Home > Tag Archives: veilig werken (pagina 2)

Tag Archives: veilig werken

Publicatie ISO 45001-norm in zicht

iso 45001_364809776

Een dezer dagen neemt ISO een besluit over de publicatie van de nieuwe ISO 45001-norm voor arbomanagementsystemen. Of de publicatie nog dit jaar zal plaatsvinden of dat het begin 2018 wordt, hangt af van hoe ISO de laatste wijzigingen aanmerkt. Die wijzigingen zijn gemaakt naar aanleiding van de medio juli ingediende commentaren. In september is overeenstemming bereikt over de verwerking van ...

Lees verder

Nu bewezen: nachtwerk schaadt gezondheid

nachtwerk_568203484

In Nederland werken bijna 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig ’s nachts. Werk in de nachtelijke uren verstoort het dag-nachtritme van het lichaam. Dit kan nadelige gezondheidseffecten hebben. De Gezondheidsraad heeft nu het advies ‘Gezondheidsrisico’s door nachtwerk’ gepubliceerd. In dit advies staat de vraag centraal of er een verband is tussen nachtwerk en het risico op nadelige gezondheidseffecten. Verder gaat de commissie ...

Lees verder

‘Een RI&E is nooit volledig’

onvolledig_631445858

Wie denkt dat hij alle risico’s onder de knie heeft, vergeet dat hij de helft niet ziet, zegt Arthur Zanders, consultant risico- en crisismanagement en verbonden aan de TU Delft. “Een RI&E is een goed hulpmiddel, maar geen garantie.” Vooropgesteld: de RI&E is best een goed instrument, maar wel als hulpmiddel. “Door een RI&E in te vullen weet je zeker ...

Lees verder

Vloerconstructie zorgt voor instortingsgevaar

bibliotheek Erasmus Universiteit_674923231

De Erasmus Universiteit Rotterdam streeft ernaar het Polak-gebouw over twee weken weer te openen. Dit gebouw werd recent ontruimd en gesloten wegens instortingsgevaar. De oorzaak is het gebruik van een mogelijk onveilige vloerconstructie. Een woordvoerder van de universiteit geeft aan dat het ook langer kan duren. Een onafhankelijk bureau moet onderzoeken welke maatregelen nodig zijn en of het mogelijk is om ...

Lees verder

Eenvoudig werk, toch instructieplicht

betonmat_654661447

Als iets rechtop staat, weet iedereen toch dat het kan vallen? Misschien wel. Maar daarmee komt een bedrijf niet weg. Hoe eenvoudig ook, ieder werk kent risico’s. En daarmee heeft iedere werkgever instructieplicht. Verzaakt hij die, dan betaalt hij de schade. Een man is vanaf oktober 2016 op basis van een uitzendovereenkomst voor People Work Service uitgeleend aan een betonbedrijf. Dit bedrijf is ...

Lees verder

Werkhandschoenen kiezen tegen chemische risico’s

chemische stof_626488493

Hoe zorgt u dat uw werknemers de juiste handbescherming dragen bij werken met chemische stoffen? Of preciezer: de juiste handschoen voor de juiste toepassing? En wat is daarbij de rol van de RI&E? Chemische risico’s kunnen een valkuil vormen in de zoektocht naar de juiste handschoenen. Sinds 2016 is er een nieuwe norm voor chemisch bestendige handschoenen van kracht, de ...

Lees verder

Veiligheidscultuur? Gebruik dat woord niet steeds

fluisteren_580235512

Bedrijven verwachten tegenwoordig nogal wat van cultuurmetingen en de overheid blijft niet achter. Veel adviseurs bedienen hen graag. Maar pas op voor cultuurfluisteraars. Want de praktijk staat bol van verwarring en onrealistische verwachtingen. Mister Ed was een paard, een pratend paard. Het speelde een hoofdrol in een Amerikaanse televisieserie in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het was fantasie: ...

Lees verder

Dit doet SZW in 2018 voor arbo en veiligheid

naar 2018 (2)_721036468

Oké, we hebben een demissionair kabinet. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ministerie van SZW geen beleidsprioriteiten heeft op het gebied van arbeidsomstandigheden. Die prioriteiten brengen de nodige wijzigingen met zich mee in de begroting 2018. Hierna een beknopt overzicht van de wijzigingen die van belang zijn voor veilig en gezond werken. Van beroepsziekten tot de activiteiten van de Inspectie SZW. ...

Lees verder

Met de Safety Deal naar veilig transport

kruidvat_filmpje

Veilig transport, dat willen we toch allemaal? Zeker, maar het blijft vaak bij wensen. Des te mooier dat drie grote vervoerders en drogisterijketen Kruidvat een lijst met afspraken hebben ondertekend die echt moeten gaan bijdragen aan veilig transport. Met als uiteindelijk doel: nul verkeersdoden in het transport. De ondertekening vond plaats bij de Dag van Veilig Transport in Nijkerk waar TVM ...

Lees verder

Kinderopvang verlegt focus risico-inventarisatie

Kirsten Frohlich

(update 18-12-2017) Met de invoering van de Wet IKK moet elk kindercentrum een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben dat voldoet aan nieuwe eisen. Dit betekent een andere insteek bij risico’s inventariseren, naast de bestaande verplichting om een RI&E te hebben conform artikel 5 van de Arbowet. Grote kans dat u en uw team binnenkort om tafel zitten om het beleid op het ...

Lees verder