Home > Tag Archives: risicomanagement

Tag Archives: risicomanagement

Veiligheidsrisico betonvloeren in gebouwen

ongeval Eindhoven airport (1)web 3 x 3

Bij gebouwen met een bepaald soort vloeren moeten bouwers en gemeenten goed opletten. Het gaat om vloeren die bestaan uit betonplaten uit de fabriek in combinatie met een laag beton die daar ter plekke op gestort wordt. De aansluiting tussen de twee betonlagen kan een veiligheidsrisico met zich meebrengen. In mei 2017 stortte een parkeergarage in aanbouw in op Eindhoven Airport, ...

Lees verder

Veiligheidscultuur? Gebruik dat woord niet steeds

fluisteren_580235512

Bedrijven verwachten tegenwoordig nogal wat van cultuurmetingen en de overheid blijft niet achter. Veel adviseurs bedienen hen graag. Maar pas op voor cultuurfluisteraars. Want de praktijk staat bol van verwarring en onrealistische verwachtingen. Mister Ed was een paard, een pratend paard. Het speelde een hoofdrol in een Amerikaanse televisieserie in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het was fantasie: ...

Lees verder

Kinderopvang laat RI&E-plicht los

Kirsten Frohlich

De kinderopvang laat de RI&E-plicht los. Met de invoering van de Wet IKK moet elk kindercentrum een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben dat voldoet aan de nieuwe eisen. Grote kans dat u en uw team binnenkort om tafel zitten om het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid te bespreken. Wat gaat er precies veranderen en waarom eigenlijk? De jaarlijkse ...

Lees verder

Knelplaatsen leveren gevaar op (RI&E-casus)

knelgevaar_657328834

Hoeken en overgangsplaatsen van lopende banden en rolbanden zijn vaak niet voldoende afgeschermd tegen knelgevaar. Hierdoor komt beknelling van bedieners en onderhoudsmonteurs nogal eens voor. Deze RI&E-casus is in een aantal opzichten bijzonder. Met name omdat het bedrijf extern en intern al was gewaarschuwd over het knelgevaar. Desondanks deed het bedrijf niets met de gesignaleerde risico’s en de voorgestelde maatregelen. Knelplaatsen tussen as en ...

Lees verder

Het beste uit jezelf met aandacht voor risico’s

arbo_en_voetbal_433317808

Aandacht voor risico’s én het maximale uit mensen halen. Leon Vlemmings, oud-voetballer en trainer, weet hoe dat moet. Volgens sommigen is de kern van arbeidsomstandigheden: het maximale uit mensen halen, bevorderen dat ze samen goed presteren. Aandacht voor risico’s, maar meer nog voor versterking van menselijke vermogens. Noem het gedoseerd risicomanagement. Voetbaltrainers weten hoe dat moet. Hoe ze mensen kunnen prikkelen om ...

Lees verder

High5 voor veiligheid in het MUMC+

MUMC_foto_400x400

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) nam in 2009 het besluit om veiligheid onvoorwaardelijk bovenaan de agenda te zetten. Het introduceerde een integraal risicomanagement (IRM)-systeem. De Raad van Bestuur stelde zich vierkant achter IRM en koos expliciet voor een bottom-up-aanpak. Een goede keuze zo blijkt, want zeven jaar later is de risicobewustwording sterk toegenomen, zijn kwaliteit en veiligheid van zorg ...

Lees verder

Regelnaleving: moraliseren ja, sanctioneren nee

niet_parkeren_687396430

Moraliseren, het werkt soms beter dan blind sanctioneren. Sterker: belonen en bestraffen kunnen ondermijnend werken, zegt gedrags- psycholoog Kees Keizer. Hij spreekt op de praktijkdag Grip op gedrag. In de reclame weten ze het al veel langer. Wie wil dat mensen Coca-Cola gaan drinken, laat zien dat mensen Coca-Cola drinken. En juist niet dat duizenden mensen Pepsi nuttigen. “Toch doen we ...

Lees verder

ProRail publiceert onderzoek spoorincidenten

spoorrails_545658262

ProRail zegt de veiligheid op en rond het spoor continu te willen verbeteren. Om die reden doet het bedrijf altijd onderzoek naar de oorzaak van spoorincidenten. Wat ging er precies mis? Welke lessen zijn daaruit te trekken voor de veiligheid op en rond het spoor? En wat is er mogelijkerwijs te doen om soortgelijke spoorincidenten te voorkomen? Op deze en nog ...

Lees verder

Menselijke fouten bestaan niet

human error2_592482854

Een stelling. Menselijke fouten zijn meestal de oorzaak van ongelukken. Waar of niet waar? Laten we eerst wat nader naar de stelling kijken. Want de bewering “Menselijke fouten zijn meestal de oorzaak van ongelukken” loopt als een rode draad van ijzer door de veiligheidskunde. Bijna niet kapot te krijgen. Cees Jan Meeuwis gaat erover met u in gesprek tijdens het congres Risicomanagement. ...

Lees verder

Een RI&E? Denk vooral goed na over risico’s, zegt Ben Ale

dreiging_506925676

Risico-inventarisatie en -evaluatie was ooit bedoeld om ondernemers bewust te maken van de gevaren waaraan zij hun personeel blootstelden en wat ze daaraan eventueel konden doen. In 1989 werd een Europese richtlijn van kracht die de minimale bescherming regelde die werkgevers hun werknemers moesten bieden. Die Europese richtlijn was, net als de Seveso-richtlijn die ging over de grote rampen, niet ...

Lees verder