van de RI&E? Die is vrij. Dat betekent dat de vorm van de RI&E de vragenlijst ver voorbij mag. En dat een RI&E dus zelfs kan bestaan uit de notulen van het maandelijkse werkoverleg. Dynamische RI&E ...

Lees verder