Home > Duurzame inzetbaarheid > Toename werkdruk en afname arbomaatregelen en innovatie

Toename werkdruk en afname arbomaatregelen en innovatie

30-07-2013

Werkgevers signaleren een stijging van werkdrukrisico’s voor werknemers. Bedrijven nemen minder maatregelen op arbo- en verzuimbeleid. Ook neemt de innovatie af. Dit blijkt uit de Werkgevers Enquete Arbeid, WEA 2012, een onderzoek onder ruim 5000 vestigingen van bedrijven en instellingen.

Werkdruk is een omvangrijk en groeiend risico volgens werkgevers (41 procent in 2010 en 44 procent in 2012). Er is daarin een groot verschil naar vestigingsgrootte en aard van het bedrijf.


Werkdruk en ontslag
Ontslag lijkt werkdrukrisico’s te vergroten voor het ‘zittende’, overgebleven personeel. Werkgevers van vestigingen die in 2012 ontslag doorvoerden vanwege bedrijfseconomische reden (bij het meeste recente ontslaggeval), rapporteren relatief vaak werkdruk als een van de belangrijkste arbeidsrisico’s: 53%. Bij bedrijven zonder recent ontslag om bedrijfseconomische reden, was het werkdrukrisico aanwezig in 43% van de vestigingen.

Minder arbobeleid en innovatie
Verder blijkt op het vlak van invoering van nieuwe arbo- en verzuimmaatregelen dat 37% van de vestigingen in 2012 geen nieuwe maatregelen trof in de voorgaande twee jaar – een substantieel verschil met de 30% in 2010. De WEA toont ook een afname tussen 2010 en 2012 in het aandeel organisaties dat innoveerde. In 2010 ging het nog om 60 procent, in 2012 was dit gedaald naar 55 procent.


Gekwalificeerd personeel
De mate waarin het personeel gekwalificeerd was voor hun werk nam toe. Meer werkgevers vonden dat hun personeel wat betreft de kwalificaties en ervaring voldoende waren toegerust voor het werk. Een verklaring kan zijn dat de ‘zwakkere’ – minder gekwalificeerde – broeders zijn vertrokken.

Voor het volledige bericht, kijk op www.tno.nl

image_pdf

Deel dit bericht via: