Home > Tag Archives: veilig werken (pagina 10)

Tag Archives: veilig werken

Nieuwe PBM-richtlijn: de EU-guidance is er!

PBM_en_mannen_296917940

Op 21 april 2018 wordt de nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen van kracht. Dit levert een eenduidig Europees beleidskader op voor toepassing en kwaliteitsborging van PBM. De wetgeving bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese Unie. Meer informatie over de relevante wetgeving is te vinden op de website van de EU. Ondersteunende ...

Lees verder

2016 rampjaar voor veiligheid in bouw

bouwvakkers_op_bouwplaats_197679923

Op de Nederlandse bouwplaatsen hebben zich vorig jaar 470 ernstige ongelukken voorgedaan. Daarbij vielen in totaal zestien doden. Dat blijkt uit nog niet geopenbaarde cijfers van de Inspectie SZW. Cobouw achterhaalde de cijfers uitgerekend op de allereerste landelijke veiligheidsdag, vrijdag 17 maart. Op die dag stonden bouwbedrijven, installateurs en opdrachtgevers stil bij de gevaren van werken in de bouw. Bouwsector in ...

Lees verder

Bouw boycot onveilige opdrachtgever

bouw_boycoy_331325210

Opdrachtgevers doen te weinig om ongelukken en gezondheidsklachten op de bouwplaats tegen te gaan. De helft van de bouwers wil niet meer samenwerken met opdrachtgevers met wie zij negatieve ervaringen hebben. Anderhalf jaar na het hijsdrama in Alphen aan den Rijn is het nog altijd niet best gesteld met de aandacht voor veiligheid onder opdrachtgevers in de bouw. Dat blijkt uit een ...

Lees verder

PBM-verordening, race tegen de klok?

PBM-symbolen_70268032

Op 21 april 2018 wordt de nieuwe Europese verordening voor PBM van kracht. Een eenduidig Europees beleidskader voor toepassing en kwaliteitsborging. Positief, maar … de tijd dringt! Fabrikanten en distributeurs maken zich zorgen, want de certificeerders hebben nog huiswerk te doen. Pas een klein aantal is geaccrediteerd om persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de nieuwe verordening te toetsen en te certificeren. Ook ...

Lees verder

Tool voor de betere bedrijfsnoodorganisatie

digitale_tool_429066550

De digitale tool ‘Werken met NEN 8112’ helpt organisaties bij het opzetten en onderhouden van een geïntegreerde bedrijfsnoodorganisatie (BNO) op maat. Een BNO is wetttelijk verplicht. De tool sluit aan op de herziene norm NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie, die samenhang brengt in de borging van de veiligheid van medewerkers. Drie categorieën beheersmaatregelen NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie vervangt NEN 4000:2008 Bedrijfshulpverlening en NEN 8112:2010 ...

Lees verder

Werk veilig met elektromagnetische velden

elektrisch_lassen_59618278

Blootstaan aan elektromagnetische velden? Voor mensen die werken met elektrische lasprocessen en andere metaalbewerkingsapparatuur, hoort dat erbij. Soms is sprake van overschrijding van de grenswaarden, blijkt uit recent onderzoek. Het goede nieuws: met relatief eenvoudige maatregelen is overschrijding meestal te voorkomen. Europese richtlijn maximale blootstelling In de maakindustrie zijn diverse installaties en technieken in gebruik die een potentieel hoge blootstelling ...

Lees verder

Zo blijft grijs gezond

grijs werk_250655194

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft de resultaten gepubliceerd van het proefproject ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd‘ van het Europees Parlement. Het Europees Parlement wilde onderzoeken hoe verbetering van de gezondheid en veiligheid op het werk mogelijk is, met de problematiek van een vergrijzende beroepsbevolking in het achterhoofd. Doel: ondersteuning bieden bij ontwikkeling ...

Lees verder

Sporten op kunstgras veilig, zegt ECHA

goal_134327603

Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels brengt zeer weinig risico met zich mee, ook voor kinderen. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) na recent onderzoek op verzoek van de Europese Commissie. Hetzelfde geldt voor mensen die werken met het zogeheten rubbergranulaat, de vermalen autobanden waarvan de korrels worden gemaakt. Onderzoek RIVM, proef VU en tegengeluiden Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en ...

Lees verder

‘Ben jij al op (de) hoogte?’

steigerbouw_111923795

Alles weten over de Richtlijn Steigers en de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw? Volg dan het webinar ‘Ben jij al op (de) hoogte?’ op donderdag 16 maart van 16:00 – 16:30 uur. Dit webinar over zelfregulering in de steigerbranche wordt georganiseerd door De andere kijk op de zaak, samen met de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) en de Inspectie SZW. ...

Lees verder

GRATIS download: checklist globale basis-RI&E

risico-analyse_blauw_436626511

Efficiënt produceren is in veel sectoren nog altijd belangrijker dan veilig en gezond werken. Daardoor schiet de risico-inventarisatie en -evaluatie er weleens bij in. Toch staat het uitvoeren van een RI&E al sinds 1 januari 1994 in de wet en is verplicht voor alle werkgevers behalve zzp’ers. Het blijkt dat ondernemers de RI&E vaak zien als een moetje en er weinig zin in hebben. ...

Lees verder