Home > Tag Archives: veilig werken (pagina 4)

Tag Archives: veilig werken

Besmettingen legionella meer dan verdubbeld

sproeien_582761788

Een toenemend aantal mensen in Nederland loopt een legionellabesmetting op. Dat is te lezen in een rapport van het rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken (legionellose). Deze aandoening heeft twee bekende ziektebeelden: legionellapneumonie (veteranenziekte), een ernstige vorm van longontsteking en Pontiac fever, een griepachtige aandoening. Meer dan verdubbeling aantal ...

Lees verder

100% participatie zonder compliance

participatie_577153801 (1)

Voor bedrijven die door de Inspectie SZW op de vingers zijn getikt zou de inzet van de Scan Veilig Gedrag verplichte kost moeten worden. Dat vindt Joyce Rupert, gepromoveerd op diversiteit in teams. Zij onderzocht voor de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW hoe je zelfregulering bevordert in bedrijven. Dat resulteerde in de publicatie ‘Van compliance naar participatie’. ...

Lees verder

Leven niet zo goed op Brabants asbestdak

asbestdak_612354305

Vanaf 2024 geldt een verbod op asbestdaken. Wie na die tijd nog een asbestdak heeft liggen op zijn schuurtje, kan rekenen op een boete. In Brabant levert dat problemen op. De branchevereniging van asbestverwijderaars VVTB trekt daarover aan de bel. De strengere controles van de Inspectie SZW zorgen voor oponthoud en maken de boel er bovendien niet veiliger op. Inspectie ...

Lees verder

Risicofabels ontrafeld

Martin-van-Staveren_615

Onlangs werd ik gevraagd een recensie te schrijven over het boek Veiligheidsfabels 1-2-3. Dat leek me wel wat. Temeer toen een groot aantal veiligheidsfabels tevens risicofabels bleken: een nieuw blog zag het licht. Het onderscheid tussen feiten en mythen lijkt immers steeds diffuser te worden. Ook op het gebied van risico’s. Daarom de hoogste tijd om een aantal risicofabels te ...

Lees verder

Kabels in kaart voor veilig graafwerk

graafwerk_336104150

Netwerkbedrijven krijgen een wettelijke verplichting om hun kabels, leidingen en netwerken op een uniforme manier in kaart te brengen. Het Kadaster verzorgt de opslag en het beheer van de gegevens. Demissionair minister Kamp (EZ) heeft hiertoe een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. De bewindsman wil met de wetswijziging het aantal schades en ernstige ongelukken bij graafwerk verminderen. Dat nam in 2016 plotseling weer ...

Lees verder

Onderzoeksraad trekt lessen voor de toekomst

OVV

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft zijn jaarverslag 2016 gepubliceerd.  In 2016 heeft de Onderzoeksraad zes rapporten en tien verkorte rapporten gepubliceerd. Het doel van de onderzoeken is om lessen te trekken voor de toekomst. Op die manier draagt de Onderzoeksraad bij aan het verbeteren van de veiligheid. Uiteenlopende onderwerpen veilig en gezond werk Al deze rapporten behandelden uiteenlopende onderwerpen op ...

Lees verder

Meer veiligheidsbesef via houding en gedrag?

contractors_599814539

AkzoNobel is in Delfzijl een programma op het gebied van Contractor Safety Management (CSM) gestart. Doel: het besef van risico’s en veiligheid verbeteren bij eigen medewerkers én bij contractors. Middelen als taakrisico-analyses en werkvergunningen zijn volgens het chemiebedrijf niet voldoende. “Het gaat vooral om houding en gedrag.” Gedrag spil in relatie opdrachtgever-opdrachtnemer Belangrijk is dus vooral hoe mensen zich gedragen. ...

Lees verder

BHV en BIO in de mix

mixer_253977781

De juiste mix van BIO-maatregelen en het gelijkwaardigheidsbeginsel uit het Bouwbesluit maken een verantwoorde bedrijfseconomische keuze mogelijk voor een goede BHV-inrichting. Tot 2007 gold in de Arbowet de rekenregel dat het aantal BHV’ers ten minste 1:50 van het aantal werknemers en andere aanwezigen moest zijn. Sinds 2007 geeft de Memorie van Toelichting van de Arbowet uitdrukkelijk aan dat de 1:50-regel ...

Lees verder

Schietoefening moet veiliger bij Defensie

schietschijf_man_494020846

Ondanks de bestaande veiligheidsvoorschriften is de leiding van Defensie bij een schietoefening van het Korps Commandotroepen niet op professionele wijze omgegaan met de veiligheid van het eigen personeel. Dat blijkt uit het recent gepubliceerde rapport ‘Veilig oefenen, lessen uit schietongeval Ossendrecht’. Diverse veiligheidsbarrières functioneerden niet Diverse veiligheidsbarrières hebben niet gefunctioneerd, met als gevolg een fatale afloop van de schietoefening in Ossendrecht. ...

Lees verder

Vakantiekrachten veilig aan het werk

JouwWerkJouwVeiligheid

Met de zomer voor de deur neemt de vraag naar vakantiekrachten en uitzendkrachten toe. Voor veel jongeren is de vakantiebaan hun eerste kennismaking met het bedrijfsleven. Vakantiekrachten die goed zijn voorgelicht en ingewerkt, kunnen onveilige situaties op het werk beter overzien. Dit stimuleert veilig gedrag op de werkvloer, draagt bij aan meer productiviteit en helpt de kans op ongevallen verminderen. Inlenende partij ...

Lees verder