Nieuw
Home > Tag Archives: verzuim

Tag Archives: verzuim

Daarom verzuimt de horeca het minst

horeca_556382419

Werknemers in de horeca bleven in 2016 het minst ziek thuis, werknemers in het openbaar bestuur het meest. De verschillen in ziekteverzuim hangen samen met de arbeidsomstandigheden in een bedrijfstak, kenmerken van de werknemers en bedrijfsgrootte. Zo is het verzuim in de horeca laag omdat er naar verhouding veel jonge werknemers in deze bedrijfstak werken. Dit meldt het CBS op basis van ...

Lees verder

Ontslag door plichtsverzuim bij ziekte

awol_222017980

Ziekteverzuim is gebonden aan regels en voorschriften. Door zich daar niet aan te houden, krijgt een gemeentelijk medewerkster voorwaardelijk strafontslag. Is het ontslag na nieuw plichtsverzuim terecht gegeven? Een gemeentelijk medewerkster houdt zich in april 2014 niet aan de voorschriften voor ziekteverzuim. Zij licht haar leidinggevende niet tijdig in, is niet telefonisch beschikbaar en negeert de schriftelijke opdracht te komen ...

Lees verder

‘Zware beroepen’ trekken later pensioen niet

oudere_werker_391093090 (1)

Steeds meer werknemers met ‘zware beroepen’ moeten voor hun pensioen afhaken. Deze werknemers melden zich voortijdig ziek en zitten vaak tot hun pensioen in de WIA. Dat zegt het Pensioenfonds voor Metaal (PMT) in de Volkskrant. Volgens het PMT is het aantal mensen dat hun pensioen niet haalt verdubbeld sinds de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. In 2016 werden 40.000 mensen ...

Lees verder

Babbelen met je bedrijfsarts over later

2_kopjes_koffie_650261194

Onder de nieuwe Arbowet gaan bedrijfsartsen een belangrijke rol spelen bij preventie. Daarbij gaat het niet alleen om het voorkomen van uitval door ziekte, maar ook om doelgericht praten over de toekomst. Althans, dat stellen bedrijfsarts Ron Ansem en bestuursvoorzitter Wim Schimmel van Arbo Unie in De Telegraaf. Verplicht gesprek over de toekomst Zij gaan zelfs nog een stap verder. Bedrijfsartsen zouden alle werknemers van ...

Lees verder

No-risk premie oudere werkloze naar 56

oudere_werkende_617961044

Het kabinet breidt de regeling uit die werkgevers compenseert als ze een oudere werkloze in dienst nemen die dan vervolgens langdurig ziek wordt. De leeftijd voor deze regeling wordt verlaagd van 63 naar 56 jaar, meldde demissionair minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) recentelijk. Stimulans om oudere werkloze in dienst te nemen Voor de regeling wordt 2 miljoen euro uitgetrokken. ...

Lees verder

Re-integratie ook plicht van werknemer

voeten_relax_338785115

Ziek worden kan iedere werkende overkomen. Na herstel vraagt de re-integratie wel om inspanning van zowel werkgever als werknemer. Laat die laatste het afweten, dan kan hem dat zijn baan kosten. Een thans 51-jarige man is sinds januari 2010 permanent bij een bedrijf gedetacheerd als algemeen medewerker terrein. Hij valt in januari 2016 uit. De bedrijfsarts constateert beperkingen in het dynamisch ...

Lees verder

Klacht over pesten verplicht tot actie

roddelen_508029706

Een werkneemster van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) valt uit door pesten. Na twee jaar ziekte en re-integratie in een tijdelijke functie, weigert de SVB om haar haar oude functie terug te geven. Kan dat zomaar? Het bedrijf heeft een gedragscode voor integriteit, met regels over ongewenste omgangsvormen. Daarin staat onder meer in dat iedere medewerker voor zichzelf uitmaakt of hij een ...

Lees verder

Ervaringsleren: tijd om te leren vanuit een andere stoel

lerenvanuitjestoel_517052512

Hoe leert u het best? Uit een boek misschien? Of anders gewoon in een klaslokaal of digitaal? Maar wat als u uw eigen blinde vlek wilt ontdekken? Dan beschikt u over een betere optie: ervaringsleren. Ga eens zitten in de stoel van een ander. Het helpt bij het realiseren van positieve gezondheid. Het is al jaren geleden dat Sylvia Schuurmans ...

Lees verder

Bedrijfsarts moet aantrekkelijker worden

bedrijfsarts_aantrekkelijk_509098198

Er moeten meer bedrijfsartsen komen, vindt het ministerie van SZW. Het moet daarom voor werkloze medisch specialisten die net op de arbeidsmarkt komen aantrekkelijker worden om bedrijfsarts te worden. Volgens het ministerie moet het imago van het vak worden opgekrikt en moeten geneeskundeopleidingen meer aandacht besteden aan de bedrijfsartsensector. Geen acuut, wel dreigend tekort bedrijfsartsen In 2016 waren er zo’n ...

Lees verder

Handige checklist voor het basiscontract

checklist2_87555412

Brancheorganisatie OVAL heeft voor werkgevers een vernieuwde checklist gepubliceerd. Daarin staan de eisen waaraan het basiscontract met een arbodienstverlener moet voldoen. In de vernieuwde checklist zijn de wijzigingen verwerkt van de nieuwe Arbowet, die ingaat per 1 juli 2017. Per 1 juli 2017 gelden wettelijke vereisten Per die datum gelden er wettelijke vereisten voor het basiscontract dat een werkgever sluit met ...

Lees verder